2020.gada 27. maijs

Dzidra, Dzidris, Gunita, Loreta

SIA JK Namu pārvalde: Ir patīkami, ja tavu veikumu novērtē un pasaka paldies

Mūsu darbinieku rūpīgo darbu atzinīgi novērtējuši Pasta ielas 5.mājas iedzīvotāji, izsakot pateicību Namu pārvaldei par pārdomāto risinājumu mājas sakārtošanā: šopavasar tur izgatavoti un uzstādīti starpmāju ejas vārti, kā arī nomainītas ārdurvis un sakārtota apgaismojuma sistēma. Ar Pasta ielas 5.mājas iedzīvotāju atļauju publicējam viņu vēstuli, kas rakstīta maija sākumā.

„2019.un 2020.gadā ēkas Pasta ielā 5 tās apsaimniekotājs SIA JK Namu pārvalde ir veikusi virkni nama uzlabojumu. Pēdējais pusgads ir nesis ievērojamas pārmaiņas nama iedzīvotāju dzīves kvalitātē, kas ir jūtami uzlabojusies. Neapšaubāma un acīmredzama ir mūsu nama apsaimniekotāja veikto darbu lietderība un efektivitāte. Šeit jāmin gan kāpņutelpu ārduvju nomaiņa (kas atstāj pozitīvu ietekmi uz ēkas kopējo energoefektivitāti), gan apgaisojuma sistēmas nomaiņa pret mūsdienīgu, ar kustību sensoriem aprīkotu (kas savukārt nodrošina patērētās elektroenerģijas ekonomiju un iedzīvotāju papildus drošību diennakts tumšajā laikā).

Īpašu pateicību gribam izteikt par izgatavotajiem un uzstādītajiem starpmāju ejas vārtiem, pēc kuriem nepieciešamība ir bijusi jau daudzus gadus. Tie atrisina piegružošanas problēmu kā caurstaigājamā pagalmā un ļauj iekopt iekšpagalma zaļo zonu. Mūs visus (ēkas iemītniekus) ir patīkami pārsteidzis pārdomātais risinājums, veidojot šos vārtus atbilstoši vecpilsētas vēsturisko ēku arhitektoniskajam stilam, kas rezultātā atdzīvina ne tikai mūsu ēkas fasādi, bet ir arī savdabīgs vizuālās vides elements.

Gribam arī pateikties visiem tiem SIA JK Namu pārvalde darbiniekiem, kas piedalījās šo darbu veikšanas procesā, ēkas ikdienas apsaimniekošanā (..).

Ļoti ceram arī uz turpmāku mūsu problēmu izpratni, sadarbību un pretimnākšanu jautājumos, kas attiecas ne tikai uz plānveida darbiem, bet arī uz ārpusplāna situācijām un iekšpagalmā realizējamiem darbiem, kas aktuāli pēc Pasta ielas rekonstrukcijas rezultātā veiktajiem darbiem (konkrēti – šo darbu rezultātā cietušajiem betonētajiem gājēju celiņiem).”

Namu pārvalde teic paldies ikvienam savam darbiniekam, kurš apzinīgi un godprātīgi veic darbu! Tāpat paldies iedzīvotājiem, kuri novērtē mūsu paveikto un apzinās, ka tikai kopā varam sakārtot savu vidi! Mums, namu apsaimniekotājiem, ir liels gandarījums par ikvienu darbu, kas uzlabo Jēkabpils iedzīvotāju ikdienu un padara skaistāku pilsētu, kurā ir prieks strādāt, atpūsties un dzīvot! Tāpēc aicinām lemt, ko remontēt un kā uzturēt savu māju, jo no šodien pieņemtajiem lēmumiem ir atkarīgs tas, kā mēs dzīvosim nākotnē!


Iveta Skolniece,
SIA JK Namu pārvalde sabiedrisko attiecību speciāliste


Foto: SIA JK Namu pārvalde

Bilžu paraksti: 

Pasta ielas 5.mājas starpmāju ejas vārti.    

Pasta ielas 5.māja pirms starpmāju ejas vārtu uzstādīšanas.

Atstājiet komentāru