2024.gada 25. jūnijs

Maiga, Milija

Jēkabpilī, Viesītes un Nameja ielu mikrorajona iekšpagalmā paredzēts nocirst 56 kokus (FOTO)

Jēkabpils novada pašvaldība rīko publisko apspriešanu par 56 koku zāģēšanu Viesītes un Nameja ielas mikrorajona iekšpagalmā saistībā ar būvniecības ieceri “Viesītes un Nameja ielu mikrorajona iekšpagalma labiekārtošana Jēkabpilī, Jēkabpils novadā”. 

Lēmumu par koku zāģēšanu pieņēmusi pašvaldības Koku izvērtēšanas komisija, kas arī ierosinājusi rīkot publisko apspriešanu, jo, būvniecības ieceres “Viesītes un Nameja ielu mikrorajona iekšpagalma labiekārtošana Jēkabpilī, Jēkabpils novadā” realizācijai, ciršanai pakļauti augoši, vitāli, estētiski un ainaviski koki pilsētā, publiski pieejamā īpašumā un tas ir vērtējams kā sabiedrībai nozīmīgs gadījums.

Komisija par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju Viestura iela 41, Viesītes iela 41, Nameja iela 14, 16 un 18, Jēkabpilī dzīvokļu īpašnieku kopības pieņemtajiem lēmumiem, attiecībā uz koku ciršanu, mikrorajona labiekārtošanas projekta realizēšanai, nav informēta.

Publiskās apspriešanas termiņš būvniecības iecerei “Viesītes un Nameja ielu mikrorajona iekšpagalma labiekārtošana Jēkabpilī” noteikts desmit darba dienas no 6.līdz 17.martam.

Rakstiskus iesniegumus par  būvniecības ieceres “Viesītes un Nameja ielu mikrorajona iekšpagalma labiekārtošana Jēkabpilī” realizācijai nepieciešamo koku izciršanu var iesniegt darba dienās no 8.30 līdz 17.00 pašvaldības Klientu apkalpošanas nodaļā vai Attīstības pārvaldē 12. kabinetā, kā arī elektroniski parakstītus - nosūtīt uz e-pastiem  pasts@jekabpils.lv vai attistibas.parvalde@jekabpils.lv līdz 17. martam.

 Fiziskām personām obligāti jānorāda vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese un tālruņa numurs. Juridiskām personām jānorāda reģistrācijas numurs, juridiskā adrese un darbības vietas adrese.

Informāciju par būvniecības ieceres detalizētu izstrādi attālināti vai klātienē, iepriekš saskaņojot, sniegs SIA “JK Namu pārvalde” projektu vadītāja Iveta Ozoliņa, tel.+371 22312925, e-pasts: info@jknp.lv .

Avots:jekabpils.lv

Komentāri (0-2/2)

  • Samanta
    10.03.2023 13:08
    Kas tā par apmātību pilsētā izcirst kokus?Mežaparkā cērt un zāģē bez sajēgas,lieliskās,skaistās priedes,nejūtot drauga plecu pašas gāžas...jau sāk izskatīties,kā tuksnesī,ne parkā?Kāda izglītība ir tiem pamuļķiem,kas pieņem lēmumus par izzāģēšanu-laikam pāris koridoru,garīgi atpalikušajiem!Ne sakopt,bet postīt,tāda devīze ir no šiem nepilnīgajiem!!!?
  • Vēsma
    09.03.2023 19:56
    Esmu pārsteigta par šādu necilcecīgu rīcību kārtējo reizi. "Galvu cirst", lai galva nesāpētu ir stulbms. Ar pildspalvu vicināties ir vienkāršākais. Ir jāiemācas/jāatcerās pasaules tradīcija kopt kokus. krūmus, veidot apaugumu starp mājām, ja koki ir veseli un dzīvi. Ir jāveido kokiem vainagi pilsētas vidē jābūt dārzniekam nevis slepkavam pasaules acīs.Ir macības, gatsimtiem veidotas, par to kā koki uzvedas pie būvēm (iepriekš pilīm), ko darīt, kā kopt. lai neskādētu būvēm. Tērējam līdzekļus kopšanai un saglabāšanai, nevis iznīcināšanai! IR protams daži koki jau jānovāc, bet nejau nepārdomāti!

Atstājiet komentāru