2024.gada 17. jūnijs

Artis, Artūrs, Arturs

Apceļo un izbaudi "Sajūtu pilnas verstis Austrumlatvijā"!

Šis ieraksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par tā saturu pilnībā atbild Preiļu novada pašvaldība un tas var neatspoguļot Eiropas Savienības viedokli.
 
Projekts VERSTS OF FEELINGS 2 tiek īstenots Pārrobežu sadarbības programmas 2014. -2020. gadam ietvaros un to līdzfinansē Eiropas Savienība.
The VERSTS OF FEELINGS 2 project is implemented within the Cross-Border Cooperation Programme 2014-2020 and is co-financed by the European Union.
 
Projekta nosaukums: “Versts Full of Feelings in Eastern Latvia”/ “Sajūtu pilnas verstis Austrumlatvijā”, Nr. LVIII-062
Akronīms: VERSTS OF FEELINGS 2

Projekta partneri:
Alūksnes novada pašvaldība
Gulbenes novada pašvaldība
Preiļu novada pašvaldība
Rēzeknes novada pašvaldības iestāde
“Maltas apvienības pārvalde” (Lūznavas muiža)
Krāslavas novada pašvaldība
Projekta mērķis ir maršruta “Sajūtu verstis/ Versts of Feelings” un tūrisma objektos radītā piedāvājuma papildināšana ilgtspējīga tūrisma piedāvājuma nodrošināšanai Latvijas austrumu pierobežā, pilnveidojot iepriekšējā projekta rezultātus un nodrošinot to plašāku pielietošanu.
 
Projekta kopējais budžets
344 871,00 EUR, t.sk. Programmas līdzfinansējums 310 383,90 EUR
Projekta īstenošanas ilgums
16.04.-31.12.2023.