2020.gada 24. septembris

Agris, Agrita

Tiek apsvērta ideja nākamgad samazināt Jēkabpils domes sēžu skaitu

Tiek apsvērta ideja nākamgad samazināt Jēkabpils domes sēžu skaitu

Jēkabpils domes vadība apsver ideju nākamgad samazināt domes sēžu skaitu, rīkojot tās reizi mēnesī, līdzšinējo divu reižu vietā. “Jā, ir tāds plāns samazināt domes sēžu skaitu. Deputāti ir darbos noslogoti cilvēki, lai lietderīgāk izmantotu viņu laiku, plānots no februāra samazināt domes sēžu skaitu. Tas gan vēl nav izlemts un varbūt šādu kārtību ieviesīsim, sākot ar kādu no vasaras mēnešiem, bet varbūt tā paliks tikai nerealizēta ideja. Patlaban sēdes notiek divas reizes mēnesī un to ilgums ir līdz pusstundai, nākot kopā reizi mēnesī lēmumu izskatīšana ilgtu stundu vai pusotru, līdz ar to deputātu darba laiks tiktu efektīvāk izmantots,” skaidro Jēkabpils mērs Aivars Kraps, atbildot uz jautājumu, kāpēc radusies ideja samazināt domes sēžu skaitu.

Jautāts vai pāreja uz domes sēdēm reizi mēnesī ir vēlme jau laikus pielāgoties novada darba ritmam, tā kā saskaņā ar novadu reformu Jēkabpils pilsētas pašvaldība būs Jēkabpils novads, jo kā zināms novados domes sēdes vairumā gadījumu notiek reizi mēnesī, Aivars Kraps atbildēja noliedzoši, piebilstot, ka ne tikai novados, ka ir arī pilsētu pašvaldības, kur sēdes notiek reizi mēnesī.

Radio1.lv jautāja arī - vai tādā gadījumā samazināsies arī deputātiem paredzētais atalgojums, ja jau tie uz sēdēm nāks mazāk, Aivars Kraps atbildēja, ka atalgojums nemainīsies, jo deputāti saņem atalgojumu par nostrādātajām stundām nevis sēžu skaita apmeklējumiem. Deputātu nostrādāto stundu skaits pašvaldībā sabiedrības labā un tiekoties ar vēlētājiem nemainīsies.

Uz jautājumu, kā domes sēžu skaita maiņa ietekmēs pašvaldības nodaļu darbu, kas strādā pie dažādu lēmumu sagatavošanas un saskaņošanas ar ministrijām, vai tas nekavēs dokumentu apriti un neradīs lieku birokrātiju, pašvaldības darbiniekiem informējot attiecīgās institūcijas, kad domes lēmums tajā vai citā jautājumā tiks pieņems, Aivars Kraps atbildēja noliedzoši, uzsverot, ka visas institūcijas, iestādes ar kurām sadarbojas pašvaldība tiks informētas par izmaiņām Jēkabpils domes darbā. Savukārt steidzamos gadījumos, kad ir vajadzīgs domes lēmums kādā jautājumā, tiks sasaukta ārkārtas sēde.

Atstājiet komentāru