2019.gada 20. oktobris

Leonīda, Leonīds

Jēkabpils 2.vidusskolas direktora amatā apstiprināšanai izvirza Ilonu Salmiņu

Jēkabpils 2.vidusskolas direktora amatā apstiprināšanai izvirza Ilonu Salmiņu

24.jūlijā Jēkabpils pilsētas pašvaldībā noslēdzās konkurss, kurš tika izsludināts uz Jēkabpils 2.vidusskolas direktora amatu. Konkursā bija pieteikušies divi pretendenti. Pamatojoties uz Jēkabpils pilsētas pašvaldības Izglītības iestāžu/pārvaldes vadītāju amatu pretendentu atlases konkursa nolikumā noteikto kārtību un vērtēšanas kritērijiem, tika organizēta pretendentu atlase. Konkursa komisija pēc pretendentu izvērtēšanas apstiprināšanai Jēkabpils 2.vidusskolas direktora amatā nolēma virzīt Ilonu Salmiņu, kura līdz šim bija Jēkabpils pamatskolas direktora vietniece izglītības jomā.

I. Salmiņa ieguvusi izglītības zinātņu maģistra grādu pedagoģijā, kā arī profesionālo maģistra grādu speciālajā pedagoģijā. Līdzšinējā darba pieredze 28 gadu garumā saistīta ar izglītības jomu- kopš 1990.gada I. Salmiņa strādājusi pedagoģisko darbu Jēkabpils pamatskolā un ir gandrīz 20 gadu pieredze pamatskolas direktora vietnieces amatā, tāpat arī pieredze strādājot gan kā skolotājai un klases audzinātājai, gan arī metodiskās komisijas vadītājai.

2.augustā notikušajā Domes Sociālo, izglītības, kultūras, sporta un veselības aizsardzības jautājumu komitejas sēdē tika izskatīts lēmumprojekts par I. Salmiņas apstiprināšanu amatā. Komitejas priekšsēdētāja Līga Kļaviņa informēja, ka LR Izglītības un zinātnes ministrijai nosūtīts un lūgts saskaņojums par apstiprināšanu direktores amatā. Pēc saskaņojuma saņemšanas, lēmumprojekts tiks virzīts galīgai apstiprināšanai uz domes sēdi. L.Kļaviņa uzsvēra, ka ņemot vērā jaunā mācību gada tuvošanos, kā arī iecerēto modernizācijas projekta īstenošanu Jēkabpils 2.vidusskolā, kas paredz nozīmīgus vides un infrastruktūras uzlabošanas darbus, skolas vadības maiņai būtu jānotiek bez lielas kavēšanās un jābūt kvalitatīvai pārejai, lai nodrošinātu sekmīgu mācību plānošanas un norises procesu.

Sociālo, izglītības, kultūras, sporta un veselības aizsardzības jautājumu komitejas sēdē deputāti lēmumprojektu par I. Salmiņas apstiprināšanu amatā atbalstīja vienbalsīgi. Kā tika ziņots iepriekš, konkurss uz Jēkabpils 2.vidusskolas direktora amatu tika izsludināts, jo jūnijā pašvaldībā tika saņemts ilggadējā skolas direktora Aleksandra Deiņa iesniegums par darba attiecību pārtraukšanu.

Informāciju sagatavojusi:
Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību nodaļa

Foto: A.Štelmahers