2020.gada 10. jūlijs

Lija, Olīvija

MK atļauj Jēkabpils domei aizņemties naudu skolu investīciju projektā, kuru deputāti izbalsoja augusta sākumā

MK atļauj Jēkabpils domei aizņemties naudu skolu investīciju projektā, kuru deputāti izbalsoja augusta sākumā

Ministru kabinets otrdien atļāva atsevišķām pašvaldībām aizņemties investīciju projektu veikšanai par kopumā 17,06 miljoniem eiro. Tajā skaitā arī Jēkabpils pilsētas pašvaldībai  vispārējās izglītības iestāžu mācību vides un infrastruktūras uzlabošanai. “Līdzekļi, kurus nepieciešams aizņemties paredzēti Jēkabpils Valsts ģimnāzijai un Jēkabpils 2.vidusskolai. Pirms diviem gadiem bija pašvaldības lēmums, ka mēbeļu iegādei aizņemsimies 560 tūkstoši eiro. Vai reāli tiks ņemta šāda summa, pagfaidām nav zināms, jo kā ziņots šo lēmuma projektu pašvaldība 8.augusta sēdē nepietiekama balsu skaita dēļ nepieņēma. Atkārtoti šis lēmums uz sēdi nav virzīts. Esmu uzdevis izvērtēt investīciju projekta tā dēvēto trešo daļu un izvērtēt izskanējušās bažas par nepamatotu mēbeļu sadārdzinājumu. Domāju, ka ceturtdien man šis izvērtējums būs, tad notiks diskusija ar deputātiem un lemsim, kas vajadzīgs, kas nē un vai un cik aizņemties,” skaidro Jēkabpils domes priekšsēdētājs Aivars Kraps.

Viņš piebilda, ka Ministru kabinets lēmumu par atļauju aizņemties izglītības investīciju projektam izskatījis paredzētajā kārtībā un tam nav zināma Jēkabpils domes situācija ar lēmuma nepieņemšanu. 

Ministri uzklausīja Finanšu ministrijas (FM) sagatavoto informatīvo ziņojumu par pašvaldību aizņēmumiem Eiropas Savienības (ES) līdzfinansētajiem izglītības iestāžu un uzņēmējdarbības attīstības investīciju projektiem.

FM izvērtēja pašvaldību iesniegtos aizņēmumu pieprasījumus ES projektu īstenošanai uz 2019.gada 2.augustu, secinot, ka aizņēmumi nepieciešami ES vispārējās izglītības iestāžu investīciju projektiem, lai skolēniem nodrošinātu kvalitatīvu mācību procesu, un ES uzņēmējdarbības attīstības investīciju projektiem, lai varētu palielināt privāto investīciju apjomus, veicot ieguldījumus komercdarbības attīstībai nepieciešamajā infrastruktūrā, kā arī, lai sakārtotu un attīstītu degradētās ražošanas teritorijas.

Projektiem kopējais nepieciešamais aizņēmuma apmērs, kas nepārsniedz attiecināmo izmaksu apjomu, ir 17 miljoni eiro, tajā skaitā 2019.gadā - 7,1 miljons eiro, 2020.gadā - 9,7miljoni eiro, 2021.gadā - 200 000 eiro.

Starp 20 atbalstītajiem projektiem, kuru īstenošanai pašvaldības varēs aizņemties, ietverti Jēkabpils vispārējās izglītības iestāžu mācību vides un infrastruktūras uzlabošana, Jūrmalas pilsētas Ķemeru pamatskolas ēkas pārbūve un energoefektivitātes paaugstināšana, Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu uzlabošana Madonas novada Liezēres pirmsskolas izglītības iestādē.

Tāpat starp atbalstītajiem projektiem ir Jelgavā īstenotais projekts tehniskās infrastruktūras sakārtošanai uzņēmējdarbības attīstībai degradētajā teritorijā, Kuldīgas pilsētas dienvidu daļas degradēto teritoriju infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības attīstībai, degradētās teritorijas revitalizācija Pārogres industriālajā parkā, Krāslavas un Dagdas novadu ceļu tīkla rekonstrukcija uzņēmējdarbības veicināšanai degradētajās teritorijās.

Saistīta ziņa: Jēkabpils domē nepietiekama balsojuma dēļ, neapstiprina svarīgu lēmumu

Atstājiet komentāru