2021.gada 2. decembris

Meta, Sniedze

Jēkabpils Radio1 ziņas 2019.gada 6.novembrī

Jēkabpils Radio1 ziņas 2019.gada 6.novembrī

Radio1 ziņas pulksten 9.00-10.00-12.00
Radio1 ziņās klausieties: KNAB darbinieki aizturējuši četras Preiļu novada domes amatpersonas; Protestējot pret administratīvi teritoriālo reformu no amata atkāpjas Beverīnas novada domes priekšsēdētājs; un Pilngadību sasniegušiem jauniešiem ir iespēja bvez maksas apceļot Eiropu.

Radio1 Preiļu novada ziņas pulksten 11.00 un 16.00

Radio1 ziņas pulksten 13.00-14.00-15.00
Radio1 ziņ;as klausieties: KNAB redzeslokā nonākušās Preiļu novada domes ēkas atjaunošana izmaksājusi miljonu eiro; Valdība noraida visus opozīcijas priekšlikumus budžeta projektam; Un Kādas ir sinoptiķu jaunākās prognozes par gaidāmo laiku?

Radio1 ziņas pulksten 17.00-18.00
Radio1 ziņās klausieties: Papildu naudu mediķiem rod arī Latvijas Bankā, "Latvijas Valsts mežos" un pabalstu sistēmā; Glābšanas un ugunsdzēsības dienests turpmāk darbā izmantos dronus; un Upēs turpinās ūdens līmeņa kāpums, applūst palienes.

Radio1 ziņas pulksten 9.00-10.00-12.00
Radio1 ziņās klausieties: KNAB darbinieki aizturējuši četras Preiļu novada domes amatpersonas; Protestējot pret administratīvi teritoriālo reformu no amata atkāpjas Beverīnas novada domes priekšsēdētājs; un Pilngadību sasniegušiem jauniešiem ir iespēja bvez maksas apceļot Eiropu.

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja darbinieki vakar ieradušies Preiļu novada domē un aizturējuši četras personas. KNAB aģentūrai LETA apliecināja, ka birojs veic neatliekamās kriminālprocesuālās darbības, tai skaitā sankcionētas kratīšanas 4.oktobrī sāktā kriminālprocesā par dienesta viltojumu personu grupā pēc iepriekšējas vienošanās.  Skrupuloza operatīvā un analītiskā darba rezultātā KNAB ieguva ziņas, kas liecina, ka laikā no 2019.gada 6.augusta līdz 7.augustam četras Preiļu novada domes amatpersonas ar vēl divu Preiļu novada domes amatpersonu atbalstu, iespējams, viltojušas aktu par atjaunotās Preiļu novada domes ēkas pieņemšanu ekspluatācijā. Preiļu novada domes amatpersonas minēto aktu 2019.gada 7.augustā uzrādījušas Būvniecības valsts kontroles biroja būvinspektorei, kas veica būves ārpuskārtas pārbaudi. Patlaban tiesības uz aizstāvību ir sešām personām, no kurām četras personas ir aizturētas. Saskaņā ar Kriminālprocesa likumā noteikto, par drošības līdzekļu piemērošanu procesa virzītājs lems 48 stundu laikā. 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija kopā ar sadarbības partneriem identificējusi aptuveni 800 kilometrus valsts reģionālo un vietējo autoceļu, kuru pārbūve un atjaunošana ir prioritāra administratīvi teritoriālās reformas efektīvai īstenošanai, teikts ministrijas izstrādātajā un valdības apstiprinātajā informatīvajā ziņojumā. Kopumā visu ceļa posmu atjaunošanai nepieciešami aptuveni 300 miljoni eiro.

Iecere steidzamības kārtā samazināt skolu skaitu un iegūt papildu naudu skolotāju algām ir izgāzusies. Priekšlikumu – kopā ar valsts budžetu pieņemt grozījumus arī Izglītības likumā un tādējādi noteikt, ka skolēnu skaita ziņā nelielās skolas valsts naudu vairs nesaņems, tā autore –  Izglītības un zinātnes ministrija – tomēr atsauca. Tas gan nenozīmē, ka reformu nebūs – grozījumi atgriezīsies atbildīgās Saeimas komisijas darbakārtībā. 

Turpinām ziņas

Protestējot pret administratīvi teritoriālo reformu no amata atkāpjas Beverīnas novada domes priekšsēdētājs Māris Zvirbulis. Viņš pašvaldības mājaslapā novada iedzīvotājiem vēstījis, ka dažādu iemeslu dēļ pieņēmis lēmumu atkāpties no Beverīnas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja amata. Kā galveno šāda lēmuma iemeslu Zvirbulis minējis reģionālo reformu, norādot, ka viņa lēmums ir kā protests pret šo reformu, jo veids kā tā notiek ir nepieņemams. Nenotiek diskusija starp pašvaldībām un valdību par reformas realizācijas veidu. Turklāt nekādi argumenti netiek ņemti vērā.

Konkurences padome aicina pārskatīt normatīvajā regulējumā esošos ierobežojumus, lai novērstu barjeras uzņēmēju ienākšanai un darbībai individuālo ūdens patēriņa skaitītāju maiņas un plombēšanas pakalpojuma tirgū. Padome arī aicina pašvaldības izvērtēt, vai to kapitālsabiedrību darbība šajā tirgū ir nepieciešama. Turklāt pašvaldības, pieņemot saistošos noteikumus un izdodot citus administratīvos aktus, nedrīkst radīt savām kapitālsabiedrībām priekšrocības, kas nav pieejamas privātajiem pakalpojumu sniedzējiem. Konkurences padome norāda, ka konkurenci individuālo ūdens patēriņa skaitītāju maiņas un plombēšanas pakalpojuma tirgū pozitīvi ietekmētu aktīvāka pārvaldīšanas tiesību pārņemšana no pašvaldības, jo tādējādi pakalpojuma sniedzēji netiktu ierobežoti brīvi konkurēt ar daudzdzīvokļu māju apsaimniekotājiem.

Un vēl

Ikviens jaunietis Latvijā, kuram līdz šī gada 31.decembrim paliek 18 gadu, aicināts pieteikties Eiropas Savienības iniciatīvai DiscoverEU, kura piedāvā iespēju bez maksas ceļot pa visu Eiropu, informē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA). DiscoverEU jauniešiem atmaksā ceļa izmaksas. Ēdināšana un dzīvesvieta jāsedz pašiem. Pieteikšanās noritēs no 7. līdz 28.novembrim Eiropas jaunatnes portālā. Lai pieteiktos, jaunietim jābūt dzimušam laikā no 2001.gada 1.janvāra līdz 2001.gada 31.decembrim un jābūt ES dalībvalsts pilsonim. Programmai aicināti pieteikties arī jaunieši ar invaliditāti. Viņu ceļojumam tiks nodrošināts papildu atbalsts.

Radio1 Preiļu novada ziņas pulksten 11.00 un 16.00

Ar svinīgu un simbolisku lentas pārgriešanu 30. oktobrī tika atklāts jaunais auto stāvlaukums Kooperatīva ielā 6, Preiļos. Stāvlaukuma būvniecības darbus, pateicoties būvnieku profesionalitātei, kvalitatīvi veica SIA “Averita”. Projektā tika izbūvēts piebraucamais ceļš, stāvlaukums un gājēju ietve pie “Preiļu nevalstisko organizāciju centra”. Laukumam un ietvei uzklāts bruģa segums, bet pieslēgums pie Lauku ielas seguma – esošais asfalts. Pēc būvdarbu veikšanas teritorija ir  labiekārtota, ir izveidotas 16 vieglo automašīnu stāvvietas un 2 invalīdu stāvvietas. Ir veikta segumu un zaļās zonas atjaunošana un apgaismojuma balsta uzstādīšana pie autostāvvietas ar pieslēgumu no Lauku ielas apgaismojuma tīkla.

Kā katru gadu, arī šoruden veiksmīgākie eTwinning projekti visā Eiropā tika apbalvoti ar eTwinning Eiropas kvalitātes sertifikātu. No Latvijas eTwinning Eiropas kvalitātes sertifikātu saņem 40 projekti, kas īstenoti iepriekšējā mācību gadā. Viens no tiem arī  Preiļu 1. pamatskolas Nordplus projekts “Wonders in the country of science”  sadarbībā ar Dānijas, Lietuvas, Norvēģijas un Islandes skolām.     Projektā darbojās Preiļu 1. pamatskolas skolotājas Laila Vibornā, Ilze Broka, Iveta Belousova,  Lolita Adamoviča un skolēni no 4.c un 5.c klases.  Projekta mērķis bija bērnu ieinteresētība apkārtējā vidē caur dažādiem izzinošiem un interesantiem eksperimentiem. Skolēni veica  eksperimentus dabaszinībās, un  viss paveiktais  darbs tika atspoguļots eTwinning vidē.

Piektdien, 15. novembrī, Preilu novada dome aicina ikvienu interesentu uz Atvērto durvju dienu. Pasākuma apmeklētājiem būs iespēja tikties ar pašvaldības vadību un domes speciālistiem, uzzināt vairāk par pašvaldības darbinieku amata pienākumiem, ikdienas darba specifiku.   15. novembrī Preiļu novada dome apmeklētājiem būs atvērta no pulksten 9.00 līdz 16.00, un interesentus aicina ierasties gan grupās, gan individuāli. Kolektīvu apmeklējumus jāpiesaka līdz 11. novembrim, rakstot uz e-pastu jolanta.upeniece@preili.lv vai zvanot uz tālruni – 65307321 vai 65322766.

Turpinām ziņas

9. novembrī no plkst. 10.00 – 17.00 Preiļu novada kultūras centrā norisināsies Preiļu novada atklātās sporta spēles cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Sīkāka informācija, zvanot Artim - tālrunis 29287410. 

Preiļu novada Labklājības pārvalde 14. novembrī uzsāks vienreizējā materiālā pabalsta 15 eiro  izmaksu Preiļu novada teritorijā deklarētam pirmās un otrās grupas invalīdam (pieaugušajam un bērnam), vientuļajam pensionāram, kuram nav likumīgo apgādnieku, kā arī politiski represētai personai. Tāpat paredzēts materiāls atbalsts 50 eiro rīcībnespējīgu personu aizgādņiem par aizgādņa pienākumu pildīšanu, ja lēmumu par aizgādņa iecelšanu pieņēmusi Preiļu novada bāriņtiesa. Minēto pabalstu izmaksa notiks sākot no 14. novembra un turpināsies līdz šī gada beigām. Pagastos deklarētās personas, kas atbilst kādai no augstāk minētajām iedzīvotāju grupām, pabalstu saņems pagastu pārvaldēs.

Preiļu novada Uzņēmējdarbības centrs aicina novada uzņēmējus izmantot iespēju veicināt sava uzņēmuma atpazīstamību un sniegt informāciju par savu uzņēmumu. Informācija tiks ievietota Preiļu novada pašvaldības mājas lapā www.preili.lv. Aizpildītu uzņēmuma apraksta veidlapu ar uzņēmuma logo un/vai fotogrāfijām nosūtīt uz e-pasta adresi: ineta.liepniece@preili.lv vai  jolanta.upeniece@preili.lv. Apraksta veidlapa ievietota www.preili.lv 

Uzņēmēju ikmēneša tikšanās norisināsies otrdien, 12. novembrī pulksten 15.00 Preiļu novada Saunas pagasta Prīkuļos, “Atvasēs”. Savā pieredzē dalīsies biškopis un graudkopis, z/s “Tūmeņi” īpašnieks Edgars Soldāns. Nokļūšanai pie uzņēmēja interesentiem tiks nodrošināts transports. Lūgums pieteikt dalību pasākumā pa tālruni 26636243 vai elektoniski ineta.liepniece@preili.lv.

Un vēl par Lāčplēša dienas pasākumiem preiļu novadā

11. novembrī aicinām piedalīties Lāčplēša dienas sarīkojumā Preiļos. Plkst. 17:00 Ziedu nolikšana pie pieminekļa politiski represētajiem, no kurienes dosimies Lāpu gājienā. Vēlāk katrs varēs nolikt savu svecīti pilsētas Svētku laukumā un kopīgi izveidot Gaismas objektu. Plkst. 17:30 Svētku laukumā norisināsies piemiņas brīdis Latvijas brīvības cīnītājiem, pēc kura Preiļu Kultūras namā aicinām noskatīties dokumentālo filmu “Lidija” – stāstu par Lidiju Doroņinu-Lasmani.
11. novembrī plkst. 13.00 Pelēču Kultūras namā koncerts “Mana mīlestība uzzied uz tava pleca, Latvija mana“. Koncertā piedalīsies Pelēču pamatskolas audzēkņi un pagasta pašdarbnieki

Radio1 ziņas pulksten 13.00-14.00-15.00
Radio1 ziņ;as klausieties: KNAB redzeslokā nonākušās Preiļu novada domes ēkas atjaunošana izmaksājusi miljonu eiro; Valdība noraida visus opozīcijas priekšlikumus budžeta projektam; Un Kādas ir sinoptiķu jaunākās prognozes par gaidāmo laiku?

Preiļu novada domes ēkas atjaunošana, kas pēc Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) ziņām noslēgusies ar viltus akta izdošanu par pieņemšanu ekspluatācijā, izmaksājusi 1miljons tūkstoš 754 eiro, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli (PVN), liecina pašvaldības noslēgtais iepirkums. KNAB, iespējams, ir aizturējis Preiļu novada domes priekšsēdētāju Marutu Plivdu un viņas vietnieku Juri Želvi, jo viņi šodien darbā nav ieradušies. Un arī pašvaldības darbiniekiem neizdodoties ar viņiem sazināties, jo abu tālruņi ir izslēgti. Oficiālu informāciju no KNAB pašvaldība nav saņēmusi, apliecināja domes sabiedrisko attiecību speciāliste Maija Paegle. Viņa nemācēja komentēt, vai darba vietā nav arī kādas citas pašvaldības amatpersonas.

Līgums par būvdarbu pirmo un otri kārtu ar AS "Siguldas būvmeistars" noslēgts 2018.gada aprīlī, un sākotnēja ēkas atjaunošanas un teritorijas labiekārtošanas darbu summa bijusi 946 tūkstoši 546 eiro ar PVN. Vēlāk noslēgtas vairākas vienošanās, jo atklājušies neparedzēti darbi, un rezultātā pagarināts līguma izpildes termiņš, kā arī līdz vairāk nekā miljons eiro, ieskaitot PVN, palielināta kopējā summa. Būvdarbi veikti ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu. Publiskotā informācija liecina, ka paredzēta arī darbu trešā kārta.

Ar "Siguldas būvmeistara" vadītāju Jāni Libkovski pašlaik nav izdevies sazināties, taču uzņēmumā pauda, ka būvniekam pašlaik nav pieejama plašāka informācija par KNAB veikto darbu saistībā ar domes ēkas atjaunošanu.  Šodien domē norisinās Zviedrijas vēstniecības pārstāvju vizīte, un viņus uzņem pašvaldības izpilddirektors Aldis Džeriņš un deputāti. Gan Plivda, gan Želvis novada domē ievēlēti no Latgales partijas, nacionālās apvienības "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un brīvībai"/LNNK un Latvijas Zemnieku savienības apvienotā saraksta. Turklāt Plivda ir arī Latgales partijas valdes locekle. Jau vēstīts, ka KNAB darbinieki otrdien ieradušies Preiļu novada domē un aizturējuši četras personas.

Turpinām ar citām ziņām

Ministru kabinets ārkārtas sēdē noraidīja visus opozīcijas iesniegtos priekšlikumus 2020.gada budžeta projektam pirms tā izskatīšanas Saeimā otrajā lasījumā, bet atbalstīja koalīcijas priekšlikumu mainīt vairākas detaļas plānotajā jaunajā partiju finansēšanas modelī. Kopumā Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija 2020.gada valsts budžeta projekta, vidēja termiņa budžeta ietvara 2020., 2021. un 2022.gadam likumprojekta un to pavadošo likumprojektu otrajam lasījumam saņēmusi 324 priekšlikumus. 

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) sagatavojis grozījumus likumā, kas paredz bargākus naudas sodus par priekšvēlēšanu aģitācijas kārtības pārkāpšanu vai priekšvēlēšanu aģitācijai noteikto ierobežojumu neievērošanu. Patlaban Administratīvo pārkāpumu kodekss par likumā noteiktās priekšvēlēšanu aģitācijas kārtības vai aģitācijas pirms tautas nobalsošanas, aģitācijas par likumu ierosināšanu vai aģitācijas par Saeimas atsaukšanas ierosināšanu kārtības pārkāpšanu fiziskajām personām paredz brīdinājumu vai naudas sodu līdz 70 eiro, bet juridiskajām personām - līdz 1200 eiro. Grozījumi paredz, ka par priekšvēlēšanu aģitācijas kārtības pārkāpšanu vai priekšvēlēšanu aģitācijai noteikto ierobežojumu neievērošanu fiziskai personai vai valdes loceklim piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz 1400 eiro. 

Un vēl

Šīs nedēļas nogalē Latvijā paaugstināsies atmosfēras spiediens, pēc tam pietuvosies ciklons, kas atnesīs siltāku gaisu no Dienvideiropas, liecina jaunākās laika prognozes. Sagaidāms, ka nokrišņu būs maz un debesis lielākoties klās mākoņi. Vējš lēni līdz mēreni pūtīs no dienvidu puses. Gaisa temperatūra pārsvarā nav gaidāma zemāka par nulli.

Ceturtdien, īpaši naktī uz ceturtdienu, līs daudzviet, vietām mēreni stipri, piektdiena bez nokrišņiem, bet brīvdienās atkal vietām un palaikam līs. Līdz piektdienai gaisa temperatūra būtiski nemainīsies un būs no 0..+2 grādiem Ziemeļvidzemē līdz +7..+9 grādiem valsts dienvidos, bet brīvdienās kļūs mazliet siltāks, īpaši svētdien, kad temperatūra paaugstināsies līdz +7..+12 grādiem, vietām pārspējot Mārtiņdienas siltuma rekordu.

“Global Forecast System” prognozē, ka tuvākajās divās nedēļās Eiropā saglabāsies paaugstināta ciklonu aktivitāte un daudzviet stipri līs. Pašreizējā prognoze dod cerību, ka lielākās lietavas Latvijai ies secen.

Radio1 ziņas pulksten 17.00-18.00
Radio1 ziņās klausieties: Papildu naudu mediķiem rod arī Latvijas Bankā, "Latvijas Valsts mežos" un pabalstu sistēmā; Glābšanas un ugunsdzēsības dienests turpmāk darbā izmantos dronus; un Upēs turpinās ūdens līmeņa kāpums, applūst palienes.

Papildu naudu mediķu algām piedāvāts rast pārskatot VAS "Latvijas Valsts meži" (LVM) un Latvijas Bankas peļņas prognozi. Finanšu ministrs Jānis Reirs informē, lai nodrošinātu papildu 18 miljonus eiro veselības aprūpes nozares darbinieku atalgojumam, tika pārskatīti līdz šim atbalstītie priekšlikumi 2020.gada budžetam, kā arī precizēts valsts kapitālsabiedrību peļņas apjoms. Tomēr veselības aprūpes nozares darbinieki turpina uzstāt uz nepieciešamību algu palielināšanai piešķirt visu iepriekš solīto finansējumu un rīt gaidāmo protestu neatcels. 2020.gadā mediķu atalgojuma pieaugumam sākotnēji tika solīti 120 miljoni eiro, kas ļautu palielināt algas par 20%.

Rīt plānotajā veselības aprūpes darbinieku protesta akcijā varētu piedalīties vismaz 2 tūkstoši cilvēku, tajā skaitā arī mediķi no Jēkabpils un 665 Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas darbinieki. Slimnīcā norāda, ka stacionāros “Gaiļezers” un “Latvijas Onkoloģijas centrs” rīt tiks veiktas tikai neatliekamās medicīniskās manipulācijas, bet pacientu plānveida uzņemšana šajā dienā nenotiks. Nacionālais veselības dienests aicina iedzīvotājus, kuriem ceturtdien ir paredzēta plānveida pakalpojumu saņemšana, pirms došanās uz ārstniecības iestādi, sazināties ar iestādes reģistratūru un pārliecināties, vai paredzētais pakalpojums tiks nodrošināts.

Latvijā 2017.gadā tika reģistrētas 5,6 tīšas slepkavības uz 100 tūkstošiem iedzīvotājiem, kas ir augstākais rādītājs Eiropas Savienībā (ES) un par vienu slepkavību vairāk nekā 2016.gadā, liecina šodien publiskotie ES statistikas biroja "Eurostat" dati, kas apkopoti par 29 bloka dalībvalstīm. Ar četrām slepkavībām uz 100 tūkstoši iedzīvotājiem seko Lietuva, bet ar 2,2 - Igaunija. Vismazākais slepkavību īpatsvars reģistrēts Luksemburgā - 0,3, bet 0,6 bijis Itālijā un Čehijā. 

Lielbritānijā oficiāli startējusi priekšvēlēšanu kampaņa pirms 12. decembrī gaidāmajām parlamenta vēlēšanām. Valdošā Konservatīvā partija šīs kampaņas uzmanības centrā likusi jautājumu par nepieciešamību novest līdz galam "Brexit" procesu. Tikmēr opozīcijā esošie leiboristi aicina neticēt kārtējiem premjerministra Džonsona solījumiem. Arī citas partijas aicina uzmanību pievērst ne tikai "Brexit", bet arī citiem iekšpolitiskajiem jautājumiem. 

Turpinām ziņas

Saeimas Valsts un pašvaldības komisijas vairākums šodien atbalstīja deputāta Viktora Valaiņa (ZZS) rosinājumu, ka pašvaldību informatīvie izdevumi tiek izdoti ne biežāk kā reizi nedēļā. Pirms gada iepriekšējā parlamenta sasaukuma, 12.Saeimas, darbības izskaņā šajā likumprojektā tika atbalstīti grozījumi, ka pašvaldību informatīvie izdevumi tiek izdoti ne biežāk kā vienu reizi mēnesī. Šodien Valaiņa rosinājums, ka izdevumi tiek izdoti ne biežāk kā reizi nedēļā, tika atbalstīts likumprojektu skatot pirms otrā lasījuma. Deputāts pieļauj, ka par šo lietu vēl gaidāmas diskusijas, lemjot par priekšlikumu Saeimas sēdē.

Šī gada septembrī Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) ir saņēmis pirmos 11 bezpilota gaisa kuģus jeb dronus un tuvākajā laikā tiks uzsākta to izmantošana izsaukumos. Dronu integrēšana VUGD darbībā tiek īstenota  Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projektā Jauno tehnoloģiju ieviešana pierobežas ārkārtas situāciju apkarošanā. Ar droniem netiks padots ūdens ugunsgrēka dzēšanai vai veikta cilvēku glābšana no bīstamās zonas, tie tiks izmantoti papildus operatīvās informācijas iegūšanai notikuma vietā.

Un vēl

Lielā daļā upju - it īpaši Vidzemē, arī Kurzemes un Latgales ziemeļu daļā - turpina paaugstināties ūdens līmenis, vietām tas jau kāpis par vairāk nekā diviem metriem, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra operatīvā informācija. Valstī joprojām spēkā brīdinājums ne tikai par palieņu, bet arī citu zemāko vietu applūšanu. Stiprākās lietavas pēdējās dienās skārušas valsts ziemeļu un ziemeļaustrumu novadus, mazāk nokrišņu bijis valsts dienvidos, galvenokārt Zemgalē un Daugavpils pusē. Viens no straujākajiem ūdens līmeņa kāpumiem reģistrēts Aiviekstes pietekā Pededzē - trijās dienās pie Litenes ūdens cēlies par 2,1 metru, tomēr nesasniedzot 2017.gada augusta līmeni. Arvien vairāk applūst Aiviekstes palienes, taču pie Lubānas ūdens līmenis pagaidām ir divus metrus zem 2017.gada rudens plūdu maksimuma. Daugavā ūdens līmenis nav būtiski paaugstinājies, arī Lielupē situācija ir mierīga.

Atstājiet komentāru