2020.gada 28. septembris

Lana, Sergejs, Svetlana

Ko pirms kredīta izsniegšanas pārbaudīs aizdevējs un kas jāpārbauda pašam kredītņēmējam

Ko pirms kredīta izsniegšanas pārbaudīs aizdevējs un kas jāpārbauda pašam kredītņēmējam

Tie laiki, kad kredīti tika dalīt pa labi un kreisi, nepārbaudot informāciju par kredītņēmēju, ir beigušies. Jau kādu laiku aizdevumu izsniedzējiem ir pienākums īpaši rūpīgi pārbaudīt visu nepieciešamo informāciju un pārliecināties, ka kredīta pieteikuma iesniedzējs patiesi var uzņemties šādas saistības. Kādu informāciju aizdevējs noteikti pārbaudīs?

 - Darbavieta un tās stabilitāte. Potenciālais aizdevējs gribēs pārliecināties, ka klientam ir oficiāla darbavieta, kas ir pietiekami stabila, jo tas ietekmē, vai nākotnē klients būs spējīgs pildīt kredītlīguma saistības. Aizdevējs parasti vēlas zināt, cik ilgi klients jau strādā šajā darbvietā. Jo ilgāks ir šis laiks, jo lielāka iespēja, ka lēmums par kredīta izsniegšanu būs pozitīvs. 

- Kopējais ienākumu un izdevumu apjoms. Bet ar darbavietu vien nepietiks. Būtiski ir arī tas, cik daudz klients šajā darbā nopelna. Līdz ar to būs jāspēj pierādīt savi ienākumi, to apjoms un regularitāte. Lai par to pārliecinātos, aizdevējs parasti pieprasa bankas konta izrakstu vismaz par pēdējiem 4-6 mēnešiem, kur var redzēt visus ienākumu avotus un arī var izvērtēt klienta finanšu paradumus.

- Kredītvēsture. Ļoti svarīgs faktors, ko izvērtēs aizdevējs, ir kredītvēsture. Jo tā ir labāka, jo lielāka iespēja saņemt aizdevumu. Slikta kredītvēsture var būt par iemeslu atteikumam. Var būt tā, ka aizdevējs piešķir kredītu arī tad, ja kredītvēsture nav tik laba, bet tāpēc piemēro augstāku procentu likmi. Vai piekrist šādam darījuma, ir paša klienta ziņā.

- Kredīta ķīlas dokumentācija. Ja aizdevuma summa ir tik liela, ka nepieciešama ķīla, tad aizdevējs rūpīgi pārbaudīs arī visu dokumentāciju, kas saistīta ar ieķīlājamo īpašumu. 

Ne tikai aizdevējam, bet arī pašam kredītņēmējam ir jābūt piesardzīgam, izvēloties aizdevēju, ar ko sadarboties, un konkrētu pakalpojumu. Kas būtu jāpārbauda pirms kredītsaistību noformēšanas?

- Jānoskaidro, vai kredītdevējs ir licencēts. To var izdarīt Patērētāju tiesību aizsardzības centra datu bāzē. Nebūtu prātīgi saistīties ar nelicencētu aizdevēju, jo sekas tam var būt neparedzamas.

- Jāsalīdzina vairāki kredīti un to izdevīgums. Kredītu salīdzināšana ir svarīgs solis, lai izvairītos no neizdevīga līguma un atrastu to piedāvājumu, kas izmaksās vismazāk. Izpētīt informāciju par kredītiem un tos savā starpā ērti salīdzināt var kādā no kredītu salīdzināšanas platformām internetā, piemēram: https://netcredit.lv/latvijashipoteka/

- Jānoskaidro, kādas soda sankcijas piemēro aizdevējs. Labāk ir zināt, kāds var būt sliktākais scenārijs, ja gadījumā nevarat izpildīt savas saistības. Kādi ir soda procenti un citas sankcijas par līgumsaistību neizpildīšanu.

- Uzmanīgi jāizlasa līgums un jāpārbauda savi personas dati. Tas ir būtiski, lai parakstītais līgums būtu korekts un netiktu pieļautas kļūdas, kas pēc tam var kaitēt kredītņēmēja interesēm. Pirms parakstīt līgumu, jāpārliecinās, ka ir saprotams viss, kas tajā rakstīts.

- Jāpārliecinās, ka kredīta summa un maksājumu grafiks atbilsts maksātspējai. Noteikti jāpārbauda un jāveic aprēķini, vai summa, ko plāno aizņemties, un maksājumu grafiks atbilst maksātspējai un nerada nevajadzīgus draudus budžeta stabilitātei. Vai ik mēnesi pēc kredītmaksājumu veikšanas paliek pietiekami daudz naudas, lai segtu savas pamatvajadzības?