2020.gada 24. septembris

Agris, Agrita

Jēkabpils mērs atspēko Jēkabpils uzņēmēju biedrības valdes priekšsēdētāja pārmetumus

Jēkabpils mērs atspēko Jēkabpils uzņēmēju biedrības valdes priekšsēdētāja pārmetumus

Radio1.lv redakcija saņēma atklātu vēstuli no Jēkabpils uzņēmēju biedrības (JUB) valdes priekšsēdētāja Armanda Lībieša, kurā norādīts, ka Jēkabpils dome grib dibināt jaunu uzņēmēju biedrību, ar esošo nerēķinoties. Vēstule bija balstīta uz Finanšu komitejā skatīto Jēkabpils domes lēmumu projektu par biedrības darbam ar uzņēmējiem dibināšanu, kas acīmredzot bija nonācis JUB valdes priekšsēdētāja rokās un, kuru paredzēts apstiprināt ceturtdien, 19.decembra domes sēdē. Jāpiebilst, ka Radio1.lv pašvaldības sabiedrisko attiecību nodaļa atteica iespēju iepazīties ar šo lēmumu projektu, līdz to neapstiprina dome. Lai tiktu atspoguļoti abu pušu viedokļi, Radio1.lv lūdza Jēkabpils mēru Aivaru Krapu sniegt atbildes uz atklātajā vēstulē izteiktajiem pārmetumiem.

Armands Lībietis vēstulē norāda, ka “Jēkabpils uzņēmēju biedrība apvieno 25 mazos, vidējos un lielos Jēkabpils un apkārtējo novadu uzņēmējus un darbojas jau desmito gadu.  Šobrīd Jēkabpilī procesā ir alternatīvas reģionālās biznesa un tūrisma attīstības biedrības dibināšana. Tās iniciators ir Jēkabpils pilsētas pašvaldība un fiziska persona Mārīte Pole. 

Aivars Kraps: “Jēkabpilī ir apmēram 2000 uzņēmēju un biedrība, kas pārstāv 25 uzņēmējus, ir tikai neliela daļa no visas pilsētas uzņēmēju saimes un nevar runāt visu vārdā. Neesmu arī dzirdējis, ka Jēkabpils uzņēmēju biedrība pilsētas uzņēmējiem būtu rīkojusi kādus plašus pasākumus. Tāpēc pašvaldība  plāno veidot biedrību, kas strādās, lai apvienotu pēc iespējas vairāk uzņēmēju. Jaunajai, biedrībai jau ir nosaukums - Reģionālās biznesa un tūrisma attīstības biedrība “Jēkabpils rezidence” un arī vadītāja tai jau ir izvēlēta - tā ir Mārīte Pole. Viņai ir liela pieredze projektu vadīšanā, kā arī pieredze darbā lielā uzņēmumā. Mārīte Pole nav jēkabpiliete, viņa ir no novada un izvēloties viņu mēs parādam nākotnes pašvaldības attīstības virzienu, perspektīvu, ko arī apliecinājām pagājušajā domes sēdē, atbalstot VARAM piedāvāto novadu reformu un  Jēkabpils novada izveidi.”

Armands Lībietis vēstulē vērš uzmanību, ka “jau ceturtdien domē, deputātiem balsojot, pozitīva lēmuma gadījumā 2020.gada budžetā plānots iekļaut aptuveni 50 000 eiro finansējumu šīs biedrības dibināšanai un darbības uzturēšanai. Uzskatu, ka reģionālās biznesa un tūrisma attīstības biedrības “Jēkabpils rezidence” dibināšana ir precedents, lai pārējās nevalstiskās organizācijas pieprasītu dažādu domes funkciju deleģēšanu un finansēšanu savu mērķu sasniegšanai.”

Aivars Kraps: “Nevalstiskās organizācijas jeb biedrības nedibina savu mērķu sasniegšanai, bet gan sabiedrības labā, interesēs un tās vajadzībām. Arī biznesa un tūrisma attīstības biedrība, ko dibina pašvaldība, ir sabiedrības interesēs. Jēkabpils pilsētas pašvaldība jau ir vairākas funkcijas deleģējusi nevalstiskajām organizācijām un darīs to arī turpmāk, ja būs atbilstoša vajadzība un piedāvājums.”

Armands Lībietis vēstulē norāda, “lai cik pozitīvi uz pašvaldības administrācijas ieceri censtos skatīties, patiesība ir skumja – mainoties varai, tās pārņēmēji deklarēja, ka jaunais uzņēmējus apvienojošais veidojums būs kaut kas nebijis un domāts lielajiem uzņēmējiem. Šobrīd ambīcijas noplakušas, ar lielajiem uzņēmējiem būšot vien brokastis laiku pa laikam, bet jaundibināmā biedrība apvienošot tos pašus mazos un vidējos, uzņemot gan tikai “pēc izvērtēšanas”. Es to vērtēju tikai kā šī brīža vadības personīgas ambīcijas.”

Aivars Kraps: “Nepiekrītu šādam apgalvojumam. Lai sadarbība būtu veiksmīga ir jāapvienojas līdzīgiem uzņēmējiem gan pēc lieluma, gan darbības jomas. Tāpēc plānots, ka biedrība piesaistīs uzņēmējus atbilstoši viņu interesēm. Piemēram, ja  mēs uzaicinātu uz sarunu un pie viena galda nosēdinātu vairākus frizētavu īpašniekus, kur katrā ir līdz desmit darbinieki un lielu kokapstrādes uzņēmumu, kur strādā vairāki simti darbiniekui, šiem uzņēmējiem būtu atšķirīgas intereses, vajadzības un redzējums. Tāpēc biedrība pulcinās uzņēmējus atbilstoši interesēm un darbības jomai, lai sadarbība būtu pēc iespējas veiksmīgāka. Savukārt TOP 10 lielo uzņēmumu īpašniekus uz sarunu aicināsim pāris reizes gadā un nav svarīgi kāda būs šī sadarbības forma – klubs, brokastis vai kaut kas cits. Svarīga ir tikšanās un viedokļu apmaiņa, rezultāts. Lielos uzņēmējus iecerēts uz sarunu aicināt, piemēram, pirms budžeta pieņemšanas, informējot par pašvaldības plāniem, ieguldījumiem un lielākajiem projektiem, uzklausot lielo uzņēmumu ieteikumus un vēlmes, jo viņi lietas redz globāli.”

Armands Lībietis atgādina, ka “politika ir kompromisu māksla – jāspēj sarunāties arī ar tiem, kas ne tuvu neatbalsta tavu viedokli. Līdzšinējo domes priekšsēdētāju L.Salceviča un R.Ragaiņa domes vadīšanas laikā sadarbība un komunikācija bija. Toties neviens no šī brīža valdošās koalīcijas pēc ievēlēšanas ar mums nav sazinājies, nav meklējis kontaktu ar JUB kā esošajiem uzņēmējdarbības lauka spēlētājiem, nav mēģinājis uzzināt – kas līdz šim brīdim paveikts, nav iepazīstinājis ar jaundibināmās biedrības mērķi, iecerēm vai pieļāvis domu par mūsu līdzdalību tādā biedrībā. Manuprāt, tā ir pašreizējās uzņēmēju biedrības un tās biedru ignorēšana.”

Aivars Kraps: “Es tiekos ar tiem, kuri izrāda vēlmi tikties ar mani, neatceros, ka kāds no Jēkabpils uzņēmēju biedrības valdes būtu izrādījis interesi tikties ar mani. Esmu ticies ar lielu daļu uzņēmējiem, kas darbojas Jēkabpils uzņēmējbiedrībā, ar valdi neesmu ticies. Kam, kur un pie kā bija jāiet pirmajam, paliek atklāts jautājums, taču sarunā ieinteresētām jābūt abām pusēm, lai tā notiktu. Jēkabpils uzņēmējbiedrības valdei nebija vēlme tikties ar mani. Atceros, pirms es stājos amatā, Jēkabpils uzņēmējbiedrība publiskoja atklātu vēstuli, kurā pauda nostāju, ka nevēlas mani redzēt mēra amatā. Vēlreiz varu apliecināt, ka Jēkabpils uzņēmēju biedrībai nebija vēlmes tikties ar mani, tāpēc saruna nav notikusi. Arī šajā gadījumā uzskatu, ka Lībieša kungam, varbūt pirms rakstīt atklātu vēstuli medijiem, bija jāatnāk un jārunā ar mani, kā domes vadītāju.”

Vērtējot pašvaldības ieceri, Armands Lībietis norāda, ka sanaidot nav māksla – kā būs dzīvot pēc tam? Arī risināt jautājumus tādā veidā, kad katru reizi, varas krēslos mainoties cilvēkiem, tiek veidots kaut kas jauns, nerēķinoties ar esošo, ir nožēlojama un ļoti īsredzīga politika. Ir jāatceras, ka mēs biedrībās un uzņēmumu valdēs būsim tik ilgi, cik gribēsim, ko nevar teikt par politiķiem – šī joma ir daudz nepastāvīgāka un neprognozējamāka. Protams, pašvaldībai ir tiesības dibināt biedrības un deleģēt noteiktu loku savu funkciju kādai no tām. Tomēr, pirms veikt asus manevrus, tālredzīgi un gudri politiķi pavēro un izvērtē esošo. Ko nevar teikt par šī brīža domes vadību. Politiķi un pašvaldības administrācija kārtējo reizi ir aizmirsuši, ka viņu idejas un pat viņu domāšanas procesu finansē uzņēmēju nodokļos samaksātā nauda. Un neveiksmīgas idejas nepieprasa nekādu viņu atbildību par nepareizi uzbūvētajiem plāniem. Šī brīža aktivitātes jaunas biedrības dibināšanā ir tāds pats eksperiments, kas tiek un tiks apmaksāts no iedzīvotāju nodokļiem.” 

Aivars Kraps: “Nepiekrītu, ka biedrības dibināšana ir eksperiments. Uzskatu, ka tā ir nepieciešamība un pēc pāris gadiem biedrībai vairs nebūs vajadzīgs pašvaldības finansiāls atbalsts, tā, īstenojot projektus būs pelnoša organizācija. Finansiālais atbalsts nepieciešams sākumā, kamēr biedrība iestrādāsies.”

Armands Lībietis vēstules izskaņā raksta: “Uzskatu, ka gudriem un tālredzīgiem politiķiem piemīt spēja pārkāpt savām ambīcijām un nepatikai pret atšķirīgiem viedokļiem arī tad, ja tie nav viņiem glaimojoši. Jēkabpils sabiedriski aktīvie cilvēki ir savas pilsētas patrioti, apvienojušies dažādās biedrībās un vēlas aktīvi iesaistīties pilsētas dzīvē. Viņu centienu klaja ignorēšana, ko šobrīd vērojam, ir necieņas demonstrēšana. Jēkabpils uzņēmēju biedrība vienmēr ir atvērta priekšlikumiem un sadarbībai. Labas pārmaiņas varam sasniegt, tikai sarunājoties!”

Aivars Kraps: “Arī es uzskatu, ka katram ir tiesības uz savu viedokli. Es respektēju arī atšķirīgu viedokli. Ja man un Lībieša kungam ir atšķirīgi viedokļi, tas nenozīmē, ka mans vai Lībieša kunga viedoklis ir nepareizs. Tie ir divi dažādi viedokļi, kas jārespektē.”

Komentāri (0-10/15)

 • A
  23.12.2019 20:40
  Pretrunas:
  Aivars Kraps: “Nevalstiskās organizācijas jeb biedrības nedibina savu mērķu sasniegšanai (...) Uzskatu, ka tā ir nepieciešamība un pēc pāris gadiem biedrībai vairs nebūs vajadzīgs pašvaldības finansiāls atbalsts, tā, īstenojot projektus būs pelnoša organizācija.”

  Biedrību un nodibinājumu likums, 2.pants:
  (1) Biedrība ir brīvprātīga personu apvienība, kas nodibināta, lai sasniegtu statūtos noteikto mērķi, kam nav pelņas gūšanas rakstura.
  Krapam nav ne jausmas kā finansē biedrības:
  1) Biedru nauda,
  2)ziedojumi (vai nu konkrētam mērķim vai pēc biedrības ieskatiem, tas ir komunālo un citu maksājumu veikšanai),
  3) projektu līdzekļi - tikai konkrēta projekta realizācijai, bet ne algām ar projektu nesaistītām personām.
  Biedrībām nav peļņas.
  iedrībām visu laiku ir donori, kas dod naudu konkrētiem mērķiem.
  Kā var teikt, ka Lībietis slikti strādāja, ja viņš darbojš bez maksas, bet tagadējie strādās par algu un datrba laikā?
 • viesis
  19.12.2019 20:22
  Ragainis tak biedrības šefus klausīja uz vārda! Ko teica, to darīja.
 • viesis
  19.12.2019 20:20
  Ne tik strauji! Ne tikai uzņēmēji maksā nodokļus ( ja godīgi maksā !!!!!) arī citi strādājošie maksā un pilnā apmērā kā likums nosaka.
  Tātad esošā biedrība baidās no konkurences. Arī mazie uzņēmēji vēlas atbalstu Jēkabpils pilsētā. Līdz šim tie vispār netika uzklausīti.

 • Viesis -lībietim
  19.12.2019 17:55
  Nekad nešpļauj akā no kuras vēlāk būs jādzer.
 • po
  19.12.2019 17:38
  Ja Lībieša organizācijai iedotu kaut 25 tūkstošus pašvaldība iegūtu krietni vairāk!
 • JJ
  19.12.2019 14:16
  Ka notiek kāda kustība ,tas labi.
  Visām šīm organizācijām un pašvaldības uzņēmumiem arī katra gada beigās vajag publisku atskaiti likt veikt.Kas izdarīts ,kāpēc, ja nav ,tad kāpēc nav un atskaitē par katru centu!?
  Līdz šim nav dzirdēts,ka uzņēmēju biedrība ko jēdzīgu būtu izdarījusi izņemot “rauts” gada beigās...Ja iepriekšējai biedrībai,kas nepatīk,tad lai atspēko ar darbiem ,kas sadarīts nevis gudri runāt,bet jaunajai prasīsim pēc gada.
 • Ošukalns
  19.12.2019 13:54
  Sen vairs nestrādā
 • to Zaķis
  19.12.2019 13:26
  Tas, ka Mārīte strādā Ošukalns celtniecībā - kā to saprast?
 • Anna
  19.12.2019 12:46
  Zaķis:
  Tas, ka Mārīte ir K. Ozolas laba draudzene un kaimiņiene, ir tikai likumsakarība
  Tā ir tikai sakritība un nejaušība!!
 • Zaķis
  19.12.2019 12:42
  Tas, ka Mārīte ir K. Ozolas laba draudzene un kaimiņiene, ir tikai likumsakarība
12

Atstājiet komentāru