2020.gada 30. septembris

Elma, Elna, Menarda

Jēkabpils sociālais dienests informē par atbalstu skolēniem no trūcīgām, maznodrošinātām un daudzbērnu ģimenēm

Jēkabpils sociālais dienests informē par atbalstu skolēniem no trūcīgām, maznodrošinātām un daudzbērnu ģimenēm

Tuvojoties jaunajam mācību gadam, Jēkabpils Sociālais dienests informē par pašvaldības atbalstu skolēniem no trūcīgām, maznodrošinātām un daudzbērnu ģimenēm, portāla Radio1.lv redakciju informēja Jēkabpils Sociālā dienesta vadītāja Larisa Laizāne. Jēkabpils Sociālais dienests informē, ka, saskaņā ar Jēkabpils pilsētas domes 08.11.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.33 “Saistošie noteikumi par sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanas kārtību Jēkabpils pilsētā” un Jēkabpils pilsētas domes 08.11.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.31 “Saistošie noteikumi par materiālo atbalstu Jēkabpils pilsētā”, Jēkabpils iedzīvotāji no trūcīgām, maznodrošinātām un daudzbērnu ģimenēm var saņemt pabalstu skolas piederumu iegādei, apmaksātas brīvpusdienas, kā arī ēdināšanas pabalstu izglītojamajiem, kuriem noteiktas mācības mājās. Iesniegumi iesniedzami Sociālajā dienestā Jēkabpilī, Brīvības ielā 45.

Sīkāk par katru atbalsta veidu:

Pabalsts skolas piederumu iegādei - iesniegumus pieņem no 1.jūlija līdz 30.novembrim. Šo pabalstu piešķir 1 reizi gadā uzsākot mācību gadu 40 euro apmērā vienam izglītojamajam un uz to var pretendēt trūcīgas vai daudzbērnu ģimenes, ja bērns mācās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādē pilna laika klātienē.

Brīvpusdienas – pieprasāmas katram semestrim atsevišķi, tādejādi Dienests divas reizes gadā var pārbaudīt ģimeņu atbilstību kādam no statusiem. Jāpiezīmē, ka tās tiek piešķirtas tikai tiem bērniem, kuri mācās Jēkabpils pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs (Jēkabpils Valsts ģimnāzija, Jēkabpils 2.vidusskola un Jēkabpils 3.vidusskola) un 50 % apmērā tiem bērniem, kuri mācās Jēkabpils administratīvajā teritorijā esošajā citas pašvaldības izglītības iestādē (Krustpils pamatskola).

Ja bērni mācās no 1. līdz 9.klasei, iesniegums nav jāiesniedz, jo brīvpusdienas tiek finansētas 1.- 4.klašu skolēniem 0.71 euro dienā no valsts budžeta, atlikusī daļa un 5.- 9.klašu skolēniem - no pašvaldības budžeta.

Savukārt, 10.- 11.klašu skolēniem brīvpusdienas tiek piešķirtas no trūcīgām, maznodrošinātām un daudzbērnu ģimenēm. Iesniegums ir jāiesniedz sociālajā dienestā.

Pabalsts izglītojamajiem, kuriem noteiktas mācības mājās – šo pabalstu piešķir pārtikas talonu veidā, paredzot vienam skolēnam 2 pārtikas talonus mēnesī. Viena talona vērtība 25 euro. Taloni atprečojami tirdzniecības vietā, ar kuru sociālajam dienestam noslēgts līgums. Uz šo pabalstu var pretendēt skolēni no trūcīgām, maznodrošinātām un daudzbērnu ģimenēm, ja apgūst pamatizglītības vai vispārējās vidējās izglītības programmu un skolēnam, kurš apgūst speciālās izglītības programmu, un ja mācības tiek organizētas mājās, pamatojoties uz Jēkabpils pilsētas pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu. Komisija darbojas Jēkabpils Izglītības pārvaldē.

Jāpiezīmē, ka izsludinātās ārkārtas situācijas laikā, saistībā ar Covid-19, brīvpusdienas skolā tika aizstātas ar dāvanu kartēm. Gadījumā, ja jaunajā mācību gadā būs izmaiņas mācību darba organizācijā, attiecībā uz ēdināšanu, iespējams, tiks pieņemti jauni lēmumi.

Atstājiet komentāru