2019.gada 20. oktobris

Leonīda, Leonīds

Jēkabpils Agrobiznesa koledžai pasniegta Erasmus profesionālās izglītības un mācību mobilitātes harta

Jēkabpils Agrobiznesa koledžai pasniegta Erasmus profesionālās izglītības un mācību mobilitātes harta

5. septembrī, Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) pasniedza Erasmus+ profesionālās izglītības un mācību mobilitātes hartas Cēsu Tehnoloģiju un dizaina vidusskolai un Jēkabpils Agrobiznesa koledžai. Harta šīm iestādēm ļaus pieteikties Erasmus+ profesionālās izglītības mācību mobilitātes finansējumam vienkāršotā kārtībā.

Hartu pasniegšana notika VIAA organizētajā seminārā Erasmus+ Profesionālās izglītības un mācību mobilitātes hartu turētājiem. Semināra pirmajā daļā dalībnieki aplūkoja ar Eiropas kredītsistēmu profesionālajā izglītībā un mācībās (ECVET) saistītus jautājumus un aktualitātes Latvijas un Eiropas kontekstā, kā arī dalījās pieredzē, savukārt otrajā daļā uzzināja par nosacījumiem Erasmus+ profesionālās izglītības mācību mobilitāšu projektu īstenošanai.

Iepriekšējos gados hartas ieguvušas 14 profesionālās izglītības iestādes: Rīgas Stila un modes tehnikums, Ogres tehnikums, Daugavpils tehnikums, Daugavpils Būvniecības tehnikums, kā arī Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledža, Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola, Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums, Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums, Rīgas mākslas un mediju tehnikums, Smiltenes tehnikums, Rīgas Valsts tehnikums, Jelgavas Amatu vidusskola un Aizkraukles Profesionālā vidusskola un Valmieras tehnikums.

Profesionālās izglītības un mācību mobilitātes hartu saņem organizācijas, kas iepriekš pierādījušas spēju organizēt kvalitatīvu profesionālās izglītības un mācību mobilitāti audzēkņiem un personālam, nodrošinājušas mobilitātes projektu efektīvu un drošu finanšu vadību, kā arī izveidojušas skaidru un pamatotu institūcijas internacionalizācijas stratēģiju. Hartu piešķir uz visu Erasmus+ programmas laiku – līdz 2020. gadam. Vairāk par hartu var uzzināt VIAA mājaslapā.

Eiropas Komisija Erasmus+ profesionālās izglītības un mobilitātes hartu pieteikumu konkursu izsludina katra gada rudenī ar pieteikšanās termiņu nākamā gada pavasarī. Par 2019. gada konkursu VIAA informēs savā mājaslapā.

Pasākuma fotogalerija pieejama šeit.

Informācija sagavoja:
VALSTS IZGLĪTĪBAS ATTĪSTĪBAS AĢENTŪRA