2020.gada 9. aprīlis

Alla, Valērija, žubīte

Jēkabpils mērs: Šovasar bruģēs gājēju taku līdzās Jēkabpils 2.vidusskolai (FOTO)

Piektdien Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs Aivars Kraps, SIA “ Jēkabpils PMK ” valdes priekšsēdētājs Māris Dimants, Pilsētvides departamenta direktors Raits Sirmovičs, Jēkabpils 2.vidusskolas direktore Ilona Salmiņa, kā arī citi atbildīgie speciālisti un masu mediju pārstāvji apsekoja Jēkabpils 2.vidusskolas būvdarbu gaitu. “Būvdarbi rit pēc grafika un nodošanas termiņš tuvojas noslēgumam, no kopējās summas vairāk nekā 6 miljoni eiro, esam jau apguvuši piecus miljonus. Maijā paredžets sākt virtuves remontu, kā arī vākt atzinumus no uzraugoišajām valsts iestādēm, lai gatavotu ēku nodošanai ekspluatācijā,” saka Māris Dimants.

Māris Dimants piebilda, ka jaunajā korpusā šobrīd notiek apdares darbi, savukārt pēc to veikšanas varēs sākt aprīkot un labiekārtot telpas. Maijā sāks skolas ēdnīcas remontu un pēdējo mācību gada mēnesi ēdināšana skolā tiks organizēta savādāk. Aivars Kraps sacīja, ka skolas ēdnīcas telpas ne tikai atjaunos remontējot, bet tām tiks iepirkts jauns aprīkojums – virtuves iekārtas, trauki, leduskapji. Par līdzekļu piešķiršanu šim iepirkumam paredzēts lemt kādā no nākamajām domes sēdēm.

Runājot par skolas apkārtni, Aivars Kraps sacīja, ka pašvaldības budžetā tiks atrasti līdzekļi, vairāk nekā desmit tūkstoši eiro, lai uzbūvētu bruģetu celiņu, kas ved gar 2.vidusskolas teritoriju un savieno Viestura un Viesītes ielu dzīvojamo mikrorajonu ar pilsētas centru. Šo taku jau gadiem iecienījuši jēkabpilieši un patlaban tā ir nobērta ar šķebiņām, kas nav ērti gan gājējiem, gan jaunajām māmiņām, braucot ar bērnu ratiņiem. Šie darbi tiks veikti ārpus 2.vidusskolas būvdarbu projekta.

Pamatā šajā objektā strādā vairāki apakšuzņēmēji, kuri lielākoties ir Jēkabpils būvfirmas – SIA “Hektors”, SIA “Ošukalns celtniecība”, SIA Erbauer group”, SIA “Demvar”, SIA “Energoterms” un citi nelieli uzņēmumi. Tādējādi projektā tiek nodrošinātas darba vietas vietējiem iedzīvotājiem.

Jau ziņots, ka projekta mērķis ir veikt divu Jēkabpils vispārizglītojošo skolu modernizāciju- Jēkabpils 2.vidusskolas un Jēkabpils Valsts ģimnāzijas mācību vides infrastruktūras uzlabošanu, nodrošinot izglītojamo vajadzībām atbilstošas vispārējās izglītības pakalpojuma pieejamību un sekmēt kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības satura pakāpenisku ieviešanu.

Projektā plānotās darbības noteiktas sekojošas:
Ergonomiskas mācību vides izveide mūsdienīga mācību procesa nodrošināšanai;
Informācijas komunikācijas tehnoloģiju risinājumu ieviešana un pieejamības nodrošināšana;
Sporta infrastruktūras pārbūve JVĢ;
Izglītības iestādes dienesta viesnīcas pārbūve Jēkabpils 2.vidusskolā;
Reģionālā metodiskā centra attīstība JVĢ.

Projekta realizācijas laiks plānots līdz decembrim 2021.

Projekta kopējās izmaksas 23 549 278,61 EUR, t.sk. attiecināmās izmaksas 21 554 536,60 EUR, kur: ERAF līdzfinansējums 26,25% – 5 658 115,00 EUR; Valsts budžeta dotācija 18,04% – 3 888 634,15 EUR; Pašvaldības finansējums 54,12% – 11 665 902,45 EUR; Cits publiskais finansējums 1,59% - 341 885,00 EUR; Indikatīvās neattiecināmās izmaksas – 1 994 742,01 EUR.
Projekta noslēguma rezultātā pilnībā tiks modernizētas divas vispārējās izglītības iestādes- Jēkabpils 2.vidusskola un Jēkabpils Valsts ģimnāzija.

Atstājiet komentāru