2020.gada 14. jūlijs

Anvars, Oskars, Ritvars

SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca” valde pirmajās 100 darba dienas būtiski samazina parādu

SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca” valde pirmajās 100 darba dienas būtiski samazina parādu

8.novembrī apritēja 100 dienas, kopš SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca” valdi vada Margarita Meļņikova un valdē strādā Renārs Putniņš. No novembra darbu valdē atstāja Andrejs Miļčevskis, kas tajā darbojās vēl no iepriekšējā valdes sastāva. Pagaidām slimnīcas valde darbu turpina divu cilvēku sastāvā. Par godu darba pirmajām 100 dienām notika preses konference, kurā slimnīcas vadība iepazīstināja ar paveikto pirmajos trijos mēnešos. Margarita Meļņikova, sākot preses konferenci, pateicās slimnīcas kolektīvam, katram darbiniekam par sniegto atbalstu un sapratni. Viņa uzsvēra, ka ienākt jaunā kolektīvā nav viegli, vēljovairāk, ja vadība mainās bieži. Margarita Meļņikova atzina, ka pirmās 100 dienas nebija vieglas nedz jaunajai valdei, nedz slimnīcas kolektīvam, jo pārmaiņas nekad nenāk viegli. 

Jēkabpils mērs Aivars Kraps, uzrunājot preses konferences dalībniekus, atzīmēja, ka ir prieks, jo slimnīcas kolektīvs ir pieņēmis jauno valdi un izmaiņas medicīnas iestādē ir pozitīvas. Par to liecinot viņa sarunas ar mediķiem un dzirdētās atsauksmes, kā arī iestādes finanšu rādītāji. Aivars Kraps piebilda, ka līdz jaunajam gadam valde strādās divu cilvēku sastāvā, pēc tam tiks lemts vai izsludināt konkursu trešā valdes locekļa amatam. Viņš arī atzina, ka valdei darbā ir devis brīvību un tās lēmumos neiejaucas, taču viņš tiekot informēts par plānotajiem lielākajiem darbiem un svarīgākajiem risināmajiem jautājumiem.

Arī  domes priekšsēdētāja vietniece Kristīne Ozola atzina, ka pašvaldībai ir izveidojusies laba sadarbība ar slimnīcs valdi. Viņa uzsvēra, ka par slimnīcas valdes darbu varot teikt tikai to labāko. Viņa uzsvēra, ka ir prieks, ka valde sakārtojusi jautājumus saistībā ar ERAF projektu un viss tiek darīts, lai uzlabotu iedzīvotājiem sniegtos pakalpojumus. Kristīne Ozola vēlēja, lai slimnīcas darbs ir veiksmīgs un pēc iespejas mazāk par to tiek saņemtas sūdzības.

Margarita Meļņikova piebilda, ka jaunajai slimnīcas valdei ir izveidojusies laba sadarbība ar arodbiedrību. Arī tās vadītāja Margarita Saveļjeva uzsvēra, ka arodbiedrībai ar valdes vadītāju ir  izdevies panākt kopsaucēju dažādos jautājumos. Viņa izteica cerību, ka arī turpmāk sadarbība būs tikpat konstruktīva un produktīva. 

Margarita Meļņikova īsumā iepazīstināja ar paveikto pirmajās simts dienās. Viņa sacīja, ka no 1.novembra ir sadalītas valdes locekļu atbildības sfēras. Tās publicētas arī slimnīcas mājaslapā. Margarita Meļņikova atbild par uzņēmuma stratēģisko vadību, finanšu, personāla un administratīvo procesu vadība. Savukārt Renāra Putniņa pārziņā ir iepirkumu procesi, investīciju projekti, saimnieciskā nodrošinājuma vadība un no 1.novembra arī ārstnieciskā procesa vadība. Taču tas nenozīmējot, ka šīs atbildības sfēras nodalītas kā ar nazi, jebkurš jautājums, kas skar lielākā vai mazākā mērā slimnīcas kolektīvu, tiek kopīgi pārrunāts. 

Margarita Meļņikova informēja, ka slimnīcas Uroloģijas nodaļā darbu ir sācis jauns vadītājs, kas iepriekš te strādāja kā rezidents. Viņa atzina, ka tas ir zināms risks no valdes puses, uzticēt nodaļas vadību jaunam speciālistam, taču jau šobrīd esot skaidrs, ka risks attaisnosies, jo jaunais nodaļas vadītājs ierosinājis vairākas labas pārmaiņas un redzams, ka speciālists ir savā vietā.  Slimnīcā darbu sācis arī jauns kardiologs. Arī viņš iepiekš šeit strādājis kā rezidents. Kardiologs savus pakalpojumus sniedz uz pusslodzi strādājot slimnīcā un uz pusslodzi poliklīnikā.

Valdes darba pirmajās simts dienās pārmaiņas skārušas arī slimnīcas laboratoriju. Margarita Meļņikova uzsvēra, ka vēlas kliedēt  jebkādas šaubas, ka vadība gribētu nodot laboratoriju ārpakalpojumā. Tieši pretēji slimnīcas vadībai ir ambiciozi mērķi panākt, ka slimnīcas laboratorija ir konkurētspējīga ar visām citām privātajām laboratorijām. Margarita Meļņikova piebilda, ja “nebūs ambiciozu mērķu, mēs paliksim tur, kur esam”. Ar iepriekšējo laboratorijas vadītāju bija noslēgts uzņēmuma līgums un tas ir beidzies. No šīs nedēļas slimnīcā darbu sāk jauna laboratorijas vadītaja. Margarita Meļņikova sacīja, ka uz šo amatu konkurss netika izsludināts, vispirms tika uzrunāta iepriekšējā laboratorijas vadītāja, taču viņa atteikusies un tika meklēts šīs jomas profesionālis, kas orientējas gan klīniskajā, gan tuberkulozajā, gan mikrobioloģiskajā laboratorijā. Tāds speciālists esot atrasts. Tāpat arī darbu sākusi jauna slimnīcas uzņemšanas nodaļas vadītāja.

Būtiskākais panākums šajās 100 dienās ir ievērojams slimnīcas finanšu situācijas uzlabojums. Pārskats par šī gada pirmajiem deviņiem mēnešiem liecina, ka SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca” periodu noslēgusi ar zaudējumiem – mīnus 19 997 eiro, salīdzinot, pērn pirmos deviņus mēnešus slimnīca noslēdza ar mīnus 464 339 eiro un 2018.gadu ar mīnus – 824 721 eiro.  Šī gada pirmajos deviņos mēnešos apgrozījums palielinājies par 1 310 206 eiro jeb 16%, kas saistīts ar to, ka palielinājies Nacionālā veselības dienesta finansējums.
Margarita Meļņikova preses konferencē runāja arī par problēmām un darbiem, kas jāpaveic. Ņemot vērā pastāvošās telefonsakaru problēmas, par kurām iedzīvotāji arvien biežāk izsaka nepamierinātību, jo nav iespējams savlaicīgi sazvanīt reģistratūru, uzņemšanas nodalu, ir aktualizēts jautājums par telefonsakaru nodrošināšanas sistēmu optimizāciju un modernizāciju. Viņa sacīja, ka no četrām zvanu līnijām, darbojas tikai divas, tāpēc daudzi pacienti nesaņem savienojumu ar ģimenes ārsta vai speciālista kabinetu. Šīs problēmas tikšot novērstas.

Renārs Putniņš sacīja, ka tiek turpināta ERAF līdzfinansētā projekta "Stacionārās un ambulatorās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana SIA "Jēkabpils reģionālā slimnīca" īstenošana. Ir izveidota profesionāla projekta vadības grupa, kurai ir izdevies novērst iepriekšējās valdes pieļautās kļūdas un panākt, ka projekta realizēšana veiksmīgi turpināsies.  Ņemot vērā to, ka nav iespējams pabeigt būvprojektu izstrādi sākotnēji paredzētajos termiņos un nonākt līdz būvniecības iepirkumam šajā gadā, jo tiek risināti jautājumi par būvprojektu atbilstību tehniskajai specifikācijai un normatīvajiem aktiem, tika pieņemts lēmums primāri izsludināt iepirkumus par iekārtām, tādējādi nodrošinot maksājumu plūsmu un projekta sekmīgu virzību atbilstoši prasībām. 
Projekta kopējās izmaksas ir 6 409 808 eiro, no šīs summas 1,6 miljoni paredzēti aparatūras iegādei, bet 4,8 miljoni būvniecībai. Renārs Putniņš atzina, ka iepriekšējās valdes tāme bija izveidota tā, ka būvniecībai tika plānoti gandrīz septiņi miljoni eiro, būtiski pārsniedzot projekta līdzekļus, kas tā īstenotājiem draudējis ar neattiecināmajām izmaksām. Šīs kļūdas esot novērstas.

Jau ziņots, ka projekta laikā paredzēta ambulatorās daļas pārbūve – iekšējo komunikāciju (kanalizācija, apkure, ventilācija, kondicionēšana, elektroapgāde) nomaiņa, mēbeļu un iekārtu piegāde, divu veco liftu nomaiņa. Tāpat arī notiks Jēkabpils reģionālās slimnīcas piecstāvu ēkas pirmā stāva uzņemšanas nodaļas pārbūve – iekšējo komunikāciju (ūdensvads, kanalizācija, apkure, ventilācija, kondicionēšana, elektroapgāde) nomaiņa, mēbeļu un iekārtu piegāde, trīs veco liftu nomaiņa, kā arī jaunu tehnoloģiju iegāde, piegāde un montāža. Projekta gaitā tiks piegādātas un uzstādītas astoņas jaunas iekārtas (divi ultrasonogrāfi, datortomogrāfs stacionāra diagnostikas nodaļai, trīs rentgena iekārtas: divas – stacionāra diagnostikas nodaļai, viena – ambulatorajā daļā, divas jaunās paaudzes mākslīgās plaušu ventilācijas iekārtas Austrumlatvijas perinatālā aprūpes centra jaundzimušo intensīvās terapijas nodaļai). Projektu sākotnēji bija paredzēts realizēt līdz 2020.gada decembrim, iespējams, tagad būs nepieciešams šī termiņa pagarinājums.
Renārs Putniņš piebilda, ka iepazīstoties ar situāciju slimnīcā, secināts, ka ilgstošā laika periodā nav veikti slimnīcas infrastuktūras uzturēšanas remontdarbi. Tāpēc tiek apzināts veicamo darbu saraksts, kas pakāpeniski tiek realizēts - uzsākta slimnīcas teritorijas apgaismes sistēmas nomaiņa un modernizācija, ventilācijas sistēmas apkope, apkārtējās teritorijas infrastruktūras sakārtošana (darbinieku auto novietošanas kārtība, lai netraucētu operatīvajam transportam) un citi saimnieciskie darbi.

Preses konferencē tika secināts, ka slimnīcas vadība strādā profesionāli un ar lielu atdevi, lai medicīnas iestāde, kā uzsvēra Margarita Meļņikova, būtu uz attīstību vērsta, droša un pacientiem draudzīga multidisciplināra slimnīca, kuras pamatvērtības ir darbinieki, pacienti un vide. Savukārt tās galvenās prioritātes: slimnīca sabiedrības acīs jeb komunikācija; cilvēkresursi – personāls; slimnīcas struktūra un procesi; veselības aprūpes pakalpojumu attīstība, modernizācija; un uzņemšanas nodajas renovācijas projekts.

Komentāri (0-3/3)

 • A
  14.11.2019 13:12
  Ui pod xvost ne premija
 • 17 novembris
  12.11.2019 23:22
  18novembris:
  Haču premiju!budit ļi premija na prazņiki?
  mnogo hočeš :)
 • 18novembris
  12.11.2019 22:20
  Haču premiju!budit ļi premija na prazņiki?

Atstājiet komentāru