2020.gada 31. maijs

Alīda, Jūsma

Jēkabpils Agrobiznesa koledža aicina uz robotikas un programmēšanas apmācībām

Jēkabpils Agrobiznesa koledža aicina uz robotikas un programmēšanas apmācībām

STEM mācības – zelta atslēdziņa veiksmīgai karjerai. Šobrīd jau neviens neapstrīd jaunāko pētījumu rezultātus, kas viennozīmīgi parāda, ka sabiedrībā, t.i.izglītībā, nepieciešamas kardinālas izmaiņas un runa ir par STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) priekšmetiem. Ir skaidrs, ka šobrīd laba karjera, interesanta dzīve un nopietns atalgojums gaida vispirms tos, kuri izvēlēsies eksakto zinātņu ceļu.  Pateicoties AS „SEB banka” un AS „Swedbank” Jēkabpils filiāļu finansiālajam atbalstam, sadarbībā ar AlfaRobot Robottehnikas skolu, Jēkabpils Agrobiznesa koledža aicina iesaistīties STEM mācību programmā arī  7.-9.klašu izglītojamos.

Mācību kurss palīdzēs izglītojamajiem atklāt aizraujošu pasauli par robottehnikas un programmēšanas elementiem. Tas dos iespēju izglītojamajiem apgūt jaunas zināšanas, prasmes un kompetences matemātikā, fizikā, informācijas tehnoloģijās un citās tehniskajās zinātnēs.

Robottehnikas un programmēšanas nodarbības – tas ir efektīvs izglītošanas veids, lai iemācītu tehniskos priekšmetus un algoritmisko domāšanu pamatskolā. Mācību programmas īstenošana palīdz attīstīt izglītojamā prasmes konstruēšanā, darbu komandā, komunikāciju grupā, darbu ar multimediju un informāciju avotiem, programmēšanas un algoritmēšanas pamatus.

Mācību kurss balstās uz pamatizglītības Robottehnika un programmēšana mācību programmas standartu. 

Mācību programma dos zināšanas par svarīgākiem algoritmēšanas un programmēšanas pamatiem, projektēšanas uzdevumiem un elektrības pamatiem, sniegs ieskatu robottehnikas un mehānikas pamatos, dos norādījumus, kā apgūt vienkāršākās plānošanas un projektēšanas tehnikas.

Programmas uzdevumi:
Attīstīt bērnos komunikācijas prasmes izmantojot komandas darbu. Sīku un precīzu kustību attīstīšana, konstruktīvas domāšanas attīstīšana. Izzināt dažādu modeļu konstruktīvās īpatnības, struktūru un mehānismus. Iemācīt patstāvīgi veidot un risināt algoritmiskus uzdevumus (plānot turpmākās darbības). Mācīt programmatūras izstrādes posmus un programmēšanas metodes. Attīstīt algoritmēšanas un matemātikas zināšanas. Mācīt elektronikas pamatus, elektronisko shēmu lasīšanu un veidošanu, atsevišķo komponentu apzīmējuma īpašības. Veicināt paškontroli, komunikāciju. Mācīt darba sadali un strādāt komandā.

Jau 2019. gada 18. janvārī, plkst.16.00, Jēkabpils Agrobiznesa koledžā, Pasta ielā 1, sēžu zālē (119.kab.), interesentiem tiek piedāvāta iespēja iepazīties ar Jēkabpils Agrobiznesa koledžas vadību, Robottehnikas un programmēšanas nodarbību pedagogiem, programmas saturu un programmas norises kārtību.

Piedāvājam noklausīties īsu interviju ar JAK direktori Ritu Poli un pasniedzēju Gundaru Kucenčeiru par gaidāmajām apmācībām:
Laipni aicināts ikviens, kam interesē Robottehnika un programmēšana!