2020.gada 12. jūlijs

Indriķis, Ints, Namejs

Turpinās būvdarbi Jēkabpilī, Zīlānu ielas posmā

Turpinās būvdarbi Jēkabpilī, Zīlānu ielas posmā

Jēkabpils pilsētas pašvaldības Attīstības un investīciju nodaļa informē, ka turpinās būvdarbi Zīlānu ielas posmā no Rīgas līdz Ventas ielai.Būvdarbus veic SIA "Ošukalns". Pašlaik norisinās darbi pie lietus ūdens kanalizāciju tīklu un elektroapgādes ārējo tīklu būvniecības, kā arī ceļa un ietves segas kārtu izbūves. Tuvākajā laikā plānots turpināt darbus pie ceļa un ietves segas un apmaļu izbūves, kā arī pabeigt visus iespējamos darbus, kas nepieciešami pirms asfaltbetona ieklāšanas. 

Tiklīdz laikapstākļi būs atbilstoši, pēc inženierkomunikāciju turētāju veiktās pārbaudes par paveikto darbu  atbilstību būvprojektam, tiks veikti asfaltbetona ieklāšanas darbi, kā arī labiekārtota ielai pieguļošā teritorija.

Būvdarbi Zīlānu ielas posmā no Rīgas ielas līdz Ventas ielai (posma garums 485.65m)  tika uzsākti 2019.gada augustā. Projekta īstenošanas ilgums plānots līdz 2020.gada 31.jūlijam.

Objekts “Zīlānu ielas pārbūve, Jēkabpilī” tiek īstenots 30.08.2016. Ministru kabineta noteikumu Nr.587 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 6.1.4. specifiskā atbalsta mērķa “Pilsētu infrastruktūras sasaiste ar TEN-T tīklu” 6.1.4.2. pasākuma “Nacionālās nozīmes attīstības centru integrēšana TEN-T tīklā” īstenošanas noteikumi”, Projekta “Jēkabpils pilsētas infrastruktūras sasaiste ar TEN-T tīklu” (projekta identifikācijas Nr. 6.1.4.2/17/I/006) ietvaros.

Avots: jekabpils.lv

Komentāri (0-2/2)

  • Koks
    03.03.2020 11:31
    Liecies mierā, tev tik visu postīt
  • UPS
    02.03.2020 14:17
    Vai tiešām pa ceļa malām atstās tos vecos sašķiebušos kokus?

Atstājiet komentāru