2021.gada 17. aprīlis

Rūdis, Rūdolfs, Viviāna

Jēkabpils skolu apvienošana: Jēkabpils domes, Izglītības pārvaldes un abu skolu vadība stāsta, kā tas notiks

Jēkabpils skolu apvienošana: Jēkabpils domes, Izglītības pārvaldes un abu skolu vadība stāsta, kā tas notiks

Šonedēļ tiekoties ar vietējo mediju žurnālistiem preses konferencē Jēkabpils domes vadība – domes priekšsēdētājs Aivars Kraps un priekšsēdētāja vietniece – Kristīne Ozola, kā arī Izglītības pārvaldes vadītājs Juris Līcis,  Jēkabpils pamatskolas direktore Silvija Dreimane un Jēkabpils 2.vidusskolas direktore Ilona Salmiņa plašāk skaidroja, kā notiks Jēkabpils pamatskolas un Jēkabpils 2.vidusskolas apvienošanas process. Sarunā piedalījās arī Jēkabpils Valsts ģimnāzijas direktors Valerjans Vizulis.

Paredzēts, ka sākoties remontdarbiem Jēkabpils valsts ģimnāzijā, pamatskolas 1.-3.klašu skolēni, kā arī pedagogi un tehniskie darbinieki turpmākajam darbam pārcelsies uz Jēkabpils 2.vidusskolu. Pārcelšanās notiks, kolīdz būs noslēdzies iepirkums un sāksies Jēkabpils valsts ģimnāzijas ēkas rekonstrukcija. Ja viss ritēs pēc optimiskākā scenārija, pārcelšanās varētu notikt maijā. Taču Jēkabpils domes priekšsēdētājs Aivars Kraps prognozēja, ka, visticamāk, šo mācību gadu pamatskolas klases pabeigs ģimnāzijas telpās un no 1.septembra pārcelsies uz telpām Jaunā ielā 40, jo iepirkums uz darbiem ģimnāzijā noslēgsies marta beigās un paredzams, ka remontdarbi skolā varēs sākties maija otrajā pusē vai jūnijā.

Jēkabpils pamatskolas ēkā Rīgas ielā 200 izglītību turpinās visas klases, kas tur mācās arī patlaban, bet no 1.septembra tās būs Jēkabpils 2.vidusskolas klases. Savukārt otra pamatskolas ēka Rīgas ielā 192 ir sliktā tehniskā stāvoklī un arī šajā ēkā mācību stundas no 1.septembra nenotiks, izņemot sporta nodarbības, jo pamatskolas ēkā Rīgas ielā 200 nav iespējams visiem nodrošināt sporta nodarbības, kā arī šajā ēkā arī turpmāk notiks zēnu mājturības stundas. Pašvaldība meklēs risinājumus ēkas tehniskā stāvokļa uzlabošanai. Skolēni, kas šajā ēkā mācās patlaban, mācības turpinās ēkā Rīgas ielā 200 vai Jēkabpils 2.vidusskolas telpās, atkarībā no vecāku izvēles. 

Silvija Dreimane sacīja, ka pamatskolas ēkā Rīgas ielā 192 šobrīd mācās 109 skolēni  un tās ir pirmās trešās klases. Ir notikusi vecāku aptauja un 46 vecāki no nākamā gada, kā mācību iestādi izvēlējās Jēkabpils 2.vidusskolas telpas Jaunā ielā 44, pārējie 63 skolēni mācības turpinās pamatskolas telpās Rīgas ielā 200.

Patlaban notiek 4.-5. klašu skolēnu vecāku aptauja, kuri vēlēsies to bērni mācības varēs turpināt Jaunā ielā 44, lai atslogotu telpas Rīgas ielā 200.

Pēc abu skolu apvienošanas, skolēni varēs izvēlēties vai mācības līdz vidusskolas absolvēšanai turpināt Jēkabpils 2.vidusskolā, vai pēc 6.klases doties uz Jēkabpils valsts ģimnāziju vai Jēkabpils 3.vidusskolu. 

Preses konferencē piedalījās arī Jēkabpils Valsts ģimnāzijas direktors Valerjans Vizulis. Viņš sacīja, ka saskaņā ar Izglītības un Zinātnes ministrijas noteikumiem, proģimnāzijas klasēs bez iestājpārbaudījumiem var uzņemt skolēnus, kuriem dzimtajā valodā un matemātikā ir augstāka atzīme par “4”. Savukārt tie, kuriem ir “4” tiek uzņemti ar iestājpārbaudījumiem. Savukārt, ja šajos priekšmetos ir atzīme “3”, skolēns ģimnāzijā netiek uzņemts.

Pēc apvienošanas būs viena skola – Jēkabpils 2.vidusskola ar divām programmām, proti vienu bilingvālo jeb mazākumtautībām un četrām, kur bērni mācās latviešu valodā. Ilona Salmiņa sacīja, ka jau šajā mācību gadā skolā ir viena 1.klase, kur mācības notiek latviešu valodā.

Ilona Salmiņa sacīja, ka no nākamās nedēļas, 9.marta Jēkabpils 2.vidusskolā sāksies skolēnu uzņemšana 1.klasē. Paredzēts, ka būs viena bilingvālā klase un divas latviešu plūsmas klases 2.vidusskolas telpās un divas - telpās Rīgas ielā.  

Skolēnu brīvdienās, 20.martā paredzēts, ka sākumskolas skolotājiem, kuriem turpmāk būs darbs Jēkabpils 2.vidusskolas telpās, notiks ekskursija pa 2.vidusskolu, iepazīstoties ar telpām. 

Savukārt, 2.aprīlī Jēkabpils 2.vidusskolā plānota atvērto durvju diena no pulksten 16.00-18.00, kad vecāki aicināti nākt un iepazīties ar skolas telpām. Atvērto durvju dienas laikā katrā stundā un pusstundā, paredzēta ekskursija pa skolu. 

Tāpat arī plānotas skolēnu, kuri mācās ģimnāzijas telpās, kā arī to, kuri plāno no pamatskolas telpām pāriet,  ekskursijas uz 2.vidusskolu, lai viņi iepazītos ar savu nākamo mācību vietu. Tās notiks laikā no 6.līdz 9.aprīlim.

Sarunā ar žurnālistiem Juris Līcis sacīja, ka skolu apvienošanās rezultātā darbu nezaudēs neviens pedagoģiskais darbinieks. Tāpat arī pagaidām nav plānots darbu uzteikt nevienam tehniskajam darbiniekam.

Saistīta ziņa: Jēkabpils dome likvidēs Jēkabpils pamatskolu, pievienojot to Jēkabpils 2.vidusskolai

Atstājiet komentāru