2020.gada 24. septembris

Agris, Agrita

Jēkabpils pilsētas pašvaldība aicina pieteikties nekustamā īpašuma nodokļa atlaidēm

Jēkabpils pilsētas pašvaldība aicina pieteikties nekustamā īpašuma nodokļa atlaidēm

Jēkabpils pilsētas pašvaldība aicina iedzīvotājus, biedrības un saimnieciskās darbības veicējus pieteikties nekustamā īpašuma nodokļa atlaidēm, atbilstoši Jēkabpils pilsētas domes 17.12.2015. saistošajos noteikumos Nr.37 “Saistošie noteikumi par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Jēkabpils pilsētas pašvaldībā” noteiktajiem kritērijiem.  Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķir personai, kurai nav nodokļa parāda vai citu parādsaistību pret Jēkabpils pilsētas pašvaldību.

Vairāk informācijas Jēkabpils pilsētas pašvaldības mājas lapā www.jekabpils.lv, sadaļā Pašvaldība, Dokumenti, Saistošie noteikumi vai ŠEIT

Papildus informācija:

Likums “Par nekustamā īpašuma nodokli”  www.likumi.lv
Jēkabpils pilsētas pašvaldības bezmaksas tālrunis 80205008
Finanšu ekonomikas nodaļa tālruņi: 65207424 vai 65207312
E-pasts: pasts@jekabpils.lv

Informāciju sagatavoja:
Jēkabpil spilsētas pašvaldības
Finanšu ekonomikas nodaļa

Atstājiet komentāru