2021.gada 19. janvāris

Alnis, Andulis

Jēkabpils dome apstiprina saistošos noteikumus par pabalstu krīzes situācijā

Jēkabpils dome apstiprina saistošos noteikumus par pabalstu krīzes situācijā

Jēkabpils pilsētas dome apstiprinājusi grozījumus Jēkabpils pilsētas domes 2019. gada 24. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 24 “Saistošie noteikumi par pabalsta krīzes situācijā piešķiršanu Jēkabpils pilsētā”.  Pašlaik pašvaldība jau ir saņēmusi saistošo noteikumu saskaņojumu un pozitīvu atzinumu no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, portālu Radio1.lv informēja Jēkabpils pilsētas pašvaldības sabiedrisko attiecību nodaļa.

Kā būtiskākais saistošajos noteikumos ir veikts papildinājums, kas nosaka, ka ģimenei (peronai), kura sakarā ar valstī izsludināto ārkārtas situāciju nevar nodrošināt savas pamatvajadzības, laikā, kamēr visā valstī ir izsludināta ārkārtējā situācija sakarā ar Covid – 19 izplatību, un vienu kalendāra mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām, piešķir pabalstu krīzes situācijā līdz 80 euro vienai personai triju mēnešu periodā. Jāņem vērā, ka ģimene (persona) vienlaicīgi nevar saņemt citu saistošo noteikumu punktā paredzēto pabalstu. 

Jēkabpils Sociālā dienesta vadītāja Larisa Laizāne informē, ka pašvaldība piešķir ģimenei (personai) pabalstu, pamatojoties uz ārkārtējo situāciju, ja ģimene (persona) atbilst, piemēram, kādam no šādiem kritērijiem: 

1) ģimenei (personai) saistībā ar ārkārtējo situāciju nav ienākumu (piemēram, persona ir bezalgas atvaļinājumā, personai ir piešķirts bezdarbnieka statuss, bet vēl nav saņemts bezdarbnieka pabalsts, pašnodarbinātas vai uz uzņēmuma līguma, vai uz cita veida līguma pamata nodarbinātas personas – pakalpojumu sniedzēji, kas zaudējuši ienākumu avotu, u.c.); 

2) ģimenei (personai) ir radušies papildus izdevumi, ko tā pati nespēj segt, atrodoties pašizolācijā saistībā ar atgriešanos no COVID-19 skartajām valstīm/šobrīd jebkuras citas valsts (piemēram, ienākumi un uzkrājumi iztērēti papildus mājoklim, viesnīcai, transportam, u.c.); 

3) ģimene (persona) atrodas vai ir atradusies karantīnā un tai nav iztikas līdzekļu. 

Attiecīgi sociālajam dienestam, lai pieņemtu lēmumu par pabalsta piešķiršanu, ir jāievāc pierādījumi (piemēram, jāuzrāda rīkojumu par bezalgas atvaļinājuma piešķiršanu u.t.m.l.), kas apliecina personas apgalvojumus par atbilstību pabalsta saņemšanai, un jāveic lietderības apsvērumi.   

Jebkurā gadījumā, personām ir jāvēršas Jēkabpils Sociālajā dienestā, Brīvības ielā 45, iepriekš sazinoties ar darbiniekiem, zvanot uz tālruni 65207090 vai bezmaksas konsultatīvo tālruni 80020091.

Atstājiet komentāru