2020.gada 14. jūlijs

Anvars, Oskars, Ritvars

Jēkabpilī apstiprina grozījumus nolikumā „Par kārtību, kādā nevalstiskās organizācijas iesniedz projektus konkursam”

Jēkabpilī apstiprina grozījumus nolikumā „Par kārtību, kādā nevalstiskās organizācijas iesniedz projektus konkursam”

23.aprīļa Jēkabpils pilsētas domes sēdē tika pieņemts lēmums izdarīt grozījumus Jēkabpils pilsētas domes 14.12.2017. lēmumā Nr.446 “Par Nolikumu par kārtību, kādā nevalstiskās organizācijas iesniedz projektus konkursam”, informē Jēkabpils pilsētas pašvaldības sabiedrisko attiecību nodaļa. Deputāti nolēma, ka projektu konkursā finansējums netiks piešķirts nevalstiskajām organizācijām (NVO), kuras Valsts ieņēmumu dienestā nav iesniegušas gada pārskatu par iepriekšējo gadu normatīvajos aktos noteiktajā termiņā.

Nolikums papildināts ar punktu, kas nosaka, ka projektu izvērtēšanas darba grupa var ierosināt domes lēmuma projektu ar nosacījumiem projekta precizējumiem, kas jāveic līdz līguma noslēgšanai.Tāpat veiktas izmaiņas nolikumā, kas nosaka, ka nevalstiskā organizācija, kas saņēmusi pašvaldības finansējumu, pēc izvēles piedalās pašvaldības organizētajā projektu atskaišu pasākumā, sniedzot pārskatu par realizēto projektu.  

Ar pilnu nolikuma tekstu var iepazīties Jēkabpils pilsētas pašvaldības mājas lapā www.jekabpils.lv sadaļā Pašvaldība, Dokumenti, Nolikumi.

Atstājiet komentāru