2022.gada 25. jūnijs

Maiga, Milija

Saules enerģijai laiks ienākt arī jūsu uzņēmumā

Saules enerģijai laiks ienākt arī jūsu uzņēmumā

Saules enerģija ir viens no zaļās jeb atjaunīgās enerģijas veidiem, kas arvien nozīmīgāks kļūst patērētājiem arī Latvijā. Bet pēdējā gada un mēnešu pārmaiņas ģeopolitikā un enerģētikas tirgos mudina skatīties uz saules enerģiju vēl atvērtāk un cerīgāk, jo tas ir viens no efektīviem risinājumiem, kā iegūt drošu un izdevīgu elektroapgādi, kas ir daudz mazāk atkarīga no cenu svārstībām biržā. Saules paneļi, kuri pārveido saules enerģiju noderīgā un pielietojamā formā, ir uzstādāmi gandrīz jebkurā objektā, tāpēc šī resursa sniegtās priekšrocības var izmantot ikviens uzņēmums, kurš domā par nākotni un vēlas to veidot zaļāku, drošāku un izdevīgāku.

Iespēja pašiem ražot elektrību uzņēmumam

Uzstādot saules paneļus uz ēkas jumta, fasādes vai uz zemes, ikvienam uzņēmumam ir iespēja izveidot savu saules elektrostaciju, kas pārvērtīs saules enerģiju līdzstrāvā un tālāk ar invertora palīdzību maiņstrāvā, kuru jau var izmantot elektroiekārtu darbināšanā, apgaismojumam un citām vajadzībām, kur nepieciešama elektrība. Vairumā uzņēmumu elektroenerģijas patēriņš ir samērā liels, jo notiek ražošana, tīklam ir pieslēgtas dažādas liela patēriņa elektroiekārtas. Ar saules paneļiem iespējams saražot arī lielu apjomu elektrības un nosegt uzņēmuma reālo patēriņu, atliek tikai izvērtēt vajadzības un pielāgot atbilstoša lieluma un jaudas saules paneļu sistēmu.

Mazāki rēķini un lielāka neatkarība

Viens no būtiskākajiem iemesliem, kāpēc ir vērts apsvērt saules enerģijas izmantošanu, ir iespēja efektīvi gan šodien, gan nākotnē samazināt izdevumus par elektrību. Protams, jārēķinās ar investīcijām, kas saistītas ar saules stacijas ierīkošanu, bet tas atmaksājas jau pāris gadu laikā. Tālāk ir tikai ieguvumi un minimālas izmaksas, jo saules stacija efektīvi var strādāt pat 25 un vairāk gadus. Kā arī tās uzturēšanā un apkopē nav jāiegulda līdzekļi. Un, protams, saules gaisma – tā ir pieejama par velti. Arī Latvijā saule spīd pietiekami daudz un bieži, lai sekmīgi nodrošinātu ar uzņēmējdarbībai nepieciešamo elektrības daudzumu. Turklāt, ierīkojot uzņēmumā savu saules elektrostaciju, ievērojami samazinās atkarība no kopējā energotīkla un tā neparedzamajām svārstībām gan cenu ziņā, gan citos aspektos.

Videi draudzīgs un atjaunīgs resurss

Saules enerģija ir nebeidzams un atjaunīgs resurss, kas ir arī videi draudzīgs un pieejams jebkurā vietā pasaulē. Šī enerģija ir ekoloģiski tīra, nerada izmešus un atkritumus. Tāpēc arī tā ieņem nozīmīgu lomu zaļākas un tīrākas planētas politikas īstenošanā, mēģinot samazināt atkarību no fosilajiem resursiem, kuri rada gaisa piesārņojumu, veicina klimata problēmas. Jāņem vērā, ka saules enerģija tiek izstarota ne tikai brīžos, kad spoži spīd saule un pie debesīm nav mākoņu. Arī apmākušās dienās saules paneļi strādā, jo ir ne tikai tiešais, bet arī izkliedētais saules starojums. Latvijā šie rādītāji ir ļoti labi, piemēram, Rīgā vidējais saules gada izstarojums ir pat lielāks nekā Berlīnē, kur saules paneļi ir ļoti populārs elektroenerģijas ražošanas veids.


Uzņēmumiem, kuri jau eksportē vai plāno to darīt, zaļā enerģija, tajā skaitā saules enerģija, ir aspekts, no kura nevarēs nākotnē izvairīties, jo pieaug citu valstu un sadarbības partneru pieprasījums pēc produkcijas, kas ražota, izmantojot atjaunīgos resursus. Saules enerģijas izmantošana var veicināt ne tikai biznesa izaugsmi ārvalstu tirgos, bet arī kopumā uzlabot zīmola reputāciju. Tas mūsdienu augstas konkurences apstākļos ir ļoti būtisks ieguvums. Arī vietējais patērētājs arvien vairāk izvērtē uzņēmumu un zīmolu politiku vides jautājumos, skatās, cik videi draudzīgi tie ir.

Kā ieviest uzņēmumā saules enerģiju?

Lai saules enerģija tiktu izmantota optimāli un paneļi sniegtu maksimālu labumu, pirms tam nepieciešams izvērtēt uzņēmuma patēriņa paradumus un citus individuālos faktorus, kas var ietekmēt piemērotākā saules paneļu risinājuma izvēli katrā objektā. Vislabāk šajā jautājuma sadarboties ar speciālistiem, kuri izvērtēs konkrētā objekta specifiku un vajadzības, piedāvājot izdevīgāko risinājumu.


Uzņēmums ”Ignitis Latvija” ir pieredzējis saules paneļu uzstādītājs un nodrošina juridiskām personām pilnu pakalpojuma ciklu – no projekta izstrādes līdz pat stacijas uzstādīšanai un nodošanai klienta rīcībā. Tiek nodrošināta pilnu projekta realizāciju un visu vajadzīgo atļauju iegūšana. Līdz ar to klientam pašam nav jāiedziļinās birokrātiskajās niansēs. Tiek saņemts jau funkcionējošs gala rezultāts – saules elektrostacija. Pirms projekta izstrādes ”Ignitis Latvija” eksperti izvērtē klienta uzņēmuma vajadzības, lai izveidotu vispiemērotāko risinājumu. Mērķis ir nodrošināt tādu projektu, lai pašpatēriņš būtu vismaz 95% no saražotās enerģijas apjoma, kas arī sniedz ātrāko paneļu atmaksāšanās laiku. 

Domājot par klientu ērtībām un vēloties paplašināt saules paneļu pieejamību, “Ignitis Latvija” piedāvā par saules elektrostaciju norēķināties ne tikai pilnā apjomā pēc projekta nodošanas, bet arī ar izpirkumnomu. Tas nozīmē, ka saules stacija tiek uzstādīta par pakalpojuma sniedzēja līdzekļiem, bet klients norēķinās par saražoto elektrību. Pēc līguma darbības beigām saules stacija paliek klienta īpašumā.


Uzziniet vairāk par saules stacijas ierīkošanu uzņēmumā, sazinoties ar ”Ignitis Latvija”.