2022.gada 6. decembris

Niklāvs, Nikolajs, Niks

Jēkabpils novada pašvaldības policija augustā sākusi 131 administratīvo procesu par dažādiem pārkāpumiem

Jēkabpils novada pašvaldības policija augustā sākusi 131 administratīvo procesu par dažādiem pārkāpumiem

Uzsākti 131 administratīvais process, informē Jēkabpils novada pašvaldības policija.

1. 17 procesi par saistošo noteikumu pārkāpumiem:

10 par būvju un teritoriju neuzturēšanu kārtībā,
3 par dzīvnieku turēšanas noteikumu pārkāpumiem,
1 par automašīnas novietošanu zaļajā zonā,
2 par atkritumu apsaimniekošanas noteikumu pārkāpumiem
1 par ēku numerācijas zīmju noteikumu pārkāpumu
2. Sabiedriskās kārtības nodrošināšanas jomā uzsākti 83 procesi:

3 par sīko huligānismu, ko veikušas pilngadīgas personas;
34 par atrašanos sabiedriskā vietā alkohola reibuma stāvoklī  vai alkohola lietošanu vietā, kur to nav atļāvusi pašvaldība
5 par alkoholisko dzērienu lietošanu vai atrašanos sabiedriskā vietā alkohola reibuma stāvoklī, ja persona bijusi nepilngadīga;
12 par smēķēšanas ierobežojumu pārkāpumiem, ko veikuši nepilngadīgie;
3 par smēķēšanas ierobežojumu pārkāpumiem, ko izdarījušas pilngadīgas personas;
11 par dzīvesvietas nedeklarēšanu;
9 par automašīnu novietošanu pie 943.ceļa apzīmējuma (dzeltenās līnijas)
1 par invazīvo sugu augu ierobežošanas pasākumu pārkāpumiem
3. Sastādīti 14 protokoli-lēmumi par autotransporta apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpumiem (no tiem 6 lēmumi atcelti)

4. Pieņemti 17 lēmumi par atteikumu uzsākt administratīvo pārkāpumu procesus, galvenokārt maznozīmīguma dēļ vai gadījumos, ja pārkāpumi uzreiz pēc aizrādījuma saņemšanas novērsti.

5. Reģistrēts 241 notikums (tostarp personu iesniegumi), 34 izsaukumi saņemti no Valsts policijas.

6. 18 personas nogādātas speciāli ierīkotās telpās atskurbšanai un 8 personas pagaidu turēšanas telpās. 

7. Sniegts atbalsts Jēkabpils novada Sociālais dienestam, sadarbība ar Valsts darba inspekciju kopējā reida rīkošanā

8. Augustā kopā uzņemti 72 Ukrainas civiliedzīvotāji (bēgļi), tajā skaitā 24 bērni. Izbraukuši augustā – 15 bēgļi, tajā skaitā 5 bērni.

9. Veikta sabiedriskās kārtības nodrošināšana  publiskajos pasākumos un objektos: Sporta svētkos Mežaparkā, “Svētki kopā ar zirgiem” Spuņģēnos, riteņbraucēju drošības organizēšana sporta pasākuma, Viesītes pilsētas svētku laikā, uzraudzīta kārtība Muzikālā balkoniņa pasākuma laikā, Lauku muzikantu koncerta , Zaļumballes u.c. pasākumu laikā.

10.Veikti  4 reidi Viesītē un Salas pagastā, apsekojot ūdenstilpnes, veikti 3 reidi Aknīstē, pārbaudot tirdzniecības noteikumu ievērošanu.

Atstājiet komentāru