2020.gada 6. aprīlis

Dzinta, Filips, Vīlips, Zinta

Jēkabpilī godina labākos policijas darbiniekus (FOTO)

Jēkabpils Tautas namā notika tradicionālais Valsts policijas 101. gadadienai veltītais svinīgais pasākums, uz kuru pulcējās Jēkabpils policijas iecirkņa darbinieki, pašvaldību pārstāvji, kā arī policijas sadarbības partneri no dažādām iestādēm. Pasākumā tika godināti labākie policijas darbinieki. Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Jēkabpils iecirknis informē, ka ar Valsts policijas 2019. gada 22.novembra pavēli Nr. 7364 par priekšzīmīgu dienestu, sasniegtajiem rezultātiem un sakarā ar Latvijas Valsts policijas 101.gadadienu, tiek piešķirts  apmaksāts papildatvaļinājums 5 (piecas) kalendāra dienas:

majoram Imantam VOITIŅAM
majoram Guntaram RIEKSTAM
majoram Ruslanam ŠINKŪNAM
majoram Ivaram ČEVERAM
kapteinei Dagnijai SALMIŅAI
leitnantam Armandam STANKEVIČAM

 un apmaksāts papildatvaļinājums 3 (trīs) kalendāra dienas:

majoram Rinaldam BOĶIM
kapteinim Sergejam OSTROVSKIM
kapteinim Igoram ORLOVAM
virsleitnantam Raivim SAFRONOVAM 
leitnantam Jurģim TURKOPOLIM
leitnantei Ilzei BĒTIŅAI
leitnantam Artūram VOITIŅAM
virsniekvietniekam Andrim CAKULAM
virsniekvietniekam Jurim LAUGAM
virsniekvietniekam Ģirtam LAMBAM

Ar Valsts policijas 2019. gada 14.novembra pavēli Nr.7204 piešķirt krūšu nozīmi par 5 gadu izdienu:

virsleitnantei Lanai AŠAKAI

virsleitnantei Veronikai PRUDĀNEI

leitnantei Elīnai ĀREI

seržantei Andai VĒVEREI

seržantei Lāsmai TURKOPOLEI

Par izdienu 10 gadi:

virsleitnantam Jurijam IVANOVAM

Par izdienu 15 gadi:

majorei Vitai MELDEREI

majoram Kārlim KUNDRĀTAM

virsleitnantam Raivim SAFRONOVAM

virsniekvietniekam Modrim KRŪMIŅAM

virsseržantam Aleksejam VOSKRESENSKIM

virsseržantam Artim ANDERSIŅAM

Par izdienu 20 gadi:

majoram Andim BĒRZIŅAM

Par izdienu 25 gadi:

leitnantam Marekam MAĻINOVSKIM

Ar Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes 2019. gada 25.novembra pavēli Nr. 104 par priekšzīmīgu dienestu, sasniegtajiem rezultātiem un sakarā ar Latvijas Valsts policijas 101. gadadienu izteikt pateicību:

kapteinim Uldim BANGAM

leitnantei Zanei GRĪNBERGAI

kaprālei Dainai STRIKAI

kaprālei Aijai LŪKINAI

Ar Valsts policijas  2019. gada 07.novembra pavēli Nr. 7067 par priekšzīmīgu dienestu, sasniegtajiem augstajiem darba rezultātiem un sakarā ar Latvijas Valsts policijas 101. gadadienu izteikt Valsts policijas PATEICĪBU 

kapteinei Annai VASIĻKOVAI

virsleitnantam Kristiānam IGAUNIM

apbalvot ar Valsts policijas GODA RAKSTU

virsleitnantu Gunāru VOITIŅU

majoru Andreju GOTOVCEVU

apbalvot ar Valsts policijas krūšu nozīmi “PAR CĪTĪBU POLICIJĀ”

majoru Juri BOGOVIČU

Ar Iekšlietu ministrijas 2019. gada 25.oktobra rīkojumu Nr. 1387 par priekšzīmīgu dienesta pienākumu izpildi, augstu profesionalitāti, sasniegtajiem darba rezultātiem un sakarā ar Latvijas Republikas Proklamēšanas 101.gadadienu - apbalvot ar Iekšlietu ministrijas pateicību 

kapteini Oļegu BELOUSOVU.

Ar Iekšlietu ministrijas 2019. gada 25.oktobra rīkojumu Nr. 1390 par priekšzīmīgu dienesta pienākumu izpildi, augstu profesionalitāti, sasniegtajiem darba rezultātiem un sakarā ar Latvijas Republikas Proklamēšanas 101.gadadienu- apbalvot ar Iekšlietu ministrijas Goda rakstu

 kapteini Ilutu MARTUŽENOKU.

Ar Iekšlietu ministrijas 2019. gada 21.novembra rīkojumu Nr. 1538 par priekšzīmīgu dienesta pienākumu izpildi, augstu profesionalitāti, sasniegtajiem darba rezultātiem un sakarā ar Valsts policijas 101.gadadienu- apbalvot ar Iekšlietu ministrijas pateicību

 kapteini Kasparu EDELBERGU.

Ar Iekšlietu ministrijas 2019. gada 19.novembra rīkojumu Nr. 1526 par priekšzīmīgu dienesta pienākumu izpildi, augstu profesionalitāti, sasniegtajiem darba rezultātiem un sakarā ar Valsts policijas 101.gadadienu- apbalvot ar Iekšlietu ministrijas Goda rakstu

 kapteini Andri LĒPERU.

Ar Valsts policijas  2019. gada 15.novembra pavēli Nr. 7236 piešķirt Valsts policijas apbalvojumu - Jubilejas goda zīme “Latvijas Valsts policijas 100”:

majoram Ruslanam ŠINKŪNAM

majorei Vitai MELDEREI

majoram Anatolijam MACUKAM

kapteinim Raimondam ADAMOVIČAM


Ar Valsts policijas  2019. gada 19.novembra pavēli Nr. 7248, sakarā ar Valsts policijas 101. gadadienu, piešķirt Valsts policijas apbalvojumu “KĀRTĪBAS POLICIJAS NOPELNA ZĪME” 

majorei Diānai STIVRIŅAI.

Ar Valsts policijas  2019. gada 15.novembra pavēli Nr. 7230, sakarā ar Valsts policijas 101. gadadienu, piešķirt Valsts policijas apbalvojumu “II pakāpes  “Kriminālpolicijas GODA ZĪMI” 


 majorei Zanei GARDEI


Ar 2019. gada 28. novembra pavēli Nr. 107 par ieguldījumu sabiedriskās kārtības nodrošināšanā un veiksmīgu sadarbību ar Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldi, kā arī sakarā ar Latvijas Valsts policijas101.gadadienu,-

Izteikt Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes PATEICĪBU:

-Jēkabpils Kultūras pārvaldes direktorei Initai ŪBELEI

-Jēkabpils sociāla dienesta atbalsta nodaļas ģimenēm ar bērniem, sociālai darbiniecei Līvai OZOLIŅAI

-SIA “Amber Line” tulkam Aigaram OZOLNIEKAM

Foto: jekabpils.lv/Jānis Lācis

Atstājiet komentāru