2024.gada 25. jūnijs

Maiga, Milija

Jēkabpils novada domes ārkārtas sēdē precizē tāmi parka Rīgas ielā labiekārtošanai un lemj par aizņēmumu

Jēkabpils novada domes ārkārtas sēdē precizē tāmi parka Rīgas ielā labiekārtošanai un lemj par aizņēmumu

Jēkabpils novada domes 30.maija ārkārtas sēdē deputāti apstiprināja lēmumu projektu “Par piedalīšanos specifiskā atbalsta mērķa 5.1.1.3. pasākumā “Publiskās ārtelpas attīstība” un sadarbības līguma slēgšanu”, kas paredz piedalīšanos ERAF finansētā projektu konkursā «Publiskās ārtelpas attīstība». Piedaloties projektu konkursā pašvaldība cer gūt finansējumu parka Rīgas ielā 205, kur kādreiz atradās demontētais padomju laika memoriāls, labiekārtošanā.  

Kā informēja ārkārtas sēdē, projekta pieteikums ir iesniegts Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā (CFLA). 30. maija ārkārtas domes sēdē apstiprināja šī lēmuma grozījumus, precizējot izmaksas. 

Jēkabpils novada dome ir saņēmusi lēmumu par projekta apstiprināšanu ar nosacījumiem, un ir saņemts būvprojekts. Projekta iesniegšanas brīdī būvprojekts vēl nebija izstrādāts un bija tikai būvinženiera sagatavota kontroltāme. Tāpēc precīzas izmaksas nebija zināmas. Atbilstoši tai projekta

kopējās izmaksas bija aptuveni 941 000 eiro. No ERAF pieejamā summa ir 800 000 eiro, un pašvaldības līdzfinansējums projekta iesniegšanas brīdī bija 15% jeb 141 000 eiro. Šobrīd atbilstoši būvprojekta tāmei ir būvdarbu izmaksu sadārdzinājums par vairāk nekā 397 000 eiro. Lai varētu šo sadārdzinājumu attiecināt uz projektu un paņemt Valsts kases kredītu, ar lēmumu tika precizēts projekta kopējais budžets. Līdz ar to mainījās izdevumu proporcijas. 800 000 eiro no ERAF paliek pašvaldībai pieejami, bet palielinās pašvaldības līdzfinansējuma daļa, un kopējais budžets ir vairāk nekā 1,3 miljoni eiro, un pašvaldībai nepieciešams Valsts kases kredīts.

Tāpēc sadārdzinājums ar grozījumiem tika iekļauts  projekta izmaksās, jo tad to var attiecināt uz Valsts kases kredītu un nav jāparedz līdzekļi no pašvaldības pamatbudžeta.  

Jēkabpils novada pašvaldības vadība deputātiem skaidroja, ka tas nav sadārdzinājums tāpēc, ka  uzņēmējs pēkšņi būtu nosaucis lielākas izmaksas. Tas esot tāpēc, ka pēc projektēšanas visas izmaksu pozīcijas ir precīzi tāmētas. Iepriekš tāme bijusi tikai provizoriska. Tika skaidrots, ka pašvaldība ir samazinājusi izmaksas, atsakoties no dažām pozīcijām. 

Atbilstoši precizējumam un domes lēmumam, projekta kopējās izmaksas apstiprinātas 1 338 350,71 eiro apmērā, tajā  skaitā ERAF finansējums ir 800 000 eiro un pašvaldības līdzfinansējums – 538 350,71 eiro. Projekta īstenošanas laikā jānodrošina pašvaldības priekšfinansējums projekta attiecināmajām izmaksām: 2024. gadā – 25 583,88 eiro no pašvaldības budžeta līdzekļiem un projekta līdzfinansējums 2025. gadā – 538 350,71 eiro un projekta priekšfinansējums 54 416,12 eiro, ņemot 2025. gadā aizņēmumu Valsts kasē.

Jau ziņots, ka veidojot parku, plānots bruģēt ar betona plāksnēm klāto laukumu, kur demontēja padomju laika pieminekļus, un mainīt laukuma formu. Tāpat iecerēts atjaunot celiņu tīklu un ierīkot jaunus. Izveidos apstādījumus un atpūtas zonas dažādām vecuma grupām un bērnu rotaļu laukumu. Iecerēts uzstādīt dzeramā ūdens brīvkrānu,  elektrouzlādes vietu un ierīkot arī strūklaku. Domes vadība informēja, ka darbus parka labiekārtošanā plānots uzsākt šogad, bet, ņemot vērā procedūru, tiek pieļauts, ka tas varētu būt arī nākamgad.

Komentāri (0-2/2)

 • Bitele
  07.06.2024 09:27
  Kapracis:
  Cik var sagt
  Analfabēti!! Vārdu " sagt" pareizi raksta ar būtru K. SAKT!!!
 • Kapracis
  06.06.2024 16:24
  Cik var sagt

Atstājiet komentāru