2021.gada 23. jūnijs

Līga

Biznesa kredīts apgrozāmajiem līdzekļiem: vai tas ir iespējams?

Biznesa kredīts apgrozāmajiem līdzekļiem: vai tas ir iespējams?

Viens no biznesa kredītu veidiem ir paredzēts apgrozāmajiem līdzekļiem. Apgrozāmie līdzekļi ir tie, kas atrodas apritē dažādās biznesa vai ražošanas stadijās un ko var izmantot darba objektiem vai jau saražotās produkcijas krājumiem.

Kam ir nepieciešams biznesa kredīts apgrozāmajiem līdzekļiem?

Lielākoties šī veida kredītus izmanto mazie un vidējie uzņēmumi, it īpaši tie, kas ir nesen nodibināti un kam nav stabilu ieņēmumu avota vai finanšu līdzekļu plūsmas. Tikpat bieži apgrozāmie līdzekļi tiek saprasti kā apritē esošs kapitāls, un tāds kredīts ir paredzēts kapitāla palielināšanas vai biznesa attīstības vajadzībām. Kredīta summas var būt dažādas, bet bieži tam ir noteikts atmaksas grafiks un tas tiek atmaksāts pa daļām.

Apgrozāmo līdzekļu kredīta priekšrocības

Kā jau minējām iepriekš, šī veida kredīti palīdz mazajiem un vidējiem uzņēmumiem nostiprināties tirgū, kad ir uzsākts jauns darbības virziens. Tāpat tos bieži izmanto, lai paātrinātu attīstību un ātrāk izpildītu esošos pasūtījumus. Bez šī kredīta būtu jāgaida, kamēr citi pircēji apmaksās jau izrakstītos rēķinus, lai tikai tad ražotu jaunus produktus vai sniegtu pakalpojumus.

Apgrozāmo līdzekļu kredīti parasti tiek izsniegti ātrāk un elastīgāk, jo tiem ir mazāks risks un skaidrs maksājumu grafiks. Ja vēlaties uzzināt vairāk par biznesa kredītiem, apgrozāmo līdzekļu kredītiem vai faktoringa iespējām, apmeklējiet www.smefinance.lv.

Kādam biznesam noder kredīti apgrozāmajiem līdzekļiem?

Nereti domā, ka faktoringa pakalpojumi ir izdevīga izvēle tikai lielajiem uzņēmumiem. Bet tā nav taisnība: statistika rāda, ka tieši mazie un vidējie uzņēmumi veido lielāko daļu no šo pakalpojumu lietotājiem. Var secināt, ka faktorings lieliski atbilst mazo un vidējo uzņēmumu finanšu vajadzībām (konsultācijas un pakalpojumus sniedz smefinance.lv, kas sniegs visu nepieciešamo informāciju mazo un vidējo uzņēmumu finansēšanas jautājumos).