2023.gada 29. novembris

Ignats, Virgīnija

Aivars Kraps atbild uz jautājumiem par pilsētas ielu remontiem un uzturēšanu

Aivars Kraps atbild uz jautājumiem par pilsētas ielu remontiem un uzturēšanu

 Jēkabpils domes priekšsēdētāja vietnieks Aivars Kraps stāsta par Jēkabpils pilsētas ielu un ietvju remontdarbiem un uzturēsanu, kā arī par pašvaldības atvēlēto finansējumu šiem darbiem un lielākajiem projektiem šajā jomā. Tāpat arī raidījumā dzirdēsiet atbildes uz jautājumiem, kad Pasta ielā tiks sakārtota lietus ūdeņu kanalizācija un remontēti Kena parka celiņi, un vai šogad ir atvēlēti līdzekļi daudzdzīvokļu māju iekškvartālu ceļu remontiem.

Atstājiet komentāru