2024.gada 22. aprīlis

Armanda, Armands

Jēkabpils novada Vīpes un Mežāres pagastā plāno veidot vēja parku

Jēkabpils novada Vīpes un Mežāres pagastā plāno veidot vēja parku

Jēkabpils novada Vīpes un Mežāres pagastā uzņēmums SIA “PurpleGreen Solwin” ir iecerējis būvēt vēja parku, izvietojot vēja ģeneratorus 2989 hektāru plašā teritorijā. 

Plānotajai vēja parka teritorijai tuvākās blīvāk apdzīvotās vietas ir Vīpes ciems – vairāk nekā 1,3 kilometru attālumā un Mežāres ciems – vairāk nekā 2,5 kilometru attālumā. Lai uzzinātu iedzīvotāju viedokli par ieceri, līdz 15.februārim notiek sabiedriskā apspriešana, un klātienes sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 5.februārī pulksten 18:00 Vīpes Tautas namā. Sākotnējā sabiedriskā apspriešana tika uzsākta 26. janvārī un noslēgsies 15. februārī. 

Ja norādītajā laikā nebūs iespējas pievienoties klātienes sanāksmei, iedzīvotājiem būs iespēja noklausīties prezentācijas ierakstu, kas pēc sanāksmes tiks publicēts ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma izstrādātāja mājaslapā.

Lai gan šobrīd precīzs izbūvējamo vēja elektrostaciju skaits un novietojums nav noteikts, veicot izvietojuma iespēju analīzi, ir aplēsts, ka pētāmajā teritorijā būtu iespējams izvietot līdz 37 jaunākās paaudzes lielas jaudas vēja elektrostacijām. Vēja parka kopējā jauda varētu sasniegt 259 MW vai vairāk. Informācija par izpētes teritorijā iekļautajiem īpašumiem pieejama iesniegumā Vides pārraudzības valsts birojam.

Paredzētajā vēja parka teritorijā lielākoties atrodas lauksaimniecībā un mežsaimniecībā izmantojamās zemes. Teritorijā ir arī viensētas, bet atbilstoši normatīvo aktu prasībām vēja elektrostacijas iecerēts izvietot vismaz 800 metru attālumā no jebkuras dzīvojamās vai publiskās ēkas. Vēja elektrostaciju parka izpētes teritorijā ietilpst 224 zemes vienības vai to daļas, kuru īpašnieki vai valdītāji lielākoties ir juridiskas personas. SIA “PurpleGreen Solwin” uzsver, ka vēja elektrostacijas un ar tām saistītā infrastruktūra tiks izbūvēta tikai tajās zemes vienībās, ar kuru valdītājiem tiks panākta vienošanās par energoapgādes objektu izvietošanu un būvniecību.

Ar sagatavotajiem materiāliem par paredzēto darbību var iepazīties Jēkabpils novada pašvaldības klientu apkalpošanas centrā, Mežāres un Vīpes pagastu bibliotēkā (darba laikā), ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma izstrādātāja mājaslapā: paredzētās darbības, ietekme uz vidi.

Rakstiskus priekšlikumus par paredzētās darbības iespējamo ietekmi uz vidi var sūtīt Vides pārraudzības valsts birojam (Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV – 1045, tālrunis: 67321173, e-pasts: pasts@vpvb.gov.lv, www.vpvb.gov.lv) līdz š.g. 15. februārim.

Atstājiet komentāru