2020.gada 14. jūlijs

Anvars, Oskars, Ritvars

Ceļā uz svētkiem: 25.maijā Krustpils saliņā notiks Dižkoncerts

25.maijā Krustpils saliņā notiks Dižkoncerts, kurā, kopā  ar pieaugušo amatiermākslas kolektīviem piedalīsies arī izglītības iestāžu kori un deju kolektīvi.. šogad ir uzsākta gatavošanās XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, kas nozīmē - skates un konkursus, kuros šie kolektīvi ir guvuši lieliskus sasniegumus... Šogad pirmās  repertuāra apguves skates, gatavojoties  XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, bija izglītības iestāžu tautas deju kolektīviem. Šī gada 4. martā Krustpils kultūras namā savu sniegumu rādīja 18 skolēnu tautas deju kolektīvi no Jēkabpils pilsētas un Līvānu novada. Valsts izglītības satura  centra žūrija Jēkabpils pilsētas un Jēkabpils  BJC tautas deju kolektīva “Pastalnieki” visas grupas tika novērtētas ar Augstākās pakāpes diplomiem. 

Šķiet, visprecīzāk TDK “Pastalnieki” sniegumu raksturo Valsts izglītības satura centra organizatoru atzinīgie vārdi pēc Izglītības un kultūras iestāžu 5.-9. un 7.-9. klašu tautas deju kolektīvu pasākuma "Spēlēju un dancoju!": “Koncertā savu izcilo deju soļu tehniku, kustību estētiku, žestu plašumu un dejas stāsta dziļumu ienesa Jēkabpils BJC deju kolektīvs “Pastalnieku”, kura dejotāji demonstrēja nobriedušu dejotāju izpratni par dejas pasaules būtību”.Gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, kuri notiks 2020. gadā, Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar pašvaldībām, ar mērķi sekmēt bērnu un jauniešu līdzdalību Dziesmu un deju svētku procesā, kultūras mantojuma apguvē, iesaistoties Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanā un pilnveidē, padziļināt interesi par kora dziedāšanas tradīciju saglabāšanu, gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, kā arī profesionāli novērtēt koru māksliniecisko sniegumu un izaugsmi, organizē Latvijas izglītības iestāžu koru konkursu, kura 1. kārta Jēkabpils pilsētas, Salas, Krustpils, Viesītes un Aknīstes novadu koriem notika šī gada 19. martā, Jēkabpils Tautas namā. Šajā konkursā piedalījās  seši 5.-12. klašu kori. Vērtējumi kopumā atspoguļo koru augsto kvalitāti un jebkurš rezultāts ir uztverams kā panākums ieguldītajam darbam gada garumā. Tādejādi tiek veicināta Latvijas izglītības iestāžu koru mākslinieciskā izaugsme, pilnveidojot audzēkņu individuālās un kolektīva radošās spējas.
Aprīlī visos Latvijas reģionos norisinās Latvijas izglītības iestāžu koru konkursa 2. kārta kultūrvēsturiskajos novados, gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem. 3. aprīlī Daugavpils Latviešu kultūras centrā norisinājās Latvijas izglītības iestāžu 5.-9. klašu un 5.-12. klašu koru konkursa 2. kārta Latgalē. Kopumā konkursā piedalījās 24 kori, katrs no tiem izpildīja trīs dziesmas, no kurām viena bija obligātā, otrā – izvēles un trešā – izlozes. Koru sniegumu vērtēja kompetenta žūrija šādā sastāvā: Agra Bērziņa – VISC neformālās izglītības departamenta vadītāja, Rita Platpere – VISC izglītības un audzināšanas darba nodaļas vecākā referente, Edgars Vītols – Dziesmu svētku noslēguma koncerta mākslinieciskais vadītājs, J. Vītola Mūzikas Akadēmijas mūzikas pedagoģijas nodaļas vadītājs, koru diriģents, Jevgenijs Ustinskovs – SBDMV kordiriģēšanas nodaļas vadītājs, Daugavpils koru apriņķa virsvadītājs, Jānis Grigalis – diriģents, tautas mūzikas instrumentu ansambļu speciālists. Prieks un lepnums par koru augsto sniegumu un diriģentu profesionalitāti un pašatdevi. 
 

Latvijas izglītības iestāžu II kārtas koru konkurss 5.-9.klašu, 5.-12.klašu koriem Latgales novadā
2019.gada 3.aprīlī Daugavpils Latviešu kultūras centrā
XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki  
Latvijas izglītības iestāžu jaukto koru konkurss Latgalē
2019.gada 25.aprīlī Daugavpils Latviešu kultūras centrā


Laipni aicinām 25. maijā, Dižkoncertā būt kopā ar mūsu talantīgo jauno paaudzi dziesmā un dejā! 

Foto: Jānis Lācis

Atstājiet komentāru