2020.gada 27. novembris

Lauris, Norberts

Jēkabpilī valsts svētku 18. novembra svinīgais sarīkojums pārcelts uz 2021.gada 4.maiju (APBALVOJAMO SARAKSTS)

Jēkabpilī valsts svētku 18. novembra svinīgais sarīkojums pārcelts uz 2021.gada 4.maiju (APBALVOJAMO SARAKSTS)

Ņemot vērā situāciju valstī un pasaulē, šogad Jēkabpilī 18. novembra svinīgais sarīkojums tiek pārcelts uz 2021.gada 4.maiju, informē Jēkabpils pilsētas pašvaldības sabiedrisko attiecību nodaļa. Ja situācija saistībā ar Covid 19 stabilizēsies un droši apstākļi ļaus organizēt svinīgo sarīkojumu ātrāk, pašvaldība apbalvojamos informēsim atsevišķi. Informācija par Jēkabpils Goda pilsoņu apbalvošanu, Goda rakstu un Atzinības rakstu svinīgu pasniegšanu tiks publicēta Jēkabpils pilsētas pašvaldības un kultūras pārvaldes mājas lapās, kā arī plašsaziņas līdzekļos.

Valsts svētkos ik gadu Jēkabpils pilsētas pašvaldība apbalvo un sveic jēkabpiliešus, kuri ar savu darbu snieguši ieguldījumu pilsētas attīstībā. 

Apbalvojumus saņems:

Apbalvojums "Goda pilsonis"  

Ruta Kalniņa,  ilggadēja Krustpils kultūras nama direktore - par mūža ieguldījumu kultūrā un kultūras kā vērtības stiprināšanu reģionā;

Silvija Dreimane, ilggadēja Jēkabpils pamatskolas direktore - par mūža ieguldījumu izglītības attīstībā Jēkabpilī un izcilu pedagoģisko darbu.

Apbalvojums "Goda raksts"  

Aivars Elksnis, SIA "LC būve" sagādnieks - par ieguldījumu SIA "LC Būve" un uzņēmuma veikala attīstībā;

Vera Anuškeviča, Ukraiņu biedrība "Javir" aktīviste - par ieguldījumu ukraiņu kultūrizglītojošajā biedrībā "Javir" un Jēkabpils kultūras bagātināšanu ar ukraiņu nacionālajām kultūras vērtībām;

Inga Saulīte, Jēkabpils Valsts ģimnāzijas mājturības un tehnoloģiju skolotāja - par ieguldījumu izglītības darbinieku arodbiedrības darbā, pilsētas un novadu skolotāju pedagoģiskās meistarības pilnveidē un aktīvu, radošu profesionālo darbību;

Irina Velecka, Jēkabpils 2.vidusskolas sporta skolotāja - par ieguldījumu Jēkabpils 2.vidusskolas attīstībā un izglītības darbā, skolēnu sasniegumiem sportā; 

Sarmīte Lukstiņa, SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca" infekcijas slimību nodaļas virsmāsa - par ieguldījumu veselības aprūpē un SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca” attīstībā;

Zanda Cepurīte, SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca" dzemdību-ginekoloģijas nodaļas vecmāte - par ieguldījumu veselības aprūpē un SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca” attīstībā;

Jolanta Kalniņa, Jēkabpils 3.vidusskolas skolotāja - par ieguldījumu Jēkabpils 3.vidusskolas attīstībā un izglītības darbā, dalību "Kompetenču pieeja mācību saturā" projektā;

Lilija Kirilova, Jēkabpils galvenās bibliotēkas bibliotēku informācijas speciālists - par ieguldījumu Jēkabpils galvenās bibliotēku darbā un radošu sadarbību ar baltkrievu biedrību "Spatkanne”;

Sandra Kampāne, PII "Zvaniņš" pirmsskolas skolotāja - par ieguldījumu jaunās paaudzes intelektuālajā, sporta, patriotiskajā un ekoloģiskajā audzināšanā;
Anna Vēvere, Zemgales reģionālā centra Neatliekamās medicīniskas palīdzības dienesta Jēkabpils brigāžu atbalsta centra vecākais ārsta palīgs - par ieguldījumu jauno darbinieku piesaistē Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam un ilggadēju augsti profesionālu darbu; 

Jeļena Valaine, SIA "Ošukalns" grāmatvede - par ieguldījumu SIA "Ošukalns" attīstībā un augsti profesionālu darbu;

Diāna Bušmane, SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca", ārsts ginekologs, dzemdību speciālists; dzemdību-ginekoloģijas nodaļas vadītāja - par ieguldījumu veselības aprūpē un SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca” attīstībā;

Dace Kampāne, Jēkabpils pilsētas pašvaldības Ielu komitejas vadītāja - par ieguldījumu Jēkabpils pilsētas pašvaldības Ielu komitejas darbības organizēšanā un darbībā;

Gunārs Kalniņš, SIA "Jēkabpils PMK" autoceltņa vadītājs - par ilggadēju augsti profesionālu darbu būvniecības jomā un ieguldījumu SIA "Jēkabpils PMK" attīstībā;
 
Valda Kļaviņa, Jēkabpils pilsētas bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļas vadītāja - par ieguldījumu bērnu bibliotekārajā apkalpošanā un lasīšanas veicināšanā. 

Apbalvojums "Atzinības raksts"  

Ņina Zakrevska, ukraiņu biedrības "Javir" aktīviste - par ilggadēju darbu ukraiņu kultūrizglītojošajā  biedrībā "Javir" un Jēkabpils kultūras bagātināšanu ar ukraiņu kultūras vērtībām;

Andrejs Soboļs, SIA "Jēkabpils siltums" siltumtīklu operators - par ilggadēju, godprātīgu darbu SIA "Jēkabpils siltums" un profesionālo meistarību;

Alfons Štelmahers, SIA "Jēkabpils siltums" kravas automašīnas vadītājs - par ilggadēju, godprātīgu darbu SIA "Jēkabpils siltums" un profesionālo meistarību;

Inga Andrejeva, Jēkabpils Valsts ģimnāzijas saimniecības vadītāja - par augstu profesionalitāti un atbildību Jēkabpils Valsts ģimnāzijas darbības mērķu īstenošanā;

Zenta Majore, Jēkabpils pilsētas pašvaldības Ielu komitejas darbiniece - par ilggadēju, pašaizliedzīgu darbu Jēkabpils pilsētas pašvaldības Ielu komitejā;

Anna Jasāne, Jēkabpils pilsētas pašvaldības Ielu komitejas darbiniece - par ilggadēju, pašaizliedzīgu darbu Jēkabpils pilsētas pašvaldības Ielu komitejā;

Staņislava Brakovska, Jēkabpils 2.vidusskolas izglītības psihologs - par augsti profesionālu, pašaizliedzīgu izglītības psihologa darbu Jēkabpils 2.vidusskolā;

Dace Ozola, SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca" anestezioloģijas un reanimācijas nodaļas virsmāsa - par augstu profesionalitāti SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīcā" veselības aprūpēs darbā;

Kristīne Ozoliņa, Jēkabpils 3.vidusskolas izglītības psihologs - par augsti profesionālu, pašaizliedzīgu un radošu izglītības psihologa darbu Jēkabpils 3.vidusskolā;

Skaidrīte Krastiņa, Jēkabpils 3.vidusskolas bibliotekāre - par augsti profesionālu un radošu darbu Jēkabpils 3.vidusskolas bibliotēkā;

Jānis Svilpe, Jēkabpils 3.vidusskolas mājturības un tehnoloģiju skolotājs - par ilggadēju augsti profesionālu darbu izglītības darbā Jēkabpils 3.vidusskolā un audzēkņu sagatavošanu olimpiādēm;

Māris Resnis, SIA "Jēkabpils autobusu parks" autobusa vadītājs -  par augsti profesionālu un godprātīgu darbu SIA "Jēkabpils autobusu parks" pasažieru pārvadājumu pakalpojuma nodrošināšanā;

Edijs Grudinskis, SIA "Jēkabpils autobusu parks" autobusa vadītājs  - par augsti profesionālu un godprātīgu darbu SIA "Jēkabpils autobusu parks" pasažieru pārvadājumu pakalpojuma nodrošināšanā;

Ainārs Golubovs, SIA "Jēkabpils autobusu parks" autoatslēdznieks - par augsti profesionālu un priekšzīmīgu darbu SIA "Jēkabpils autobusu parks";

Jānis Rubenis, SIA "JK Namu pārvalde" paškrāvēja automobiļa, traktora vadītājs, remontstrādnieks - par augsti profesionālu un godprātīgu darbu SIA "JK Namu pārvalde";

Anna Vaivode, SIA "JK Namu pārvalde" sētniece, apkopēja - par godprātīgu darbu SIA ”JK namu pārvalde” – augstu kvalitāti pilsētas uzkopšanā;

Gaļina Aleksejeva, SIA "JK Namu pārvalde" sētniece, apkopēja - par godprātīgu darbu SIA ”JK namu pārvalde” – augstu kvalitāti pilsētas uzkopšanā;

Inita Zaķe, SIA "Jēkabpils pakalpojumi" atkritumu apsaimniekošanas speciāliste - par ilggadēju un pašaizliedzīgu darbu atkritumu apsaimniekošanā un pakalpojuma attīstībā Jēkabpils pilsētā;

Inguna Avotiņa, SIA "Jēkabpils pakalpojumi" teritoriju apsaimniekošanas speciāliste - par ilggadēju, pašaizliedzīgu un profesionālu darbu Jēkabpils pilsētas teritoriju uzturēšanā un labiekārtošanā;

Baiba Grasa, Jēkabpils sporta centra sabiedrisko attiecību speciāliste - par augsti profesionālu un radošu darbu sporta pasākumu organizēšanā Jēkabpils sporta centrā;

Gatis Leiskins, Jēkabpils sporta centra autobusa vadītājs - par augsti profesionālu un godprātīgu darbu Jēkabpils sporta centrā;

Vija Druveniece, Jēkabpils sporta centra dežurants - par augsti profesionālu un godprātīgu darbu Jēkabpils sporta centrā, Radžu ūdenskrātuves apsaimniekošanā un labiekārtošanā;

Guntars Linde, Jēkabpils sporta centra saimniecības pārzinis - par augsti profesionālu un godprātīgu darbu Jēkabpils sporta centrā un Jēkabpils sporta halles darbības uzsākšanas nodrošināšanā;

Dace Kokoreviča, PII "Kāpēcītis" pirmsskolas skolotāja - par augstu profesionalitāti e-vides risinājumu ieviešanā pirmsskolas izglītības mācību saturā un radošu darbu PII "Kāpēcītis";

Daiga Rubene, Jēkabpils galvenā bibliotēka, Bibliotēku sadarbības un kataloģizācijas nodaļas vadītāja - par augsti profesionalitāti novada vēstures izzināšanā un godprātīgu darbu Jēkabpils galvenajā bibliotēkā;

Maija Tehņenko (Mayya Tekhnenko), Jēkabpils galvenā bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļas vecākā bibliotekāre - par ilggadēju augsti profesionālu un radošu darbu ar bērniem  Jēkabpils galvenajā bibliotēkā;

Rafails Mamedovs, Jēkabpils Agrobiznesa koledžas skolotājs, lektors - par augsti profesionālu izglītības darbu Jēkabpils Agrobiznesa koledžā;

Modra Vietniece, Jēkabpils Agrobiznesa koledžas dienesta viesnīcas dežurants - par ilggadēju un godprātīgu darbu Jēkabpils Agrobiznesa koledžā;

Dace Podniece, SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca" dienas stacionāra ārsts palīgs - par augstu profesionalitāti SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca" veselības aprūpēs darbā;

Normunds Dāboliņš, SIA "Ošukalns" prokūrists, nekustamā īpašuma speciālists - par ilggadēju augsti profesionālu darbu SIA “Ošukalns”;

Mirdza Stankevica, Jēkabpils pilsētas pašvaldības iepirkumu komisijas sekretāre - par ilggadēju, augsti profesionālu un godprātīgu darbu Jēkabpils pilsētas pašvaldības iepirkumu nodrošināšanā; 

Gundega Provais, SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca" ārsts dermatovenerologs - par augstu profesionalitāti SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca" veselības aprūpēs darbā;

Ina Grišina, Zemgales rajona tiesas tiesneša palīdze - par ilggadēju, augsti profesionālu un godprātīgu darbu Zemgales rajona tiesa darba nodrošināšanā;

Inese Ciniņa, Zemgales rajona tiesas tiesas sēžu sekretāre -par ilggadēju, augsti profesionālu, darbu Zemgales rajona tiesa darba nodrošināšanā;

Ligita Mauliņa, PII “Zvaigznīte” aukle - par ilggadēju, augsti profesionālu, godprātīgu un kolēģus iedvesmojošu darbu PII “Zvaigznīte”;

Svetlana Jackeviča, PII “Zvaigznīte” aukle - par ilggadēju, augsti profesionālu un godprātīgu darbu PII “Zvaigznīte”;

Maija Vilka, poļu biedrības "RODACY" deju kolektīva "Rosa" vadītāja - par ilggadēju darbību poļu biedrībā "RODACY" un radošo darbību deju kolektīva "Rosa" vadītājas amatā, Jēkabpils tēla popularizēšanu Latvijā un ārvalstīs;

Ludmila Umpiroviča, poļu biedrības "RODACY" deju kopas "Rosa" dalībniece - par ilggadēju darbību poļu biedrības "RODACY" deju kopā “Rosa” un paaudžu saliedēšanu kolektīvā;

Edgars Katiņš, Jēkabpils pilsētas pašvaldības Informācijas tehnoloģiju nodaļas vadītājs - par augsti profesionālu darbu informācijas tehnoloģiju jomā Jēkabpils pilsētas pašvaldībā;

Edgars Graudiņš, Jēkabpils pilsētas pašvaldības Vecākais datorsistēmu un datortīklu administrators - par augsti profesionālu darbu IT pakalpojumu attīstības nodrošināšanā Jēkabpils pilsētas pašvaldībā;

Ilva Pudāne, SIA "Jēkabpils PMK" galvenā grāmatvede - par godprātīgu un augsti profesionālu darbu SIA "Jēkabpils PMK"; 

Jurijs Butuzovs, Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Kārtības policijas biroja Patruļpolicijas nodaļas Satiksmes uzraudzības rotas jaunākais inspektors - par ieguldījumu sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanā Jēkabpils pilsētā;

Guntis Reliņš, SIA "Sedumi", instrumentu nodaļas vadītājs - par godprātīgu darbu un augstu profesionalitāti klientu apkalpošanā SIA “Sedumi” veikalā; 

Lūcija Mačuka, Latvijas Neredzīgo biedrības Jēkabpils nodaļas aktīviste - par godprātīgu darbu Latvijas Neredzīgo biedrības Jēkabpils nodaļā.

Atstājiet komentāru