2021.gada 19. janvāris

Alnis, Andulis

Būvsapulcē informē par būvdarbu gaitu Jēkabpilī, Brīvības ielā 286A (FOTO)

Ceturtdien, 9.jūlijā, būvobjektā Brīvības ielā 286A tika organizēta būvsapulce, kurā piedalījās Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētāja vietniece Kristīne Ozola, Jēkabpils Sociālā dienesta vadītāja Larisa Laizāne, par projekta īstenošanu atbildīgie pašvaldības speciālisti un objekta būvnieka SIA “LC Būve” valdes loceklis Sandis Dzērvītis, informē Jēkabpils pilsētas pašvaldības sabiedrisko attiecību nodaļa. Klātesošie tika informēti par dzīvojamās mājas pārbūves gaitu projekta “Infrastruktūras izveide sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai dzīvesvietā” ietvaros.  S.Dzērvītis ziņoja, ka veicot demontāžas darbus, atklājās vairākas nepilnības, kas bija jānovērš, tāpēc pārbūves darbi pašlaik nedaudz atpaliek no plānotā grafika. Šobrīd ir gandrīz pabeigti mūrēšanas darbi, notiek jumta konstrukcijas izbūve, nākošnedēļ tiks uzsākti apkures un kanalizācijas tīklu izbūves darbi, līdz mēneša beigām tiks uzstādītas visas stiklotās konstrukcijas un iebetonēti apkārtējie pandusi, lai augustā varētu uzsākt fasādes darbus un iekšējo grīdu betonēšanu.

Sociālā dienesta vadītāja Larisa Laizāne informēja, ka pavisam paredzēts ēkā izmitināt 16 personas ar viegla garīga rakstura traucējumiem. Ēkas divos stāvos būs atsevišķas dzīvojamās telpas, kā arī pielāgota koplietošanas virtuve, katrā stāvā paredzēta atpūtas telpa,  sanitārais mezgls (pielāgotas tualetes, dušas telpas) un tiks nodrošināta šo personu diennakts uzraudzība un aprūpe, nodrošinot palīdzību un atbalstu pašaprūpē, palīdzot apgūt sadzīves iemaņas un sociālās prasmes. Pašlaik Jēkabpils sociālā dienesta redzeslokā ir jau aptuveni desmit personas, kas varētu tikt izmitinātas šajā grupu mājā.  

Sarunā ar Radio1.lv Kristīne Ozola, komentējot redzēto sacīja, ka saistībā ar to, ka ir atklājies, cik sliktā stāvoklī ir šī ēka, rodas jautājums, kāpēc pirms projektēšanas tas nebija zināms. Taču šobrīd neko vairs izmainīt nevar un projekts ir jāturpina. Ēkas nodošana ekspluatācijā paredzēta nākamajā gadā un tajā paredzēts izveidot grupu dzīvokļu pakalpojumu 16 personām ar garīga rakstura traucējumiem. Šīs mājas iemītnieki varēs izmantot arī pakalpojumus, ko sniegs dienas aprupes centrs Jaunā ielā 39i, kur arī šobrīd notiek būvdarbi. Viens no pakalpojumiem, ko varēs saņemt šajā ēkā būs specializētās darbnīcas pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem.

”Pilsētai un reģionam šis ir ļoti nozīmīgs sociāls projekts. Tas ļaus cilvēkiem ar viegliem garīgās veselības traucējumiem iekļauties sabiedrībā,  dzīvot aktīvu, patstāvīgu un pilnvērtīgu dzīvi ārpus specializētajām institūcijām. Šis projekts dod mums iespēju nodrošināt cieņpilnu attieksmi pret mazāk aizsargātākiem sabiedrības locekļiem, " uzsver K.Ozola.

Informācijai:

Projekta “Infrastruktūras izveide sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai dzīvesvietā” ietvaros tiks izveidots dienas aprūpes centrs ar rehabilitācijas infrastruktūru bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem Jēkabpilī, Jaunā ielā 39I, kā arī izveidoti grupu dzīvokļu pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem  Brīvības ielā 286A, veikta specializēto darbnīcu izveide, materiāltehniskā aprīkojuma nodrošināšana un teritoriju labiekārtošana atbilstoši mērķauditorijas vajadzībām.

Jēkabpils pilsētas pašvaldība 2020.gada 10.janvārī parakstīja būvdarbu līgumu ar  SIA ‘’LC Būve’’ par ‘’Dzīvojamās mājas pārbūvi, teritorijas labiekārtošana Brīvības ielā 286A, Jēkabpilī’’ Eiropas Savienības fonda  projekta ,,Infrastruktūras izveide sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai dzīvesvietā" ietvaros. Būvniecības izmaksas sastāda 599 221,19 EUR (ar PVN).

Savukārt 2020.gada 28.janvārī tika parakstīts līgums ar SIA ‘’BaltLine Globe’’ par objekta būvuzraudzību, kur izmaksas sastāda 17 278,80 EUR.

Projekta kopējās izmaksas-1 772 435,35 EUR, plānotais ERAF līdzfinansējums 952 167,45 EUR.

Plānotais Projekta realizācijas laiks: 2019.jūnijs- 2021.gads jūnijs.

Saistīta ziņa: Jēkabpilī sākušies būvdarbi ēkā, kur veidos grupu dzīvokļus personām ar garīga rakstura traucējumiem (FOTO)

Atstājiet komentāru