2021.gada 25. janvāris

Sigurds, Zigurds

Aicina pieteikties Jēkabpils pilsētas pašvaldības stipendijām

Aicina pieteikties Jēkabpils pilsētas pašvaldības stipendijām

Jēkabpils pilsētas pašvaldība aicina pieteikties studentus pašvaldības stipendijām 2020./2021.mācību gadam. Stipendijas tiks piešķirtas pašvaldības budžetā paredzēto līdzekļu ietvaros audzēkņiem un studentiem, kuri mācās Latvijas valsts akreditētās mācību iestādēs akreditētās izglītības programmās un kuru deklarētā dzīves vieta ir Jēkabpils pilsēta, portālu Radio1.lv informēja Jēkabpils pilsētas pašvaldības Izglītības pārvalde.

Ir noteiktas šādas atbalstāmās studiju specialitātes Jēkabpils pašvaldības stipendiju piešķiršanai:

Izglītības jomas speciālisti: mūzikas skolotājs; latviešu valodas skolotājs; matemātikas skolotājs; ķīmijas skolotājs; fizikas skolotājs; bioloģijas skolotājs.
Inženierzinātņu speciālists;
Veselības aprūpes jomas speciālists;
Informācijas tehnoloģiju jomas speciālists.
Pretendentiem, kuri vēlas saņemt stipendiju, jāiesniedz šādi dokumenti:

iesniegums par stipendijas piešķiršanu, kurā norādīts – vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, iegūstamā studiju kvalifikācija, studiju programmas nosaukums, augstskola un fakultāte (attiecīgi norādot adresi, tālruņus), studiju uzsākšanas gads augstskolā;
izziņa no augstskolas par studiju faktu;
sekmju izraksts par studiju periodu vai iepriekšējās izglītības iestādes sekmju izraksts;
dokumenti, kas apliecina, ka persona piedalījusies olimpiādēs;
dokumenti, kas apliecina, ka persona izpelnījusies atzinību par sabiedriskajām aktivitātēm ārpusstundu laikā;
dokumenti (piemēram, izglītības iestādes izziņa), kas apliecina faktu par studijām, par katru attiecīgās ģimenes bērnu, kas ir pilngadīgs, bet nav vecāks par 24 gadiem.
Pretendentiem dokumenti jāiesniedz Jēkabpils pilsētas pašvaldībā Brīvības ielā 120 Vienas pieturas aģentūrā līdz 20.09.2020. plkst.15.00.

 Sīkāka informācija Jēkabpils pilsētas pašvaldības mājas lapā www.jekabpils.lv vai zvanot uz Jēkabpils pilsētas Izglītības pārvaldi 65207316.

Ar noteikumiem sīkāk var iepazīties šeit -  Saistošie noteikumi par pašvaldības stipendiju piešķiršanu

Atstājiet komentāru