2021.gada 14. maijs

Aivita, Elfa, Elvita, Krišjānis

A. Žilinska Jēkabpils Mūzikas skolas flautistu uzvaras Starptautiskos konkursos (FOTO)

A.Žilinska Jēkabpils mūzikas skola lepojas ar spilgtām flautas spēles meistarēm, kuras dažu mēnešu laikā, čakli strādājot, kļuvušas par laureātēm vairākos starptautiskos online konkursos! Lai sasniegtu rezultātu, nenoliedzami nepieciešams audzēkņa darbs, centība, prasme ieklausīties, klausīties, sadzirdēt, vecāku atbalsts, bet pats svarīgākais ir pedagoga personība! Mūsu skolā izcilu personību ir daudz, starp tām ikdienā sastopama ir arī flautas spēles skolotāja Olga Ridzevska, kura saviem audzēkņiem ir ne tikai zināšanu avots, atbalsts, motivators mērķu sasniegšanai, bet drīz vien, jau šajā pavasarī, savu izglītību papildinās ar profesionālo maģistra grādu mūzikā. Pedagoga, audzēkņa un vecāku kopdarbs – tā ir panākumu atslēga!

Milanai Kačanovskai (3. flautas spēles klase) spoži panākumi 3 Starptautiskos konkursos:

1. vieta “Music Modern” 2021 Odesā, Ukrainā 25. – 28. martā.

1.vieta kategorijā “Klasiskais skaņdarbs”

2. vieta kategorijā “džezs/pop” XI Starptautiskajā bērnu un jauniešu solistu un pūšaminstrumentu ansambļu virtuālālajā festivālā – konkursā “Pavasario trimitai 2021” Plunģē, Lietuvā 31. martā

2.vieta Pasaules atklātajā tiešsaistes mūzikas konkursā WORLD OPEN Online Music Competition, Belgrade, Serbia

Annai Gabrielai Kuzmovai (7. flautas spēles klase) savā vecuma grupā izcili panākumi 2 Starptautiskos konkursos:

1. vieta konkursā “Music Modern” 2021 Odesā, Ukrainā 25. – 28. martā.

2. vieta XI Starptautiskajā bērnu un jauniešu solistu un pūšaminstrumentu ansambļu virtuālālajā festivālā – konkursā “Pavasario trimitai 2021” Plunģē, Lietuvā 31. martā

Vanesai Vasiļevskai (1.flautas spēles klase)

2. vieta kategorijā, “Klasiskais skaņdarbs” XI Starptautiskajā bērnu un jauniešu solistu un pūšaminstrumentu ansambļu virtuālālajā festivālā – konkursā “Pavasario trimitai 2021” Plunģē, Lietuvā 31. martā

Esterei Naglei (sagatavošnas klase) kategorijā, džezs/pop

3. vieta XI Starptautiskajā bērnu un jauniešu solistu un pūšaminstrumentu ansambļu virtuālālajā festivālā – konkursā “Pavasario trimitai 2021” Plunģē, Lietuvā 31. martā.

Cilvēki ar mērķi skaidri redz savu ceļu, un tas viņus ved uz priekšu!

Sirsnīga pateicība pedagoģei Olgai Ridzevskai, koncertmeistarei Zitai Tišutinai! Īpašs, paldies, audzēkņu ģimenēm!

Informāciju apkopoja skolas direktore Smaida Ščerbicka

Atstājiet komentāru