2024.gada 29. maijs

Maksis, Raivis, Raivo

34.raidījumā pirms Jaunā gada, izvērtējot aizejošo, Dainis Īvāns piedāvā sarunu ar profesoru Henrihu Somu un Jāni Strodi par mūsdienu Latgali un pētījumiem par reģionu

  • 28 decembris 2018 --

Pirms 50 gadiem trimdā izveidotais Latgales Pētniecības institūts jau kopš 90.gadiem atrodas un darbojas Daugavpils Universitātē. Tā darbība ir daudznozaraina, sākot ar vēsturnieku, valodnieku darbu līdz pat citu jomu speciālistu ieguldījumam par Latgali.

Kā norāda profesors Henrihs Soms, šī sabiedrībai būtiskā centra galvenā vērtība ir cilvēki, kas turpina uzturēt interesi par reģiona vēsturi, valodu, literatūru. Tā tiek saglabāta dzīvā novadpētniecība. Latgales Pētniecības institūts ir tā vieta, kur neviens netiek atraidīts, bet var iegūt sev vajadzīgo informāciju. Līdz ar to institūtā bieži iegriežas arī žurnālisti, kuriem intervijās un stāstos ir svarīgas patiesas un pamatotas ziņas. Henrihs Soms priecājas par katru Latgalei veltītu izdevumu, īpaši, ja tā veidotājs ir saņēmis institūta pētnieku konsultācijas.

Jāpiebilst, ka šāds Latgales Pētniecības institūts ir vienīgais pasaulē. Ir uzsākts arī darbs pie Tautas frontes vēstures lappušu apkopošanas. Latvijas Tautas frontes Daugavpils novada toreizējais vadītājs Jānis Strods to veic vairāku gadu garumā. ,,Savākt atmiņas – tas ir svarīgi. Ļoti maz ir ierakstu par Tautas fronti tieši Latgales reģionā,’’ saka Jānis Strods, piebilstot, ka vajadzīga speciāla valsts atbalstīta programma, lai apkopotu un publicētu šīs atmiņas, jo laika gaitā Tautas frontes dalībnieki aiziet mūžībā. Arī nesaņemot atbalstu, Jānis Strods turpinās apkopot atmiņas par Tautas frontes laikiem un aicina Latvijā ikvienu tās pierakstīt, lai vēsturniekiem būtu vairāk materiāla.

Pirms 25 gadiem Henrihs Soms izveidoja datu bāzes ,,Latgales Dati” interneta vietni, pats to nosaucot par savu hobiju un turpinot uzturēt. Datu bāzes pamatu veidoja profesora savāktā kartotēka papīra formātā, jau kopš 1988.gada padziļināti studējot Latgales vēstures avotus un publikācijas. Pašlaik interneta vietnē apkopota informācija vairāk nekā par 10 000 personām – Latgales ievērojamiem cilvēkiem. Līdztekus datu bāzi papildina informācija par reģionam svarīgiem notikumiem. Jāteic, ka datu bāze ,,Latgales Dati” ir uzticams un svarīgs izziņas avots, pamatots ar atsaucēm. ,,Latgale ir viena no lielākajām kontaktzonām, līdz ar to te izdzīvošanas stratēģija ir ļoti interesanta,’’ atzīst Henrihs Soms.

Tā ir reģiona gan ģeogrāfiskā atrašanās vieta, gan vēstures notikumu ietekme. Tādējādi viņš aicina būt ļoti uzmanīgiem Eiropas un pasaules vējos, kā to ir darījuši mūsu tēvi un vectēvi, lai saglabātu latgalietim raksturīgo identitāti, tradīcijas un valodu arī nākamajos gados un paaudzēs.