2020.gada 29. septembris

Miģelis, Mihails, Miķelis, Miks, Mikus

Jēkabpils dome ņems gandrīz 2 miljonu eiro aizņēmumu ielu investīciju projektiem

Jēkabpils dome ņems gandrīz 2 miljonu eiro aizņēmumu ielu investīciju projektiem

30.jūlijā Jēkabpils pilsētas domes sēdē deputāti atbalstīja lēmumu ņemt aizņēmumu vairākiem ielu investīciju projektiem. Pilsētas pašvaldība 2018.gadā uzsāka un 2020., 2021.gadā plāno turpināt īstenot 3 ielu investīciju projektus: “Rīgas ielas posma no Daugavpils ielas līdz pilsētas robežai atjaunošana, Jēkabpilī”, “Palejas ielas pārbūve, Jēkabpilī”  un “Aldaunas ielas atjaunošana, Jēkabpilī”, portāla Radio1.lv redakciju informēja Jēkabpils pilsētas pašvaldības sabiedrisko attiecību nodaļa un SIA "Jēkabpils pakalpojumi". abpilī”, “Palejas ielas pārbūve, Jēkabpilī”  un “Aldaunas ielas atjaunošana, Jēkabpilī”.  Saskaņā ar Jēkabpils pilsētas Attīstības programmas III prioritāti - Rīcību virzienu Nr.5, pašvaldība plāno ņemt aizņēmumu Valsts kasē investīciju projektu tālākai īstenošanai.

Aizņēmums Valsts kasē plāno ņemt vidējā termiņā līdz 1 993 065,00 euro apmērā ar Valsts kases noteikto gada aktuālo procentu likmi ar mērķi pašvaldības investīciju projektu  īstenošanai.  Aizņēmumu ņems ar atmaksas termiņu 15 gadi. Pamatsummas atmaksu sāks pēc 3 gadiem. Aizņēmuma atmaksu garantēs ar pašvaldības budžetu.

Aizņēmuma mērķis – būvdarbu veikšana objektos “Rīgas ielas posma no Daugavpils ielas līdz pilsētas robežai atjaunošana”, “Palejas ielas pārbūve”, Jēkabpilī un  “Aldaunas ielas atjaunošana, Jēkabpilī”.

Jēkabpils pilsētas pašvaldība atbilstoši izstrādātajiem būvprojektiem prognozēja un Ministru kabinets apstiprināja sekojošus finansējuma avotus un summas augstākminēto projektu īstenošanai:


Jēkabpils pilsētas pašvaldības 2020.gada budžetā plānots finansējums no pašvaldības budžeta līdzekļiem 25% apmērā un Valsts kases kredītlīdzekļiem 75% apmērā ar mērķi – būvdarbu veikšanai, autoruzraudzībai un būvuzraudzībai objektos “Rīgas ielas posma no Daugavpils ielas līdz pilsētas robežai atjaunošana, Jēkabpilī” (207 600,00 euro), “Palejas ielas pārbūve, Jēkabpilī” (409 089,00 euro) un “Aldaunas ielas atjaunošana, Jēkabpilī” (318 727,00 euro).

Uz doto brīdi iepirkuma procedūra augstākminēto objektu būvdarbiem ir veikta un norit iepirkumam iesniegto finanšu piedāvājumu izvērtēšana. Finansējuma apmērs 2021.gadam tiks plānots atbilstoši iepirkuma rezultātiem un pašvaldību aizņemšanās nosacījumiem 2021.gadam.

Aizņēmums tiks ņemts pēc pozitīva lēmuma saņemšanas no Jēkabpils pilsētas Apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas.

Atstājiet komentāru