2020.gada 29. septembris

Miģelis, Mihails, Miķelis, Miks, Mikus

Jēkabpils pilsētas dome atbalstīs ģimenes ārstus rezidentus, piešķirot stipendiju

Jēkabpils pilsētas dome atbalstīs ģimenes ārstus rezidentus, piešķirot stipendiju

Jēkabpils pilsētas dome atbalstīs ģimenes ārstus rezidentus, piešķirot pašvaldības stipendiju 300 eiro mēnesī.  Šāds lēmums pieņemts š.g. 27.augusta Jēkabpils pilsētas domes sēdē, apstiprinot nolikumu „ Kārtība atbalsta sniegšanai ārstniecības speciālistiem, kuri apgūst ģimenes (vispārējās prakses) ārsta pamatspecialitāti”. Pašvaldības atbalstam jau pieteikušies divi rezidenti, kuri plāno pēc studiju beigšanas praktizēt Jēkabpilī, portālu Radio1.lv informēja Jēkabpils pilsētas pašvaldības sabiedrisko attiecību nodaļa. Nolikums „Kārtība atbalsta sniegšanai ārstniecības speciālistiem, kuri apgūst ģimenes (vispārējās prakses) ārsta pamatspecialitāti” nosaka kārtību, kādā Jēkabpils pilsētas pašvaldība piešķir un izmaksā stipendiju tiem ārstniecības speciālistiem, kuri apgūst ģimenes (vispārējās prakses) ārsta specialitāti kā pamatspecialitāti. Stipendiju izmaksā ārstniecības speciālistiem nepārsniedzot Jēkabpils pilsētas pašvaldība budžetā paredzēto līdzekļu apmēru. Stipendiju piešķir rezidentam, kurš iegūst ģimenes (vispārējās prakses) ārsta specialitāti saskaņā ar akreditētu profesionālo rezidentūras izglītības programmu medicīnā.

Primārās veselības aprūpe ir valsts veselības aprūpes sistēmas galvenais posms veselības aprūpes nodrošināšanā, tas ir pirmais veselības aprūpes sistēmas līmenis daudzpakāpju sistēmā. Ģimenes ārsts ir speciālists, kas nodrošina primāro veselības aprūpi - tas ir pirmais saskarsmes posms starp pacientu un veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju, kurā risina iedzīvotāju veselības problēmas, lietojot vienkāršas un izmaksu ziņā efektīvas medicīnas tehnoloģijas. Ģimenes ārsti, kuru prakses vieta ir Jēkabpils pilsēta, Jēkabpils pilsētas pašvaldībai vairākkārt ir norādījuši uz kritisko situāciju ģimenes ārstu nozarē, jo puse no šobrīd praktizējošajiem ģimenes ārstiem var aiziet pensijā un pārtraukt sniegt veselības aprūpes pakalpojumus, un daļa jau ir pensionāri, kas turpina strādāt.

Ņemot vērā radušos situāciju ģimenes ārstu nozarē, pašvaldība veic darbības, lai rastu risinājumu šīs nozares stiprināšanai, jo tas tieši ietekmē pašvaldībā dzīvojošo iedzīvotāju veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību.  Līdz ar to šis jaunais nolikums un tajā noteiktā kārtība sniegs atbalstu ģimenes ārstu piesaistīšanai Jēkabpils pilsētā. Ar 27.augustā apstiprināto nolikumu „ Kārtība atbalsta sniegšanai ārstniecības speciālistiem, kuri apgūst ģimenes (vispārējās prakses) ārsta pamatspecialitāti” plašāk var iepazīties www.jekabpils.lv, Pašvaldība, Dokumenti, Nolikumi.

Citu specialitāšu ārstniecības studiju studenti un rezidenti var saņemt atbalstu un arī šobrīd saņem, pamatojoties uz 17.12.2015. pieņemtajiem Jēkabpils pilsētas domes saistošajiem noteikumiem Nr.35 “Saistošie noteikumi par pašvaldības stipendiju piešķiršanu”. Plašāk var iepazīties www.jekabpils.lv, Pašvaldība, Dokumenti, Nolikumi.

Atstājiet komentāru