2019.gada 20. oktobris

Leonīda, Leonīds

Dzejas slamā 2018 pirmo vietu iegūst Jēkabpils Valsts ģimnāzijas skolēns Oskars Otomers

Dzejas slamā 2018 pirmo vietu iegūst Jēkabpils Valsts ģimnāzijas skolēns Oskars Otomers

Arī šogad Dzejas dienu laikā “Dzeja, kas mērāma metros”, īpašu uzmanību izpelnījās Dzejas slams, kuru Jēkabpils Kultūras pārvalde rīko jau trešo gadu, un novērots, ka katru gadu dalībnieku darbu kvalitāte aug. Dzejas slams ir īpaša dzejas sacensība, kurā katrs dalībnieks vairākās kārtās lasa savu dzeju un to vērtē žūrija. Šogad savu simpātiju varēja izvēlēties arī skatītāji, nobalsojot par to, kā arī vienā no kārtām dalībniekiem bija jāveic organizatoru sagatavots uzdevums.

Tikai pasākuma laikā sapratām, ka šis ir simtgades dzejas slams, tādēļ vēlamies īpašu paldies teikt tā dalībniekiem, žūrijai un atbalstītājiem. Šogad dzejas slamā piedalījās Agrita Priedoliņa, Jānis Veinbergs, Ksenija Šlotska, Oskars Otomers, Rasa Martinova un Laura Umbraško. Pāris no viņiem ja bija piedalījušies šajā pasākumā, taču lielākajai daļai tas bija jauns izaicinājums – lasīt savu dzeju publikas priekšā.

Liels paldies jāsaka arī žūrijai, kas dalībnieku sniegumu ne tikai vērtēja atzīmēs, bet sniedza arī vērtīgus padomus turpmākai izaugsmei. Žūrijā bija Jēkabpils kultūras pārvaldes direktore un Jēkabpils tautas teātra režisore Inta Ūbele, Jēkabpils Valsts ģimnāzijas latviešu valodas, literatūras skolotāja Dace Druveniece, kura pati pirms diviem gadiem izlēma pārbaudīt to, cik liels satraukums ir dalībniekiem, kāpjot uz kamerzāles skatuves, un arī piedalījās dzejas slamā. Kā arī liels paldies Danielam Pavlovičam, kurš ir Jēkabpils Valsts ģimnāzijas skolēns. Viņu interesē kultūra, un dzejas slamā viņš no jaunieša skatupunkta varēja vērtēt tekstu aktualitāti un mūsdienīgumu.

Pasākumā bija iespēja arī dzirdēt dzeju franču, armēņu un vācu valodā, jo, kamēr dalībnieki pildīja tiem sagatavotu uzdevumu, skatītāji iepazinās ar brīvprātīgajiem jauniešiem, kuri lasīja dzeju savā dzimtajā valodā. Paldies arī atbalstītājiem, kas radīja šo īpašo pasākuma atmosfēru, kā arī nekautrējās iesaistīties dzejiskās spēlēs un pierādīja, ka gluži tik veikli kā dalībnieki, arī viņi spēj radīt dzejas vai prozas tekstu. Tie, kas pasākuma apmeklēja pirmo reizi, bija patīkami pārsteigti par tā gaisotni un dalībnieku darbu kvalitāti, un atzina, ka pārdomās ideju paši piedalīties arī nākamā gada dzejas slamā.

Ar nelielu punktu starpību, godalgoto 1. vietu ieguva Oskars Otomers, kurš, atnākot uz pasākumu, pat nebija iedomājies, ka varētu uzvarēt. Arī skatītāji Oskara sniegumu novērtēja, piešķirot tam vairāk balsis, kā pārējiem dalībniekiem. Ar vienādu punktu skaitu, otro un trešo vietu dalīja Agrita Priedoliņa un Rasa Martinova, kuru priekšnesumi bija pārliecinoši un dzeja aizkustinoša. Tikai mazliet atpalika pārējie dalībnieki – Jānis Veinbergs, Ksenija Šlotska un Laura Umbraško. Paldies grāmatnīcas “Aisma” komandai, kas ik gadu atbalsta šo pasākumu, un arī šogad bija sarūpējuši balvas pirmo trīs vietu ieguvējiem.
Par cilvēkiem, kas naktīs raksta dzeju, nobeigumā, dzejas slama uzvarētāja Oskara Otomera pirmās kārtas dzejolis.

Viņi vadās pēc instrukcijām
mēs paši sev radām
instrukcijas.
Viņi spēlē pēc notīm
mēs paši radām sev notis

Viņi domā pēc standartiem
Mēs domājam, kad
vēlamies
Viņi runā literāri
Mēs vairāk domājam
kā runājam
Viņi ģērbjas formāli
Mēs ģērbjamies normāli
Viņi izliekas, ka ir gudri
Mēs izliekamies,
ka viņi ir gudri

Viņi domā par skaitļiem
Mūsu domāšanā palīdz
skaitļi
Viņi naktīs guļ
Mēs naktīs rakstām dzeju