2020.gada 18. februāris

Kintija, Kora

Dižkoncerts “Sanākam, sadziedam, sasadancojam!”

Dižkoncerts “Sanākam, sadziedam, sasadancojam!”

25. maijā plkst. 18.00 Krustpils brīvdabas estrādē notiks jau VI Jēkabpils pilsētas un tuvējo novadu amatierkolektīvu sadziedāšanās un sadancošanās dižkoncerts ”Sanākam, sadziedam, sasadancojam!” Kopā ar pilsētas iedzīvotājiem sadziedāsimies un sadancosimies, izejot cauri gadalaikiem. Šajā koncertā svinēsim laiku, kad daba mums apkārt jau pamodusies un kļūst krāšņa, ziediem bagāta un ziemas pelēkumu ir nomainījusi vasaras zaļā krāsa.
Koncerta režisore – Ingūna Stradiņa, koru virsdiriģente – Agita Ikauniece-Rimšēviča, deju kolektīvu virsvadītāja – Aija Rūliete.

Kori, kas piedalās koncertā:

Jēkabpils pamatskolas zēnu koris "Tērcītes";
Jēkabpils pamatskolas meiteņu koris "Kā putni";
Jēkabpils 3. vidusskolas zēnu koris "Dinamika"; 
Jēkabpils 3. vidusskolas meiteņu koris "Lai skan!"; 
Jēkabpils 3. vidusskolas jauktais koris "Triole"; 
Jēkabpils Valsts Ģimnāzijas jauktais koris "Ritums";
Krustpils pamatskolas 5.-9. klašu koris; 
Pļaviņu novada ģimnāzijas koris "Versija";
Krustpils kultūras nama jauktais koris “Noskaņa”;
Jēkabpils Tautas nama sieviešu koris “Unda”;
Jēkabpils novada jauktais koris “Putni”;
Krustpils novada sieviešu koris “Luste”.

Deju kolektīvi, kas dejos koncertā:

Jēkabpils bērnu un jauniešu centra tautas deju kolektīvs “Pastalnieki”;
Jēkabpils bērnu un jauniešu centra jauniešu deju kolektīvs “Delverēni”;
Jēkabpils 3. vidusskolas jauniešu deju kolektīvs “Akmentiņš”;
Jēkabpils 3. vidusskolas bērnu deju kolektīvs “Akmentiņi”;
Jēkabpils bērnu un jauniešu centra tautas deju kolektīvs “Ābolēni”;
Krustpils kultūras nama jauniešu deju kolektīvs “Delveri”;
Jēkabpils Tautas nama vidējās paaudzes deju kolektīvs “Sadancis”;
Jēkabpils Valsts ģimnāzijas jauniešu deju kolektīvs “Kauranieši”;
Krustpils kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvs “Kreicburga”.

Koncertā muzicēs:
Pūtēju orķestris “Krustpils”;
Jēkabpils Tautas nama kapela “Kreicburgas ziķeri”.

Pasākums bez ieejas maksas.

Atstājiet komentāru