2020.gada 27. novembris

Lauris, Norberts

Jēkabpilī, Jaunā iela 39I norit vērienīgi būvdarbi - top jaunas telpas Sociālajam dienestam (FOTO)

Trešdien, 21.oktobrī Jēkabpils domes vadība – priekšsēdētājs Aivars Kraps un priekšsēdētāja vietniece Kristīne Ozola, Jēkabpils sociālā dienesta vadīitāja Larisa Laizāne, projekta vadītāja Agnese Kalniņa, SIA “Jēkabpils PMK” pārstāvis Aleksandrs Gričuha, kā arī masu mediji apskatīja objektu Jēkabpilī, Jaunā ielā 39i, kur patlaban norit vērienīgi būvdarbi projektā - “Pašvaldības ēkas Jaunā iela 39I atjaunošana un energoefektivitātes paaugstināšana”.
Būvdarbu līgums paredz ēkas ārsienu, pamatu, jumta siltināšanu, logu un durvju nomaiņu, apkures un ventilācijas sistēmu pārbūvi, kā arī ēkas iekštelpu atjaunošanu un pielāgošanu sociālo pakalpojumu sniegšanai. Plānots, ka pēc projekta īstenošanas ēkā varētu tikt izvietots Jēkabpils pilsētas sociālais dienests, dienas aprūpes centrs bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, dienas aprūpes centrs pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem un specializētās darbnīcas.

“Teritorija būs gan daļēji slēgta, gan publiski pieejama, ko varēs izmantot jaunā Jēkabpils novada iedzīvotāji. Teritorijas labiekārtošanas izmaksas ir 539 478 eiro,” saka projekta vadītāja Agnese Kalniņa. 

“Deinstitucionalizācijas (DI) ietvaros plānoti jauni sabiedrībā balstīti pakalpojumu, ja mums šobrīd ir dienas aprūpes centrs pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, tad šeit būs arī bērniem, personām ar funkcionāliem traucējumiem. Te būs izvietotas darbnīcas, kur no grupu dzīvokļiem klienti varēs nākt un attīstīt savas sociālās prasmes un iemaņas, mācīties virtuves darbus, galdniecību, glezniecību, keramiku, šūšanu, adīšanu un citas lietas. Būs arī telpa bērnu nodarbībām. Tāpat arī paredzētas telpas atpūtai, ēdamzāle, jo šeit nodrošinās arī klientu ēdināšanu. Papildus būs izveidots fizoterapijas kabinets, ergoterapijas kabinets, multisensorā istaba, kur varēs relaksēties – ar skaņām, mūziku, smaržām un gaismām. Tāpat būs arī silto smilšu terapijas kabinets bērniem, kas palīdz attīstīties un stiprināt imunitāti. Šeit atradīsies arī Montesori istaba un mūzikas terapijas kabinets. Šobrīd DI projektā mēs šo pakalpojumu pērkam, pie mums brauc mūzikas terapeite, sapratām, ka atsaucība liela un klientiem ļoti patīk. Jaunās telpas būs paredzētas 25 bērniem un darbnīcas – 15 personām,” stāsta Jēkabpils Sociālā dienesta vadītāja Larisa Laizāne.

Viņa piebilst, ka vienā jaunās ēkas korpusā pirmais stāvs būs atvēlēsts sociālajam dienestam. Tāpat arī dienesta telpas – sēžu un semināru zāle, atradīsies abu ēku savienojošajā korpusā. To būvēs divstāvīgu. Savienojošajā korpusā atradīsies arī divas terapiju telpas. 

“Šobrīd objektā norisinās aktīvi būvdarbi, finiša procesā ir jumta izbūves darbi  atjaunots pilnībā jumta segums 2200 m2 platībā, turpinās fasādes siltināšana, logu montāža, labiekārtošana, iekšdarbos notiek komunikāciju izbūve, elektrība, vājstrāvas izbūve, domājam par apkures palaišanu, kolīdz būs salikti logi. Pēc tam sāksies aktīvi iekšdarbi. Objekts jānodod nākamā gada maijā,” informē SIA PMK būvdarbu vadītājs Aleksandrs Gričuha.

“Saistībā ar sociālā dienesta darbu jaunajā Jēkabpils novadā mums sanāk darba grupa, kas lems par ēku izmantošanu reģionālās reformas kontekstā, gan arī par sociālo dienesta darbu. Klienti ar funkcionāliem traucējumiem un pieaugušie ar garīga rakstura traucējumiem ir sociālā dienesta klienti. Te būs visi sociālā dienesta speciālisti, es domāju, ka mums plašāk jāskata šis jautājums. Šobrīd strādājam gan pie Zemgales plānošanas reģiona, gan Zemgales attīstības programmas izstrādes, gan Jēkabpils attīstības programmas izstrādes. Mums ir jānodrošina iedzīvotājiem pakalpojuma pieejamība jebkurā vietā, tajā skaitā pagastos, tā, ka mēs noteikti vēl lemsim un risināsim sociālos jautājumus, lai sociālais atbalsts būtu pieejams visām iedzīvotāju grupām visā novadā,” uzsvēra Jēkabpils domes priekšsēdētāja vietniece Kristīne Ozola.

Projektā- “Pašvaldības ēkas Jaunā iela 39I atjaunošana un energoefektivitātes paaugstināšana” paredzēts, apvienojot divu Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētu projektu finansējumu, veikt vērienīgus ēkas Jaunā iela 39I pārbūves darbus.

Jēkabpils pilsētas pašvaldība un SIA “Jēkabpils PMK” šovasar parakstīja iepirkuma līgumu par būvdarbu veikšanu pašvaldības ēkā Jaunā iela 39I, Jēkabpilī, par kopējo līgumcenu 1 962 116,97 EUR (ar PVN). Būvdarbu līgumā noteikts, ka visi būvdarbi jāpabeidz un ēka jānodod ekspluatācijā līdz 2021.gada 22.maijam. Būvdarbu būvuzraudzību veic SIA “Būvrem” būvuzraugs Aldis Muraško, autoruzraudzību nodrošina AS “Komunālprojekts”.

Būvdarbu līgums paredz ēkas ārsienu, pamatu, jumta siltināšanu, logu un durvju nomaiņu, apkures un ventilācijas sistēmu pārbūvi, teritorijas labiekārtošanu, kā arī ēkas iekštelpu atjaunošanu un pielāgošanu sociālo pakalpojumu sniegšanai, jo pēc projekta īstenošanas ēkas B korpusā tiks izvietots Jēkabpils pilsētas sociālais dienests, savukārt ēkas A korpusā - dienas aprūpes centrs bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, dienas aprūpes centrs pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem un specializētās darbnīcas.

Izmantojot deinstitucionalizācijas projekta finansējumu, tiek labiekārtota ēkām pieguļošā teritorija. Daļa no tās būs publiski pieejama visiem sociālā dienesta klientiem, teritorijā būs uzstādīta bērniem ar īpašām vajadzībām pielāgota rotaļu pilsētiņa, un atpūtas vieta ar soliņiem. Savukārt daļa teritorijas būs norobežota un iekārtota deinstitucionalizācijas projektā iesaistītiem cilvēkiem, izveidojot āra zonu aktīvai atpūtai ar āra trenažieriem.

Ēkas siltināšanas un pārbūves būvdarbu izmaksas tiek finansētas projekta “Pašvaldības ēkas Jaunā iela 39I atjaunošana un energoefektivitātes paaugstināšana” ietvaros. Projekta kopējas izmaksas ir 2 029 975,43 EUR, no tām ERAF līdzfinansējums 718 218,68 EUR.

Teritorijas labiekārtošanas darbu, dienas aprūpes centru un specializēto darbnīcu aprīkojuma izmaksas tiek finansēts projekta “Infrastruktūras izveide sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai dzīvesvietā” ietvaros. Projekta kopējas izmaksas ir 1 772 435,35 EUR, no tām ERAF līdzfinansējums 952 167,45 EUR.

Atstājiet komentāru