2019.gada 20. oktobris

Leonīda, Leonīds

Jēkabpilī septembrī uzsāks gremošanas sistēmas slimību profilakses pētījumu GISTAR

Šī gada septembrī Jēkabpils reģionālajā slimnīcā darbu uzsāks gremošanas slimību profilakses pētījums – GISTAR.

Vairākas gremošanas sistēmas problēmas (kuņģa un zarnu saslimšanas) vai to priekšvēstnešus iespējams noteikt ar vienkāršu testu palīdzību, izmeklējot vai nu asins, vai arī fēču (vēdera izejas) paraugus. Šo stāvokļu skaitā ir arī kuņģa un zarnu ļaundabīgo audzēju priekšvēstneši.

Latvijas Universitātes Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūta pētniekiem sadarbojoties ar daudzām starptautiskām organizācijām, t.sk. Vesela Kuņģa iniciatīvu un Starptautisko Vēža pētniecības aģentūru (IARC), Latvijā kļuvis iespējams realizēt gremošanas slimību profilakses pētījumu GISTAR, kuram atbalstu paudusi arī  Latvijas Veselības ministrija. Līdz šim pētījums ir veikts Cēsīs, Alūksnē, Ludzā, Dobelē, Saldū, Tukumā, Madonā un Rēzeknē, un pētījumā jau ir iesaistīti  8 316 respondenti. Bet no šā gada septembra, projekta realizācija tiks uzsākta Jēkabpilī. 

Visiem pētījuma dalībniekiem pēc aptaujas veikšanas tiks veikti testi riska izvērtēšanai. Tiesa, veicamie testi atšķirsies pētījuma dalībnieku starpā, kas tiks iedalīti vienā no divām grupām, un šo grupu starpā izmeklējumu taktika būs atšķirīga. Sekot pētījumā iekļauto cilvēku saslimšanām paredzēts pat 15 gadu periodā pēc visu paredzēto dalībnieku iekļaušanas. Pētījumā paredzēts iekļaut  daudzus tūkstošus 40 - 64 gadus vecus veselus cilvēkus.

Situācijās, ja sākotnējie sijājošie (skrīninga) izmeklējumi parādīs rezultātu, kas atšķiras no normas, dalībnieki tiks aicināti veikt kuņģa vai zarnu endoskopiskos izmeklējumus. Svarīgi saprast, ka pozitīvs sijājošā izmeklējuma rezultāts nebūt nenozīmē, ka dalībniekam ir bīstama slimība. Savukārt, ja tiks atklāta kuņģa bakteriāla infekcija (helikobaktērija), dalībniekiem tiks piedāvāta bezmaksas ārstēšana.

Uzaicinājumus piedalīties pētījumā attiecīgā mērķa grupa saņems, pētniekiem sadarbojoties ar ģimenes ārstiem. Pētījuma protokols nosaka, ka tajā vienlīdzīgās proporcijās jāiekļauj abu dzimumu pārstāvji. 

Šobrīd pētījums Jēkabpilī tiek plānots līdz 2020.gada beigām, taču iedzīvotāju lielākas aktivitātes gadījumā tiks izvērtēta iespēja tā realizāciju turpināt ilgāk.

Sagatavoja
Inese Veckagane
Latvijas Universitāte
Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūts
GISTAR pētījums
Administratore


                                                                                                          Informācija par GISTAR pētījumu

Latvijā norisinās Latvijas Universitātes Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūta sadarbībā  ar Starptautisko vēža pētniecības aģentūru veikts pētījums (GISTAR), kas pēta kuņģa un zarnu vēža izraisītās mirstības samazināšanas iespējas. Pētījuma vadītājs ir Latvijas Universitātes Medicīnas Fakultātes profesors, gastroenterologs Mārcis Leja. 

Sadarbībā ar ģimenes ārstiem, pētījumā tiek uzaicināti 40 līdz 64 gadus veci iedzīvotāji. Tos, kuri piekrīt piedalīties, īpaši apmācīti mediķi aptaujā aizpildot anketu, kas apkopo dzīvesveida faktorus, kā arī iepriekšējās saslimšanas un sūdzības. Visi dalībnieki tiek lūgti veikt slēpto asiņu testu izkārnījumos, kā arī tiek paņemti asins paraugi, kurus analizē pēc īpašas pētījumā noteiktas shēmas. Pētījuma dalībniekus, kuriem analīzēs tiek atklātas novirzes no normas, uzaicina turpmākiem izmeklējumiem. Tiek plānota arī tālāka projektā iesaistīto pacientu novērošana 10-15 gadu periodā. Piedalīšanās pētījumā, veiktie izmeklējumi, ja nepieciešams medikamenti kuņģa baktērijas izskaušanai ir bez maksas. 

Pētījumā jau ir iesaistīti  8 316 Vidzemes, Latgales un Kurzemes iedzīvotāju no Cēsu, Alūksnes, Ludzas, Saldus, Tukuma, Madonas un Rēzeknes novadiem. 

GISTAR komanda plāno  pētījuma paplašināšanu citās Latvijas pašvaldībās, un šobrīd norisinās aktīva jaunā pētījumu centra darbības organizācija Jēkabpilī, kurš savu darbību uzsāks šī gada septembrī Jēkabpils reģionālajā slimnīcā. 

Veicot izmeklējumus agrīni atklāti vairāki gan kuņģa, gan resnās zarnas ļaundabīgi audzēji, vairāk kā 70% kuņģa helikobaktērija, kā arī dažādas ļaundabīgo audzēju risku paaugstinošas saslimšanas. Iedzīvotājiem nodrošināta vai ieteikta ārstēšana. 

Ieguvumi pašvaldībai: 

 Pastiprināta sabiedrības uzmanības pievēršana veselības jautājumiem un onkoloģijas problēmai. 
 Papildus iespējas pašvaldības iedzīvotājiem saņemt augstas kvalitātes veselības aprūpi. 
 Mirstības mazināšanās, t.sk. mazināsies darba spējīgo iedzīvotāju mirstība. 
 Informācija par veselību ietekmējošiem iedzīvotāju paradumiem. 
 Vietējā medicīnas personāla profesionālās kvalifikācijas celšana. 
 Pārrobežu sadarbības veicināšana. 
 Nākotnes perspektīva piesaistīt budžetam papildus projektu līdzekļus .
Ieguvumi iedzīvotājiem: 
 Veselības stāvokļa izvērtējums un tādu riska faktoru atklāšana, kas prasa papildus izmeklēšanu. 
 Vairākumam dalībnieku tiks veikti izmeklējumi kuņģa un kolorektālā vēža agrīnai atklāšanai. Ja tiks atklātas novirzes no normas, tiks veikti padziļināti izmeklējumi. 
 Atklājot helikobaktērijas klātbūtni kuņģī, tā kā tā var izraisīt kuņģa vēzi, dalībniekiem tiks piedāvāta bezmaksas ārstēšana baktērijas izskaušanai. 
 Visiem izmeklējumiem tiks nodrošināta augsta kvalitāte. 
 Visa pētījuma laikā tā dalībnieki varēs saņemt kvalificētu speciālistu konsultācijas.

Komentāri (0-1/1)

  • Волощук Валия Арвидовна
    25.09.2019 18:39
    Kāpēc pētijumā neiekļauti cilvēki 70 un vairāk gadu vecaki?

Atstājiet komentāru