2024.gada 23. jūlijs

Magda, Magone, Mērija

Jēkabpils novadā paaugstināts maznodrošinātā ienākumu slieksnis

Jēkabpils novadā paaugstināts maznodrošinātā ienākumu slieksnis

Šonedēļ, 6.septembrī stājās spēkā jauni Jēkabpils novada saistošie noteikumi, kas noteic ienākumu slieksni mājsaimniecības atzīšanai par maznodrošinātu Jēkabpils novadā, liecina pašvaldības publiskotā informācija.

Noteikumu mērķis ir šo ienākumu slieksni tuvināt sociālekonomiskajai situācijai valstī, lai pašvaldībā deklarētajiem iedzīvotājiem ar zemiem ienākumiem tiktu nodrošināta nepieciešamā palīdzība.

2023. gada 1. jūlijā stājās spēkā grozījumu Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā 3. punkts, kas ļauj maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni katrai pašvaldībai noteikt ne augtāku kā 80 % apmērā no Centrālās statistikas pārvaldes pārskata gadā publicētās minimālo ienākumu mediānas uz vienu ekvivalento patērētāju mēnesī, bet ne zemāku par 50 %.

Tāpat 2023. gada 1. jūlijā stājās spēkā likums "Grozījumi likumā "Par sociālo drošību"", kurā noteikts, ka minimālo ienākumu sliekšņus 2023. gadā pārskata 2023. gada 1. jūlijā, ņemot vērā Centrālās statistikas pārvaldes tīmekļvietnē publicēto ienākumu mediānu par 2020. gadu.

Līdz 2023. gada 30. septembrim maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis Jēkabpils novada pašvaldībā paliek nemainīgs, bet tā skaitliskā vērtība (360 eiro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā) tiek izteikta procentos (57,5 procenti no ienākumu mediānas), savukārt ar 2023. gada 1. oktobri tas tiek noteikts paaugstinātā apmērā - 66 procenti no ienākumu mediānas. Tātad maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā paaugstināsies no 360 eiro uz 414 eiro (vadoties pēc 2020. gada ienākumu mediānas).

Aprēķinot minimālo ienākumu sliekšņu apmērus mājsaimniecībai, attiecīgajam ienākumu slieksnim piemērojami šādi koeficienti: pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā – koeficients 1; pārējām personām mājsaimniecībā – koeficients 0,7. Tātad maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis katrai nākamajai personai mājsaimniecībā paaugstināsies no 252 eiro uz 290 eiro.

Avots: jekabpils.lv

Atstājiet komentāru