2019.gada 19. jūnijs

Nils, Viktors

Literāri muzikāla tikšanas ar Māru Bojāri

Literāri muzikāla tikšanas ar Māru Bojāri

30. oktobrī Jēkabpils Galvenajā bibliotēkā notika tikšanās ar Māru Bojāri.

Līdz šim iznākuši seši kopkrājumi, kuros kopā ar citu autoru darbiem publicēti arī Māras dzejoļi. Šā gada pavasarī iznākusi dzejnieces pirmā autorgrāmata “Par ko vēl ziedēt man”. Tā sadalīta piecās nodaļās, kurās var atrast gan nesen tapušus darbus, gan rindas, kas, ierakstītas burtnīcās, gadiem ilgi gaidījušas nonākšanu pie lasītājiem. Māru iedvesmo viss, kas apkārt. Ar pantiņu sacerēšanu viņa aizrāvusies jau bērnībā, bet par nopietnu hobiju dzejas rakstīšana pirms aptuveni sešiem gadiem. Autores bērnība un jaunība aizritējusi Aiviekstes upes tuvumā, tādēļ šai upei veltīti diezgan daudzi darbi.

Pasākumu vadīja Inita Beinaroviča, muzikālo noskaņojumu radīja Jēkabpils tautas nama kapela “KREICBURGAS ZIĶERI”.
Foto: Spodra Purviņa

Atstājiet komentāru