2019.gada 20. oktobris

Leonīda, Leonīds

Jēkabpils skolas gatavas sākt jauno mācību gadu

Jēkabpils skolas gatavas sākt jauno mācību gadu

Jēkabpils vispārizglītojošās skolas ir gatavas jaunajam mācību gadam, tiekoties preses konferencē ar vietējo mediju žurnālistiem, sacīja Jēkabpils Izglītības pārvaldes vadītājs Juris Līcis.

Viņš pastāstīja, ka pilsētas vispārizglītojošās iestādes ir gatavas sākt jauno mācību gadu. Zināmas neērtības būs 2.vidusskolā, kur saistībā ar infrastruktūras uzlabošanu notiks vērienīgi remontdarbi kvalitatīvas mācību vides nodrošināšanai. Ir atbrīvots skolas vecais korpuss un visas mācību klases izvietotas jaunajā. Līdz ar to šajā mācību gadā Jēkabpils 2.vidusskolā nebūs kabinetu sistēma, bet gan katrai klasei savs kabinets, kur vadīt mācību stundas nāks priekšmetu skolotāji. Juris Līcis sacīja, ka patreiz ir izsludināti divi iepirkumi. Viens uz Jēkabpils 2.vidusskolas rekonstrukciju, otrs – uz pirmsskolas izglītības iestādes “Bērziņš” rekonstrukciju. Viņš sacīja, ka mācību gada laikā tiks izremontēts vecais 2.vidusskolas korpuss un nākamgad pavasarī varēs uzsākt jaunā korpusa renovāciju.

No 1.septembra Jēkabpils izglītības iestādēs darbu sāks trīs jauni pedagogi. Jēkabpils 3.vidusskolā darbu sāks sporta skolotājs Vilnis Vīksnis, Jēkabpils pamatskolā darbu sāks latviešu valodas un sākumskolas skolotāja Ieva Skutele un Jēkabpils Valsts ģimnāzijā darbu sāks vēstures skolotājs Kārlis Klišāns.

Jēkabpils pamatskolā 1.klasē mācības šoruden sāks 132 bērni, Jēkabpils 2.vidusskolā – 50 un Jēkabpils 3.vidusskolā – 62 pirmklasnieki. Šie skaitļi 1.septembrī var mainīties. Juris Līcis norāda, ka sekojot līdzi statistikai, pēdējo mēnešu laikā Jēkabpils skolās klāt nākuši 38 bērni, bet izņēmuši dokumentus – pieci bērni. Patlaban pilsētā ir 300 skolas vecuma bērnu, kas vēl nav izvēlējušies izglītības iestādi. Pieredze liecinot, ka pēdējā brīdī komplektējas vakarskola. Daļa skolas vecuma bērnu, iespējams, nav Latvijā.

Nākamajā pavasarī pilsētas vidusskolas absolvēs kopumā 208 skolēni: Jēkabpils 2.vidusskolā - 36, Jēkabpils 3.vidusskolā - 47, vakara vidusskolā – 35 un Jēkabpils Valsts ģimnāzijā – 90 audzēkņi.

Juris Līcis sacīja, no 1.septembra Jēkabpils skolās pedagogu atalgojums netiek mainīts, likmes pedagogiem paliek līdzšinējās. Patreiz notiek sarunas starp pedagogu arodbiedrību un Izglītības un Zinātnes ministriju, ja kopsaucējs algu jautājumā netiks atrasts, septembra vidū plānojas pedagogu protesta akcijas. Kā zināms izglītības un zinātnes ministrijas piešķirtā summa pedagogu algu palielinājumam Jēkabpilij ir niecīga. Pēc jaunās tarifikācijas sastādīšanas par šīs naudas sadali pēc proporcionalitātes principa lems skolu vadība. Juris Līcis uzsver, ka, protams, kamēr valstī ir nostāja, ka nauda seko skolēnam, skolās, kur lielāks izglītojamo skaits, direktors var plānot lielākas likmes. Vidēji Jēkabpilī pagājušajā mācību gadā par likmi bija 740 eiro, piemēram, Jēkabpils pamatskolā bija 780 eiro, jo ir samērā liels skolēnu skaits, bet Jēkabpils valsts ģimnāzijā – 680 eiro, kur skolēnu skaits nav liels.

Kā katru gadu arī šogad 29.augustā norisināsies pedagogu augusta konference, ko rīko Jēkabpils Izglītības pārvalde sadarbībā ar Jēkabpils Novada izglītības pārvaldi.