2022.gada 2. oktobris

Ilma, Skaidris

Daugavā pie Jēkabpils iet ledus, krastos izveidojušies līdz divi metri augsti ledus krāvumi (FOTO)

Latvijā vairākos upju baseinos vēl joprojām spēkā ir dzeltenais brīdinājums par iespējamu plūdu risku, vēsta Latvijas Vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs (LVĢMC).

Daugavā pie Pļaviņā izveidojies ledus sastrēgums. Palienes un zemākās vietas posmā Jekabpils-Pļaviņas ir applūdušas. Ūdens līmenis Daugavā pie Zeļķiem  ir 5,38 m virs noteiktā nulles punkta, Daugavā pie Pļaviņām -  8, 84 m virs noteiktā nulles punkta. Pastiprinoties salam, gaidāma jaunu vižņu veidošanās, kas var izraisīt ūdens līmeņa paaugstināšanos. Ūdens līmenis Daugavā Jēkabpilī ir ap 3,50 metri virs noteiktās atzīmes. Šobrīd vižņu sablīvējums augšpus Daugavas vērojams pie Pļaviņām. Posmā pie Prižiem vižņi pavirzījušies pa straumi uz leju no Jēkabpils attīrīšanas iekārtām, t.i. aptuveni 2.5 km līdz Ādmināniem Salas pagastā.

Kā ziņo LVĢMC, tad aizvadītajā diennaktī pateicoties salam, lielākajā daļā Latvijas upju pazeminājās ūdens līmenis. Šobrīd upēs intensīvi ir atsācis veidoties ledus. Gar krastiem veidojas piesalas, bet upēs novērojama vižņu iešana. Pašreiz ūdens līmenis turpina paaugstinātirs Daugavā, sākot no Daugavpils līdz pat Jersikai, kā arī Salacas baseinā un Lielupes lejtecē.

Foto: Jēkabpils novads/Facebook un Meteorologs Jānis Trallis/"Twitter"

Atstājiet komentāru