2022.gada 10. augusts

Audris, Brencis, Inuta

Mūžībā devies skolotājs, sporta dzīves organizators, novadpētnieks Arnolds Jakubovskis

Arnolds Jakubovskis (1932.03.08. – 2021.12.29.)

“Bij brīvības un saules pilns
Mans zemes laiks.”
/J.Akuraters/


Baltā, saulainā ziemas rītā noslēdzies zemes laiks – bagāts, piepildīts, bezgala darbīgs – Skolotājam, sporta dzīves organizatoram, pagasta vēstures pētniekam Arnoldam Jakubovskim.

Arnolds dzimis Jēkabpils apriņķa Dignājas pagastā, jaunsaimnieku Jāņa (1910-1987) un Martas (1910 – 1990) Jakubovsku ģimenē. Mazā Arnolda, iesaukta par Puiku, bezrūpīgā bērnība paiet laukos – Dignājas Apšusalās un Kamoļos. Viņam patīk vērot dabu, rotaļāties ar suņuku, cīnīties ar gaili, kurš vienmēr uzvar mazo zēnu, līdz piespiedu kārtā nonāk zupas katlā. 

Vēlāk tēvs strādā Meņķu tupeļu cehā, kur gatavo koka zoles tupelēm un papēžus kurpēm, zābakiem. Iekrāj naudu un 1939. gadā nopērk māju Līvānos, tieši pie Dubnas ietekas Daugavā. Atmiņā iespiedušies lielie plūdi 1941. gadā, kad daudzās no kaimiņu mājām palu ūdeņi bija līdz pat palodzēm. 

1940. gadā sākas skolas gaitas. Vācu laikā skolā ir armijas daļas. Mācības notiek dažādās pilsētas ēkās trīs maiņās. Jau pirmajos skolas gados Arnolds daudz lasa. Mācoties Līvānu vidusskolā, zēns iesaistās skolas pašdarbībā: dejo tautiskās dejas, spēlē teātri, aizraujas ar basketbolu, volejbolu, slēpošanu. Būdams 10. klases skolnieks, spēlē pilsētas futbola komandā. 

1951. – 1953. g. Arnolds mācās Daugavpils Valsts skolotāju institūta Fizikas – matemātikas fakultātē un ir viens no labākajiem institūta slēpotājiem. 1953. gadā sāk strādāt Jēkabpils rajona Sēlpils septiņgadīgajā skolā par mācību daļas vadītāju, fizikas un fizkultūras skolotāju, pievēršot lielu uzmanību sportam un tūrismam. Rajona sacensībās skolotājam ir prieks par savu audzēkņu rezultātiem visos sporta veidos. 

Pēc obligātā karadienesta, kas aizvadīts Sibīrijā, 1957. gada 1. martā Arnolds sāk darba gaitas Ābeļu septiņgadīgajā skolā. Arnolds ir labs, stingrs skolotājs. Viņš māca matemātiku un fizkultūru. Sporta darbā skolotājs ir nepārspējams. Viņš pats saka: “Sports man vienmēr bija sirdslieta!” Skolotājs sportisko azartu ir ieaudzinājis saviem skolēniem, un tie ar labiem panākumiem piedalījušies sacensībās ne tikai Latvijā, bet arī citviet Padomju Savienībā: trešajā, ceturtajā un piektajā Tautas spartakiādē Maskavā. 1982. gadā Arnolds Jakubovskis saņem Vissavienības goda nozīmi “Teicamnieks fiziskajā kultūrā un sportā” un krūšu nozīmi “Teicamnieks tautas izglītības darbā Latvijā”. Kaut arī Arnolds kopš 2000. gada vairs nestrādā skolā, viņš vēl vairākus gadus turpina sporta vadības darbu pagastā. Viņš ir pagasta ikgadējo sporta svētku un Lāčplēša dienai veltīto skrējienu tradīciju aizsācējs, organizē Ābeļu pagasta sportistu līdzdalību dažādās sacensībās, apkopo informāciju par skolas un pagasta sportistu sasniegumiem un publicē rakstus pagasta un rajona laikrakstos. 

Arnolds ir bijis prasmīgs audzinātājs, izaudzinājis un izvadījis dzīvē deviņas klases. Goda dienās un salidojumos viņš saņem daudz ziedu un siltus pateicības vārdus no bijušajiem audzēkņiem. 

Savu darba gaitu laikā skolotājs organizē un vada tūrisma darbu skolā. Viņš organizē pārgājienus, izstrādā maršrutus, mudina katra pārgājiena maršrutā iekļaut kādu vēsturisku vietu, tikties ar apkārtnes cilvēkiem, pierakstīt viņu dzīves stāstus. Pēc Arnolda ierosmes 2002. g. aprīlī pagastā atklāj vēstures un novadpētniecības muzeju, kuru viņš vada līdz pat 2020. gadam. Muzejā apkopoti daudzi materiāli par ievērojamiem ābeliešiem, pagasta māju vēsturi. Tiek pierakstītas cilvēku atmiņas, organizētas tikšanās, konkursi un citi pasākumi.

Ābeļu novadpētniekiem šajā laikā izveidojas regulāra sadarbība ar Rīgas Akuratera muzeju. Tiek savākti materiāli par Akurateru dzimtu, organizēti 11 Akurateru dzimtas salidojumi, gādāts par rakstnieka Jāņa Akuratera vecāku un brāļa Pētera piemiņas saglabāšanu. 2019. gadā Ābeļos tiek atklāta Arnolda izlolotā Akuratera taka.

Arnolds visu mūžu ir spēlējis teātri un bijis teātra režisors. Viņš ir dramatizējis arī J.Akuratera stāstu Draugi un gadi. 

Arnolds ir bijis labs fotogrāfs. Uzņēmis daudzas videofilmas, tā dokumentējot nozīmīgākos notikumus pagasta, rajona un republikas dzīvē. Viņš ir bijis lielisks ekskursiju vadītājs, gids, ir izveidojis ekskursiju maršrutu aprakstus, ir daudzu bukletu un rakstu autors. 

Nenovērtējams atbalsts Arnoldam ir bijusi dzīvesbiedre Dzintra (audzināmās klases skolniece), kopā izaudzināti sportiski bērni: Guntis, Modris un Aiva, pēc vectētiņa skumst mazbērni: Gundars, Madara, Agita, Dairis, Paula, Norberts, Nora, Odrija; pēc vecvectētiņa – Martins un Adrija. 

Izsakām dziļi līdzjūtību kuplajai Jakubovsku saimei! 

Lai mūsu cieņa, pateicība, mīlestība pavada tevi baltajā mūžībā…

Bijušie darbabiedri Ābeļu skolā.

Redakcijas piebilde: Piederīgie informē, ka Arnolda Jakubovska izvadīšana notiks 4.janvārī pulksten 13.00 no Jēkabpils pilsētas kapličas, zemes klēpī viņu guldīs Ābeļu kapos.

Komentāri (0-1/1)

  • Veltiņa
    03.01.2022 00:21
    Līdzjūtība tuviniekiem. Arnolds bija krietns vīrs. Lai gaišs ceļš Mūžībā...

Atstājiet komentāru