2020.gada 8. augusts

Mudīte, Vladislava, Vladislavs

Jēkabpils Radio1 ziņas 2019.gada 26.jūnijā

Jēkabpils Radio1 ziņas 2019.gada 26.jūnijā

Radio1 ziņas pulksten 9.00-10.00-12.00
Radio1 ziņās klausieties: Prognozē mērenu Latvijas ekonomikas izaugsmes palēnināšanos tuvākajā nākotnē; Atļauj ziedot pārtikas produktus ar beigušos derīguma termiņu; un Zemgalē infrastruktūras projektos ieguldīti 144 miljoni eiro.

Radio1 Preiļu novada ziņas pulksten 11.00 un 16.00

Radio1 ziņas pulksten 13.00-14.00-15.00
Radio1 ziņās klausieties:Pieļauj iespēju domāt par nodokļu samazināšanu, augot to nomaksai; VID piemērojis nodrošinājumu 'Skrīveru saldumiem' un Kādas ir sinoptiķu jaunākās prognozes par gaidāmo laiku nedēļas nogalē?

Radio1 ziņās klausieties:Zolitūdes traģēdijas lietā prasa piespriest līdz septiņiem ar pusi gadiem cietumā; Pašvaldība apstrīdēs LM lēmumu par ģimenes aprūpes centra "Saulstari" darbības apturēšanu; un  Papua-Jaungvinejā sācies vulkāna izvirdums. Radio1 ziņas pulksten 9.00-10.00-12.00
Radio1 ziņās klausieties: Prognozē mērenu Latvijas ekonomikas izaugsmes palēnināšanos tuvākajā nākotnē; Atļauj ziedot pārtikas produktus ar beigušos derīguma termiņu; un Zemgalē infrastruktūras projektos ieguldīti 144 miljoni eiro.

Fiskālās disciplīnas padome prognozē, ka ārējā pieprasījuma samazināšanas un investīciju nepietiekamas dinamikas dēļ iekšzemes kopprodukta (IKP) izaugsme varētu būt lēnāka nekā Finanšu ministrijas (FM) sagatavotās Latvijas makroekonomikas prognozes 2019.-2022. gadam. Kopumā prognozes novērtētas kā reālistiskas, taču bažas raisot riski saistībā ar zemajiem nodokļu ieņēmumiem un aizvien saspringto situāciju darba tirgū, kas var ietekmēt inflācijas līmeņa kāpumu. Samazinājums izaugsmei prognozēts turpmākajos gados - par  mīnus 0,2 procentpunktiem 2020.gadā un mīnus 0,1 procentpunktu 2021. un arī 2022.gadā.

Tieslietu ministrija informatīvajā ziņojumā valdībai norādījusi, ka nepieciešams veikt revīziju, kurā tiktu izvērtēti faktori, kas negatīvi ietekmē efektīvu kriminālprocesu par noziedzīgiem nodarījumiem ekonomikas un finanšu jomā virzību. Ministrija aicina Ministru kabinetu lemt par uzaicinājuma nosūtīšanu Valsts kontrolei, lūdzot tai veikt attiecīgu revīziju, un sniegt ieteikumus situācijas uzlabošanai.

Valdība vakar atbalstīja grozījumus Krimināllikumā un Kriminālprocesa likumā, kas paredz samazināt tradicionālajai kriminālatbildības sistēmai pakļauto nepilngadīgo skaitu, proti, veicināt viņu resocializāciju. Tradicionālās kriminālās justīcijas mērķis ir vainīgās personas sodīšana, kas ir pretēja nepilngadīgo interesēm, pat ja tie ir izdarījuši noziegumu. Attiecīgi Krimināllikumā tiks īpaši uzsvērts, ka attiecībā uz nepilngadīgo primārais soda mērķis ir nepilngadīgā resocializācija nevis sods, jo ir pierādīts, ka vairākums nepilngadīgo, nobriestot personībai un izaugot par pieaugušiem cilvēkiem, pārtrauc likumpārkāpjošo uzvedību. Tāpat ar reformu tiks ieviests jauns pamatsoda mērs - probācijas uzraudzība. 

Turpinām ziņas

Pārtikas produktus ar beigušos derīguma termiņu turpmāk nevis izmetīs atkritumos, bet varēs ziedot. Uzklausot labdarības organizāciju lūgumus, valdība ir atļāvusi no 1. jūlija atdot ziedošanai tos pārtikas krājumus no veikaliem, ražotājiem un vairumtirdzniecības bāzēm, kuru marķējuma “ieteicams līdz” termiņš ir beidzies un kuri nav vēl kļuvuši kaitīgi cilvēku veselībai. Šādi produkti būs, piemēram, tēja, kafija, makaroni, milti, medus, žāvēti augļi, garšvielas un virkne citu sausu un fasētu produktu, kam nav vajadzīga speciāla uzglabāšanas temperatūra. Parasti pēc ieteicamā derīguma termiņa beigām tos droši var lietot uzturā vēl divus mēnešus.

Pērn slimības dēļ darbu kavējuši 50,3% Latvijas iedzīvotāju, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) Latvijas iedzīvotāju veselību ietekmējošo paradumu pētījums par 2018.gadu. Vienu līdz desmit kalendārās dienas gada laikā nebija darbā vai nepildīja savus parastos pienākumus slimības dēļ 24,3% iedzīvotāju, 11 līdz 20 dienas slimības dēļ darbu kavēja 16% iedzīvotāju, 21 līdz 30 dienas – 5,3%, bet 31 un vairāk dienas slimības dēļ darbā nebija 4,6% iedzīvotāju. Saskaņā ar centra datiem Latvijā invaliditātes pensiju saņēma 8% iedzīvotāju.

Un veļ

Plānošanas periodā no 2014. līdz 2020.gadam Zemgalē infrastruktūras projektos ieguldīts Eiropas Savienības fondu atbalsts 143,9 miljonu eiro vērtībā, savukārt energoefektivitātes projektos - 37,3 miljoni eiro, atsaucoties uz Centrālās finanšu un līgumu aģentūras (CFLA) datiem, informē Zemgales plānošanas reģions (ZPR). Savukārt nākamajā periodā plānots samazināt ES līdzfinansējuma apjomu. Ja līdz šim tas bija līdz 85%, tad no 2021.gada maksimālais līdzfinansējuma apjoms varētu būt 70% no projekta izmaksām.

Radio1 Preiļu novada ziņas pulksten 11.00 un 16.00

Preiļu pilsētas svētki ik gadu ir lielākais un nozīmīgākais notikums novadā, kas pulcē ne vien vietējos iedzīvotājus un tūristus, bet arī novadniekus, kuru ceļi ir aizveduši uz dzīvi citviet. Preiļu pilsētas svētki un V Starptautiskais Autorleļļu festivāls šogad notiks no 16. līdz 18. augustam, bet pasākuma kulminācija kā ik gadu ir sestdienā. Pēc rīta rosmes un modināšanas pilsētas mikrorajonos visi laipni aicināti uz Tirgus ielu, par ko šajā dienā būs pārvērties Raiņa bulvāris. Tirgus ielā no plkst. 9:00 līdz 14:00 darbosies Preiļu novada TIC organizēta Novadnieku telts “Lepns dzimis Preiļu novadā”, kurā aicinās bijušos Preiļu novada iedzīvotājus atzīmēties un palepoties ar sevi! Visa svētku programma ir pieejama pašvaldības vietnē www.preili.lv.

Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes folklorā ieinteresēti studenti kopā ar mutvārdu vēstures pētniekiem 1. jūlijā profesores Janīnas Kursītes vadībā dosies tradicionālās kultūras un mutvārdu vēstures ekspedīcijā uz Latgali – Līvānu un Preiļu novadiem, kas jau būs pētnieku otrā ekspedīcija šajā vietā. Pērnā gada vasarā ekspedīcijas darbs noritēja pamatā Līvānu novada Rudzātu un Turku pagastos, kā arī Preiļu novada Saunas pagastā, uzklausot iedzīvotāju dzīvesstāstus un caur tiem izzinot vēsturi, tradīcijas, dzīves prasmes un vērtības. Šogad ekspedīcijas dalībnieki no 1. līdz 6. jūlijam bez jau iepazītajiem pagastiem darbosies arī Preiļu novada Aizkalnes un Pelēču pagastos, kā arī Līvānu novada Jersikas, Rožupes un Sutru pagastos. Ekspedīcijas mērķis ir izveidot paliekošu vērtību – grāmatu “Starp Preiļiem un Līvāniem”, kas stāstīs par šiem abiem novadiem, kurus agrāk vienoja atrašanās vienā – Preiļu – rajonā. 

9. jūlijā plkst. 13.00 Preiļu novada Pelēču pagasta pārvaldē Liepu ielā 6, Pelēčos notiks dabas lieguma “Pelēču ezera purvs” dabas aizsardzības plāna sabiedriskā apspriešana. Dabas liegums (Natura 2000 teritorija) atrodas Preiļu novada Pelēču pagastā, Pelēču ezera rietumu krastā, aizņem 12 ha un izveidots pārejas purva un retu augu sugu aizsardzībai. Plāns izstrādāts 12 gadu periodam. Ar plānu var iepazīties Dabas aizsardzības pārvaldes interneta vietnē www.daba.gov.lv, sadaļā Tēmas – Sabiedrības līdzdalība – Publiski apspriežamie dokumenti un Pelēču pagasta pārvaldē. Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt līdz 23. jūlijam.

Turpinām ziņas

Preiļu novada dome pagarina atklātu konkursu uz būvinženiera amatu. Ar prasībām pretendentiem, darba pienākumiem un konkursa nolikumu var iepazīties pašvaldības vietnē www.preili.lv.   Dokumentus ar norādi “Pieteikums uz būvinženiera amatu”  lūdz iesniegt līdz 1.jūlijam plkst.12.00. Preiļu novada apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā  vai elektroniski (parakstītu ar  drošu elektronisko parakstu) uz e-pasta adresi dome@preili.lv

Preiļu novada dome aicina iedzīvotājus piedalīties konkursā “Sakoptākais īpašums Preiļu novadā”. Konkursam jāpiesakās līdz 15. jūlijam, aizpildot pieteikuma veidlapu un iesniedzot to Preiļu novada domes Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā vai pagastu pārvaldēs. Konkursam pieteikto objektu vērtēšana notiks jūlija pēdējā nedēļā, konkursa uzvarētāju apbalvošana – novada svētkos. Konkursa nolikums un pieteikuma veidlapa pieejama pašvaldības vietnē www.preili.lv. Papildu informācija, zvanot Vitai Biezaitei, tālrunis – 28367578.

Un vēl par kultūras un atpūtas pasākumiem

28. jūnijā plkst. 20.30 Jasmuižas parka estrādē Aizkalnes pagastā Muzikāli izklaidējošs atpūtas vakars “DZIESMU DUELIS”. Pasākuma vadītāja Māra Pudnika, mūziķi Ilze Rožinska  un Valdis Valainis kopīgā spēlē pulcēs Latgalē pazīstamus cilvēkus, lai kopā dziedātu un atminētu spēlē “noslēptās dziesmas”. IEEJA BEZ MAKSAS

29. jūnijā Pelēču pagasta svētki Pēterdienas noskaņās “Es piederu vasarai”. Svētkos programmā - Makšķernieku sacensības, Sporta spēles, Piepūšamās atrakcijas bērniem, Tikšanās ar veselīga dzīvesveida, dabīgo ārstniecības līdzekļu un dabīgās kosmētikas piekritēju, nutricioloģi Veltu Popu, Svētku zupa, Svētku koncerts, kurā īpašie viesi – māsas Legzdiņas. Svētku izskaņā – nakts balle kopā ar Oskaru.

5. jūlijā Preiļu pludmalē PREIĻU NOVADA JAUNIEŠU DIENA 2019. Dienas programmā - SUP dēļi, piepūšamās atrakcijas bērniem, ūdens bumba, pludmales volejbola turnīrs, aktivitātes ar animatoru un fliiper turnīrs. Plkst. 21:00 Preiļu parka estrādē Borowa MC koncerts, pēc 22:00 balle kopā ar Marchello. Ieeja: bez maksas.

Radio1 ziņas pulksten 13.00-14.00-15.00
Radio1 ziņās klausieties:Pieļauj iespēju domāt par nodokļu samazināšanu, augot to nomaksai; VID piemērojis nodrošinājumu 'Skrīveru saldumiem' un Kādas ir sinoptiķu jaunākās prognozes par gaidāmo laiku nedēļas nogalē?

Augot nodokļu nomaksai, varētu domāt par nodokļu samazināšanu, šodien pēc tikšanās ar Valsts ieņēmumu dienesta (VID) vadītāju Ievu Jaunzemi žurnālistiem pavēstīja Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV). Jaunzeme žurnālistiem stāstīja, ka tikšanās laikā VID premjeram apliecinājis apņēmību pret uzņēmējiem neizturēties kā pret noziedzniekiem, bet ar laipnu un cieņpilnu attieksmi, jo tādējādi būtu iespējams palielināt nodokļu ieņēmumus. Vienlaikus premjeram tika prezentēti VID analītiskie rīki, kas ļauj atklāt nodokļu nemaksātājus.

Ceturtdien paredzētās kārtējās Baldones novada domes sēdes darba kārtībā iekļauts jautājums par neuzticības izteikšanu domes priekšsēdētājam Raimondam Audzeram (VL-TB/LNNK, V), un Baldonē varētu notikt kārtējā varas maiņa. Domes deputāts Andrejs Požarnovs (GKML), kas pēc pēdējām pašvaldību vēlēšanām tika ievēlēts par novada mēru, bet vēlāk šo amatu zaudēja, domes priekšsēdētāja krēslā nonākot Audzeram, aģentūrai LETA stāstīja, ka pieprasījumu par neuzticības izteikšanu parakstījuši pieci deputāti, kas pārstāv partiju "Gods kalpot mūsu Latvijai" (GKML), Latvijas Zaļo partiju (LZP) un nacionālo apvienību "Visu Latvijai!"-Tēvzemei un Brīvībai/LNNK, kas vēlēšanās startēja vienā sarakstā ar mēru pārstāvošo "Vienotību". Taču apvērsuma ierosinātāji domā, ka domes sēdē viņi varēs savākt nepieciešamās astoņas balsis Audzera gāšanai. 

Uzvarētājs cīņā par Lielbritānijas Konservatīvās partijas līdera un premjerministra amatu tiks nosaukts 23. jūlijā. Konservatīvās partijas paziņojumā norādīts, ka uz augsto amatu pretendē bijušais ārlietu ministrs Boriss Džonsons un pašreizējais ārlietu ministrs Džeremijs Hants. Labākas izredzes uz uzvaru tiek prognozētas Džonsonam, kurš saņēma vislielāko atbalstu iepriekšējos iekšējos balsojumos. Viņš ir ļoti populārs starp partijas ierindas biedriem, un ir liela iespēja, ka gūs uzvaru starp 160 tūkstošu partijas biedru pastu balsojumā. 

Turpinām ziņas

Saldumu ražotājam SIA "Skrīveru saldumi" Valsts ieņēmumu dienests piemērojis nodrošinājumu – kompānijai aizliegts reģistrēt, pārjaunot vai grozīt komercķīlas, liecina "Lursoft" informācija. Pēc "Firmas.lv" datiem, "Skrīveru saldumiem" šogad 7. jūnijā bija nodokļu parāds 75 tūkstoši 374 eiro apmērā.

Lai saglabātu Baltijas jūras mencu un Eiropas zuti arī nākamajām paaudzēm, Pasaules Dabas fonds aicina sabiedrību pievienoties kampaņai “Lai jūra čum un mudž” un neizvēlēties šīs zivis veikalos un citās tirdzniecības vietās. Dabas fonds kopā ar citām Eiropas Savienības (ES) vides organizācijām ir arī aicinājušas Eiropas Komisiju un dalībvalstu valdības ieklausīties zinātniekos, kas aicina būtiski ierobežot apdraudēto zivju sugu nozveju, mencas zveju Baltijas jūras austrumu daļā un Eiropas zuša zveju apturot pilnībā.

Un vēl

No ceturtdienas laiks Latvijā kļūs vēsāks, bet svētdien karstums uz īsu brīdi atgriezīsies, liecina prognozes. Ceturtdienas naktī daudzviet gaidāms lietus un negaiss, bet dienā tikai vietām Vidzemē un Latgalē īslaicīgi uzlīs. Ievērojami pastiprināsies ziemeļrietumu vējš, pēcpusdienā brāzmās sasniedzot 11-16 metrus sekundē. Gaisa temperatūra paaugstināsies vairs tikai līdz +15..+20 grādiem. Piektdien un sestdien būtisku nokrišņu Latvijā nebūs, taču saglabāsies spēcīgs, brāzmains vējš. Gaisa temperatūra naktīs noslīdēs līdz +8..+13 grādiem. Svētdien Latviju īslaicīgi sasniegs karstā gaisa masa, kas šonedēļ nes milzu svelmi Eiropas rietumu un centrālajā daļā, tādēļ temperatūra strauji kāps - līdz +25..+30 grādiem, sekos tropiska nakts - daudzviet ap +20 grādiem, bet no pirmdienas kļūs vēsāks un jūlija pirmajās dienās temperatūra atkal lielākoties būs līdz +20 grādiem.

Radio1 ziņas pulksten 17.00-18.00
Radio1 ziņās klausieties:Zolitūdes traģēdijas lietā prasa piespriest līdz septiņiem ar pusi gadiem cietumā; Pašvaldība apstrīdēs LM lēmumu par ģimenes aprūpes centra "Saulstari" darbības apturēšanu; un  Papua-Jaungvinejā sācies vulkāna izvirdums.

Zolitūdes traģēdijas krimināllietā par 54 cilvēku bojāeju zem veikala "Maxima" jumta prokurori apsūdzības runā nosaukuši konkrētus soda mērus, ko prasa piespriest katram no deviņiem apsūdzētajiem. Tāpat prokurori prasa noteikt piespiedu ietekmēšanas līdzekļus četriem uzņēmumiem. Septiņusarpusi gadus cietumā pieprasa būvinženierim Ivaram Sergetam, ēkas projekta būvekspertīzes veicējam Andrim Gulbim, arhitektam Andrim Kalinkam, uzņēmuma "Re&Re" būvdarbu vadītājam Staņislavam Kumpiņam un  būvuzraugam Mārtiņam Draudiņam. Savukārt cietumsodu pieci gadi pieprasa - kādreizējai Rīgas būvvaldes Būvniecības uzraudzības nodaļas ekspertei Marikai Treijai, Rīgas pilsētas būvinspekcijas priekšnieka vietniecei Aijai Meļņikovai, Rīgas pilsētas būvinspekcijas priekšnieka vietniekam Jānim Balodim un “SIA Maxima Latvija” darba aizsardzības vecākajai ekspertei Innai Šuvajevai.

Saeima par Rīgas domes deputāta Naura Puntuļa (VL-TB/LNNK) apstiprināšanu kultūras ministra amatā varētu lemt 8.jūlijā. Puntulis ir noslēdzis tikšanos ar valdību veidojošo partiju Saeimas frakcijām un koalīcijas partneri ir pauduši atbalstu viņa apstiprināšanai kultūras ministra amatā.

Konkurences padome atļāvusi Zviedrijas pasažieru un kravu pārvadājam pa jūras ceļiem Stena Line Scandinavia AB paplašināt darbību un iegūt kopīgu izšķirošu ietekmi pār SIA Baltreiss, kas nodarbojas ar kravu pārvadāšanu pa autoceļiem. Konkurences padome  konstatēja, ka darījums ietekmēs divus tirgus: kravu autopārvadājumu tirgu Latvijā un jūras pārvadājumu tirgu starp Zviedriju, Baltijas valstīm un to attiecīgajām iekšzemes robežvalstīm - Krieviju, Baltkrieviju u.c. Tā kā abu tirgus dalībnieku darbība nepārklājas, apvienošanās rezultātā būtiski nemainīsies tirgus struktūra.

Turpinām ziņas

Salas novada pašvaldība apstrīdēs Labklājības ministrijas (LM) amatpersonu lēmumu par ģimenes aprūpes centra "Saulstari" darbības apturēšanu, intervijā aģentūrai LETA informēja novada domes priekšsēdētāja Irēna Sproģe. Pašvaldība nepiekrīt Labklājības ministrijas pārmetumiem, turklāt uzskata, ka ministrija varēja pagaidīt, kamēr pašvaldība īstenos deinstitucionalizācijas projektu, nodrošinot bērniem ģimeniskais videi pietuvinātus pakalpojumus citviet. Pēc viņas teiktā, ar šādu lēmumu "kāds gribējis parādīt savu varēšanu". Sproģe nevēlējās komentēt, kur pēc centra slēgšanas varētu izmitināt "Saulstaru" iemītniekus. Domes priekšsēdētāja informēja, ka centrā dzīvo astoņi Salas novadā deklarētie bērni, turklāt viņi ir no vienas ģimenes, tāpēc pašvaldība darīšot visu, lai viņus nešķirtu. Pārējie bērni ir no citām pašvaldībām.

Jēkabpils domes deputātu amatpersonu deklarācijas liecina, ka lielākos ienākumus no Jēkabpils domes deputātiem pērn guvuši Aigars Nitišs (LZP), Andrejs Gavrilovs (Saskaņa) un Nikolajs Anuškevičs (Latgales partija), lielākie deklarētie uzkrājumi ir Aigaram Nitišam, Andrejam Gavrilovam (Saskaņa) un Mārim Dimantam (JRP), savukārt lielākās parādsaistības ir Nikolajam Anuškevičam, Mārtiņam Svilim (LRA) un Raivim Ragainim (LZP). Plašāk ar to ko deklarējuši Jēkabpils domes deputāti var iepazīties portālā Radio1.lv.

Tāpat arī portālā Radio1.lv, sadarbībā ar Jēkabpils pilsētas bibliotēku, turpinās Dzintarzemes stāstu publikāciju sērija. Jaunākais publicētais stāsts ir par Dzintarzemes plostniekiem. Jau ziņots, ka  pirms četriem gadiem, gatavojoties pilsētas svētkiem Jēkabpils pilsētas bibliotēka veica apjomīgu darbu, izpētot vienu no pilsētas mikrorajoniem, ko savulaik sauca par Dzintarzemi. Par savāktajiem materiāliem tapa vairākas publikācijas, kas stāsta par šī mikrorajona vēsturi un ļaudīm.

Un vēl

Šodien Papua-Jaungvinejā sācies par vienu no bīstamākajiem pasaulē uzskatītā Ulavuna vulkāna izvirdums. Ekvatoriālajās debesīs no Bismarka arhipelāga vulkāna vertikāli izšļākusies lava, savukārt pelni no vulkāna izvirduši jau pirms tam agri no rīta. Pelni izmesti 13 kilometru augstumā. Saistībā ar vulkāna izvirdumu izsludināts “sarkanais brīdinājums”, tiek ziņots, ka pagaidām lidojuma marsrutiem briesmas nedraud. Tikmēr vulkāna apkārtnes iedzīvotāji mudināti doties uz drošākiem apvidiem. Reģionā izvietotas katastrofu vadības dienesta komandas.

Atstājiet komentāru