2019.gada 20. oktobris

Leonīda, Leonīds

Atklāj izstādi par godu Jēkabpils Mākslas skolas 25 gadu jubilejai

Trešdien, 17.oktobrī atklāja izstādi “Mantojums” par godu Jēkabpils Mākslas skolas 25 gadu jubilejai. Atklāšanā piedalījās Jēkabpils mākslas skolas pedagogi un audzēkņi.

Jau ieejot pa Jēkabpils Mākslas skolas durvīm ikviens nonāk jubilejas izstādē, kur daļa darbu izvietoti pirmā stāva foajē, bet daļa otrā stāva izstāžu zālē. Izstādē eksponēti 14 pedagogu un viņu bijušo skolēnu darbu saspēle. Kopā izstādē piedalās 28 autori ar gleznojumiem, grafikām, keramiku un stikla apgleznojumiem.

Izstādes atklāšanā skolotāja Ruta Štelmahere visus iepazīstināja ar izstādes ideju un tapšanas vēsturi. Viņa sacīja, ka 25 gadu laikā ir izaugusi paaudze, kas savulaik te mācījās un šobrīd ir atgriezušies kā pedagogi, savukārt citi strādā dažādās radošas profesijās, tāpēc Jēkabpils Mākslas skola jau var runāt par zināmu mantojumu. Katrs no pedagogiem īsumā pastāstīja par savu un audzēkņa darbu, atklājot, kāpēc izstādei izvēlēta konkrētā glezna vai autors. Jēkabpils Mākslas skolas dirtektors Ziedonis Bārbals sacīja, ka, sagaidot jubileju, ir mērķis apzināt, cik n o skolas absolventiem turpinājuši izglītoties un strādā radošajās profesijās. Pagaidām esot zināms, ka no 600 absolventiem tādu ir aptuveni 200.

Jēkabpils Mākslas skolas 25 gadu jubilejas izstāde “Mantojums” būs skatāma līdz 12.decembrim, skolas darba laikā to var apmeklēt ikviens interesents.

Sestdien, 20.oktobrī plkst.16 izglītības iestādē norisināsies absolventu salidojums, kurā būs iespēja piedalīties skolotāju piedāvātajās darbnīcās, atsvaidzinot atmiņas par skolā pavadīto laiku. Absolventi aicināti līdzi ņemt cienastu.

Jau ziņots, ka 25 gadi Jēkabpils Mākslas skolai apritēja 1.oktobrī.