2020.gada 11. jūlijs

Leonora, Svens

Noderīga informācija Jēkabpils nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem

Noderīga informācija Jēkabpils nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem

Jēkabpils pilsētas pašvaldība informē nekustamā īpašuma nodokļa maksātājus, kuriem ir nekustamais īpašums Jēkabpils pilsētas administratīvajā teritorijā, ka, ņemot vērā valsts izsludināto ārkārtējo situāciju sakarā ar Covid-19 izplatību, 2020.gada 26.martā pieņemts lēmums Nr.172 “Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņiem 2020.gadā”, portālu Radio1.lv informēja Jēkabpils pilsētas pašvaldības Finanšu nodaļa.

Saskaņā ar šo lēmumu 2020.gadā visiem nodokļa maksātājiem  noteikti šādi nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņi:

-)  par 2020.gada 1.ceturksni – ne vēlāk kā 15.05.2020. (iepriekš 31.03.2020.);

-)  par 2020.gada 2.ceturksni – ne vēlāk kā 15.07.2020. (iepriekš 15.05.2020.);

-)  par 2020.gada 3.ceturksni – ne vēlāk kā 15.08.2020. (iepriekš 15.08.2020.);

-)  par 2020.gada 4.ceturksni – ne vēlāk kā 15.11.2020.(iepriekš 15.11.2020.).

Pamatojoties uz 20.03.2020. likumu “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas pasākumiem sakarā ar Covid – 19 izplatību” un saskaņā ar 26.03.2020. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 165 “Noteikumi par Covid-19 izraisītās krīzes skartiem darba devējiem, kuri kvalificējas dīkstāves pabalstam un nokavēto nodokļu maksājumu samaksas sadalei termiņos vai atlikšanai uz laiku līdz trim gadiem”,  nokavēto nodokļu maksājumu samaksas sadalei termiņos vai atlikšanai uz laiku līdz trim gadiem ir tiesīgi pieteikties krīzes skartie nodokļu maksātāji:

1. kuru ieņēmumi no saimnieciskās darbības 2020. gada martā vai aprīlī, salīdzinot ar 2019. gada attiecīgo mēnesi, sakarā ar Covid-19 izplatību ir samazinājušies vismaz par 30 %;

2. kuru ieņēmumi no saimnieciskās darbības 2020. gada martā vai aprīlī, salīdzinot ar 2019. gada attiecīgo mēnesi, sakarā ar Covid-19 izplatību ir samazinājušies par 20 procentiem, ja tie atbilst vismaz vienam no šādiem kritērijiem:

krīzes skartā darba devēja eksporta apjoms 2019. gadā veido 10 % no kopējā apgrozījuma vai ir ne mazāks kā 500 000 euro;
 krīzes skartā darba devēja izmaksātā mēneša vidējā bruto darba samaksa 2019. gadā ir ne mazāka kā 800 euro;
ilgtermiņa ieguldījumi pamatlīdzekļos 2019. gada 31. decembrī ir vismaz 500 000 euro.

Jēkabpils pilsētas pašvaldība aicina nekustamā īpašuma nodokļa maksātājus, kurus skārusi Covid -19 izraisītā krīze un, kuri atbilst augstāk minētajiem kritērijiem un vēlas pieteikties nokavēto nodokļu maksājumu samaksas sadalei termiņos vai atlikšanai uz laiku līdz trim gadiem, iesniegt Jēkabpils pilsētas pašvaldībā motivētu iesniegumu ne vēlāk kā divu mēnešu laikā pēc nodokļa maksājuma termiņa iestāšanās vai īpašā krīzes regulējuma spēkā stāšanās dienas (22.03.2020.). Iesniegumā lūgums norādīt pieprasāmā samaksas termiņa pagarinājuma periodu vai nodokļu maksājumu veikšanas grafiku.

Jautājumus par nekustamā īpašuma nodokļa nomaksu var precizēt, zvanot pa tālruņiem 65207424 vai 65207312.

Atstājiet komentāru