2020.gada 6. aprīlis

Dzinta, Filips, Vīlips, Zinta

Mobilo datu izmantošanas cenas Latvijā un Eiropas Savienībā

Mobilo datu izmantošanas cenas Latvijā un Eiropas Savienībā

  • 25 septembris 2018 --

Ja izbraucat no valsts īslaicīgā ceļojumā vai kādās cita veida darīšanās, tad par nākamo telefona rēķinu nevajadzētu uztraukties un varat ērti izmantot Latvijas telekomunikāciju operatoru piedāvāto viesabonēšanas funkciju, kura ļaus Jums veikt un saņemt zvanus, kā arī sūtīt īsziņas un lietot mobilo datu savienojumu tāpat kā mājās. Tomēr ir arī gadījumi, kuros nākas Latviju pamest uz ilgāku laika posmu, tad arī nonākam dilemmas priekšā – paturēt savu SIM karti vai arī iegādāties citu jaunajā valstī, kurā turpmāk uzturēsimies uz ilgāku laika posmu? Se gode mobilabonnementer til børn.

Tad, kad turpināt izmantot savu oriģinālo SIM karti un numuru, lietojot "viesabonēšanu kā mājās", zvanu un īsziņu skaits nav ierobežots, bet uz mobilo datu izmantošanas gan tarifiem attiecas ierobežojumi un noteikumi, kas atkarīgi no Jūsu izvēlētā pakalpojumu sniedzēja, kā arī noslēgtā līguma veida. Dažos atsevišķos gadījumos pastāv arī iespēja, ka ja Jūs pārsniegsiet operatora noteikto mobilo datu pārraides apjomu, par kuru Jūs tagad viesabonēšanā maksājat pēc Latvijas tarifa, būs jāpiemaksā par datu pārraidi atbilstoši ES mēroga (vairumtirdzniecības) tarifam, kas ir veseli 6 eiro par katru iztērēto gigabaitu datu, neieskaitot PVN. Ir noderīgi zināt, ka šī vairumtirdzniecības viesabonēšanas cena ir maksimums, kādu no Jūsu Latvijas operatora var prasīt ārvalstu operators, kurš nodrošina datu viesabonēšanas pakalpojumus. Jāatzīst, ka 6 eiro ir samērā liela summa, ja runājam par mobilajiem datiem, un, ja datu patēriņš netiek uzmanīts, kā tas mēdz notikt, piemēram, ja cītīgi izmantojam GPS pakalpojumus, tad nākamā mēneša sākumā iegūtais telekomunikāciju rēķins var pārsteigt ar nepatīkamu summu. Šādos gadījumos ir ieteicams salīdzināt citu Eiropas Savienības valstu operatoru piedāvājumus Telefony.dk, jo ir skaidrs, ka attiecīgās valsts vietējie pakalpojumu sniedzēji varēs piedāvāt izdevīgāku cenu un labāku servisu nekā Jums tiks garantēts, ja izmantosiet viesabonēšanas servisus visas savas ilgstošās prombūtnes laikā.

Cits risinājums šādā situācija varētu būt priekšapmaksas kartes iegāde, ar kuru varēsiet izmantot tikai tik lielu datu un komunikāciju apjomu, kādu atļaus uz kartes ieskaitītā naudas summa. Arī šāda veida karte nodrošina, ka varat viesabonēšanu izmantot pēc pašmāju tarifiem, tomēr pastāv iespēja, ka Jūsu mobilo sakaru operators var noteikt robežu izmantojamajai datu plūsmai, līdz kurai par to maksājat pēc pašmāju tarifa, gadījumā, ja parastā cena par gigabaitu ir mazāka nekā iepriekš minētie 6 eiro. Ja Jūsu Latvijas mobilo sakaru operators pieņem lēmumu ierobežot Jums pieejamo datu apjomu, līdz kuram par mobilo datu izmantošanu viesabonēšanā maksāsiet pēc Latvijas tarifa, tad tam jābūt vismaz tik lielam kā skaitlim, ko iegūst, izdalot atlikušo priekšapmaksas kartes kredītu ar 6 eiro, jo pēc likuma Jums pienākas tāds viesabonēšanas datu apjoms, par kādu jau esat samaksājis avansā. Tas nozīmē, ka ja Jūsu mobilā tālruņa priekšapmaksas kartē ir, piemēram, 20 eiro kredīta, tad pēc iepriekš minētās sakarības sanāk, ka Jums būs pieejami 3 gigabaiti mobilo datu.

Augstāk aprakstītais attiecas uz līgumiem, kuri ļauj lietot bezlimita mobilos datus, tomēr ja Jūsu izvēlētajā mobilo pakalpojumu komplektā ir iekļauts noteikts mobilo datu apjoms, tad tas bez papildu maksas būs pieejams arī izmantojot viesabonēšanas pakalpojumus, un Jums nevienā brīdī nevajadzēs segt kādu papildus maksu. Tie dati, ko patērēsiet viesabonēšanas režīmā, tiks ieskaitīti Jūsu Latvijas mobilo datu limitā. Tomēr arī šajā situācijā ir jāuzmanās, jo gadījumā, ja par mobilo datu izmantošanu maksājat ļoti zemu (2018. gadā tas būtu mazāk nekā 3 eiro par vienu gigabaitu), tad Jūsu izmantotajam telekomunikāciju operatoram ir tiesības var piemērot limitu, kas ir zemāks par lietošanai Latvijā paredzēto mobilo datu apjomu. Aprēķinot šo jauno limitu, tam par pamatu tiek ņemta Jūsu mobilo sakaru komplekta cena. Lai šāds notikums Jūs nepārsteigtu nesagatavotu, tad operatoram ir pienākums Jūs iepriekš informēt par šo limitu, kā arī brīdināt tad, kad to esat sasniedzis. Lai turpinātu datu viesabonēšanu, operators pieprasīs papildmaksu, tādēļ tieši šī iemesla dēļ izvēlēties kādu no ārzemju vietējo operatoru piedāvājumiem ir gan izdevīgāk, gan arī ērtāk.