2024.gada 23. februāris

Almants, Haralds

Jēkabpils autobusu parks pārtrauc dalību projektā jaunu autobusu iegādei

Jēkabpils autobusu parks pārtrauc dalību projektā jaunu autobusu iegādei

SIA “Jēkabpils autobusu parks” ir pārtraucis līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par dalību Eiropas Savienības atbalstītajā projektā par videi draudzīgu autobusu iegādi. 

SIA “Jēkabpils autobusu parks” piedalījās Eiropas Savienības fondu un Kohēzijas politikas fondu 2014. – 2020.gada plānošanas perioda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība”, prioritārā virziena „Pāreja uz ekonomiku ar zemu oglekļa emisijas līmeni visās nozarēs” projektā „Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (autobusi)” un bija noslēdzis līgumu “Videi draudzīgu autobusu iegāde Jēkabpils pilsētai 4”. 

Projektā bija paredzēts iegādāties divus mūsdienīgus, videi draudzīgus autobusus, kas kursētu Jēkabpilī, bet pēc iepirkumā iesniegto piedāvājumu atvēršanas secināts, ka potenciālā pretendenta norādītās cenas pārsniedz uzņēmuma plānotos izdevumus. Uzņēmums pārtraucis atklāto konkursu un, ņemot vērā, ka projekta īstenošanas termiņš ir šā gada 31.decembris, pārtraukta arī dalība projektā.

Atstājiet komentāru