2020.gada 6. aprīlis

Dzinta, Filips, Vīlips, Zinta

Jēkabpils domei, lemjot par ATR, Kraps un Ragainis izvirza pretējus priekšlikumus, kas izraisa diskusijas (VIEDOKĻI)

Jēkabpils domei, lemjot par ATR, Kraps un Ragainis izvirza pretējus priekšlikumus, kas izraisa diskusijas (VIEDOKĻI)

Jēkabpils dome šodien ārkārtas sēdē skatīja lēmumu projektu “Par viedokli par likumprojektu “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” jeb Administratīvi teritoriālo reformu (ATR). Tika izvirzīti divi priekšlikumi. Jēkabpils mēra Aivara Krapa – atbalstīt pašvaldību lietu ministrijas jeb VARAM piedāvāto variantu, kur Jēkabpils ir novada attīstības centrs un tai tiek pievienoti pieci novadi – Salas, Jēkabpils, Krustpils, Viesītes un Aknīstes. Otrs - deputāta Raivja Ragaiņa – rosināt Saeimu, īstenojot administratīvi teritoriālo reformu, saglabāt Jēkabpilij republikas nozīmes pilsētas statusu. Pirms lēmuma pieņemšanas Finanšu komitejas sēdē izvērtās deputātu diskusija. 

Jēkabpils mērs Aivars Kraps atgādināja, ka Saeima 7.novembrī izveidoja speciālu komisiju, kura lūdz izteikt pašvaldībām savu viedokli par novadu veidošanu. “Ja mēs sākam skatīties, mēs esam analizējuši, runājuši gan savas teritorijas iespējamās problēmas pie jebkura no šiem scenārijiem, esam runājuši  ar apkārtējiem novadiem, novadi piedāvā izveidot Sēlijas novadu, kurā ir iekļauti visi apkārtējie novadi , sākot no Jaunjelgavas līdz Ilūkstei bez Krustpils novada, viņu piedāvājums ir Sēlijas novads un atsevišķi Jēkabpils pilsēta ar Krustpils novadu.  Tādu piedāvājumu viņi ir aiznesuši arī Saeimas frakcijām. Es tādu procesu neatbalstu. Mans piedāvājums ilgi un dikti domājot par šo, katrā no variantiem par kuriem esam diskutējuši ir plusi un mīnusi, bet šajā jautājumā es vēlētos skatīties no valstiskās puses un aicinu visus atbalstīt VARAM izstrādāto piedāvājumu ar teritopriju bijušā Jēkabpils rajona robežās, respektīvi, Jēkabpils pilsēta un pieci apkārtējie novadi kā vienota teritorija.”

Deputāts Raivis Ragainis iesniedza priekšlikumu izteikt lēmuma projektu sekojošā redakcijā – Aicināt Saeimu likumprojektā “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu  likums” lemt par Jēkabpili kā republikas pilsētas administratīvā statusa saglabāšanu. Raivis Ragainis atgādināja, ka “iepriekš, runājot deputātu sapulcē, lielākotiesu visi deputāti bija par to, ka pilsētai vajadzētu saglabāt lielās pilsētas statusu, līdzarto mans priekšlikums šobrīd ir balsot par šādu priekšlikumu, lai varētu parādīt VARAM savu attieksmi, ka mums šis, kā reģiona pilsētas statuss ir svarīgs, ka apkārtējie novadi un apkārtējā reģiona iedzīvotāji ar to rēķinās, ka tas nākotnē būs dzinulis attīstības vilkmei reģionā, ka pilsēta būs šis akumulators un dos tautsaimniecībā pietiekami lielu ieguldījumu.”

Deputāte Līga Kļaviņa, iesaistoties diskusijā, sacīja, ka atbalsta Raivja Ragaiņa priekšlikumu divu aspektu dēļ. “Pirmkārt,  tās neapšaubāmi ir neskaidrās reformas sekas, kas varētu būt, jo šobrīd mēs redzam tikai robežu pārzīmēšanu,  mani pārsteidz, ka šobrīd Zemgalē nav nevienas republikas nozīmes pilsētas, kas, manuprāt, ir ļoti slikti un mēs tikko paši nobalsojām par Attīstības programmu, kur esam sevi nosaukuši un šobrīd dokumentos esam kā nacionālās nozīmes attīstības centrs. Tāpēc es gribētu teikt, ka nav izsvērti lēmumi un arī grozāmi viņi ir pēc politisko partiju vēlmes un šajā gadījumā, es arī uzskatu, ka tas statuss, kas mums ir - republikas pilsēta un tā zaudēšana mums varētu nākotnē draudēt ar finansu zaudēšanu, to stāstīt labāk varētu zināt finanšu ministra padomnieks,  viņam ir vairāk informācijas par nākošo plānošanas periodu un, ja mēs būsim novadu pilsēta, tad finansējuma jomā ar visām no tā izrietošajām sekām, tāpēc aicinu atbalstīt Jēkabpilij republikas nozīmes pilsētas statusu. Tas, ka reforma ir nepieciešama, tas ir skaidrs.”

Jēkabpils domes priekšsēdētāja vietniece Kristīne Ozola iesaistoties sarunā norādīja, ka “pilsētas statusu Jēkabpilij neviens neatņem un neatņems, pilsētas statuss saglabāsies pie jebkādiem nosacījumiem. Ja mēs runājam vai Jēkabpilij jābūt lielai pilsētai vai attīstības centram, tad lielās pilsētas statusam Jēkabpils jau sen vairs neatbilst, gan ņemot vērā iedzīvotāju skaitu, gan attīstības koeficientus, gan uzņēmumu skaitu, gan nodarbināto skaitu. Es neredzu nekādu vajadzību nosaukt Jēkabpili tieši par lielo pilsētu, jo attīstības centrs tas ir, būs un paliks  pie jebkādiem nosacījumiem. Blakus novadi brauc pie mums, izmanto Jēkabpils infrastruktūru, kapitālsabiedrību un iestāžu pakalpojumus, tā kā neapšaubāmi Jēkabpils ir centrs.  Ja mēs paskatamies no pārvaldības viedokļa, protams, atsevišķa pilsēta tas ir vienkāršāk, bet ja mēs skatamies uz reģiona attīstību  kopumā, tad noteikti šis reģions var attīstīties tikai pilsētā kopā ar lauku teritoriju, novadu teritoriju un jāteic, ka mūsu novadi ir pietiekami attīstīti,  pietiekami apgādāti gan ar dzīvojamo fondu, sociālajām un kultūras iestādēm, sadarbība notiek visu laiku, es neredzu vajadzību tagad nepiekrist  VARAM izteiktajam viedoklim par Jēkabpils apvienošanu ar novadiem bijušā rajona teritorijā ar centru Jēkabpilī.”

Deputāts Leonīds Salcevičs, runājot par novadu reformu sacīja: “Principā šeit jāskatās no divām lietām. Ja mēs gribam dzīvot zināmā komfortā, tajos 26 kvadrātkilometros, kas mums ir ar 20 miljonu eiro budžetu, tas ir viens stāsts. Ja skatās valstiski, tad šīm teritorijām jābūt lielākām uz kurām vērsti lieli attīstības plāni, kas nav sadrumstatloti, lai nebūtu 119 kņazistes katra ar savu redzējumu, nevajag baidīties par to, ka mēs kaut ko zaudēsim. Tad jau zaudēs arī Valmiera Jelgava Ventspils, visi zaudēs, kas tad vinnēs – Rīga, Rēzekne Daugavpils? Republikas pilsētas statuss Rēzeknei un Daugavpilij bija politisks lēmums. Es domāju, ka tas virziens, ko piedāvā VARAM ir pareizs un mums ir ar savu kapacitāti, cilvēkresursiem, šajā gadījumā negribu teikt ar finansu, jo neesam miljonāri, esam dotējamā pašvaldība, jāapvienojas. Nekas sliktāks nebūs, būs labāks. Būs vairāk darba, lielāka atbildība. Ir lielāki plāni par darbošanos lielākā teritorijā, viens otru stutēsim, atbalstīsim un iedzīvotāji no tā tikai iegūs, jo tomēr tā vilkme šajā reģionā ir uz pilsētu. Nevajag baidīties par finansējuma zaudēšanu nākošajā plānošanas periodā, mēģināsim nopakot to paketi ar attīstību naudas izteiksmē uz visu reģionu, varbūt vēl būs vieglāk, jo  Eiropas komisijā patlaban iet saruna, nezinu, kā diskusija beigsies, ka naudu dot projektiem arī tām vietām, kur pilsētai blakus ir lauku teritorijas. Vai tas tā būs vai nebūs, nezinu. Valdība nepametīs zem traktora pilsētas, kas skatās valstiski, kas pieņem lēmumu, ka ir gatavi pārraudzīt lielākas teritorijas kopā ar to potenciālu, kas ir apkārtējiem novadiem, es domāju, ka tas ir pareizs, politiski gudrs solis, ar to jārēķinās, ka nevar dzīvot komfortā - es un pārējais, kas ir apkārt negribam redzēt. Es aicinu atbalstīt VARAM piedāvājumu. Iet to soli un gatavoties nopietnam darbam nākošajā sasaukumā, ja pieņems reformu, ja nebūs kaut kādas batālijas, kataklizmas vai starptautiskas tiesas, par ko te aktīvi runā dažas politiskās partijas, kam reforma nepatīk. Es nesaku, ka reforma ir pasniegta ļoti labā kvalitātē, loģiski, ka labāk būtu, ja būtu ne tikai karte, bet arī saturs, tas nav izdarīts, bet viss ir labojams, taču jāsaprot, ka tās 119 kņazistes kaut kādā veidā ir jātransformē uz mazāku skaitu pašvaldību un būs lielāka kārtība un arī lielāka atbildība.” 

Arī Raivis Ragainis norādīja, ka “piekrītu, ka nav jābūt 119 pašvaldībām un VARAM izstrādātā reformas ir jāvirza uz priekšu. Jautājums ir kādā saturā?  Man ir priekšlikums tomēr izdalīt Jēkabpili, kā lielo pilsētu, tāpat kā Liepāju, Daugavpili un Rēzekni,  jo apgabalā, kas ir 100 kilometru rādiusā ap mūsu pilsētu mums šādas republikas nozīmes pilsētas nav, tas nozīmē, ka mēs noteikti varam būt šis reģiona centrs un lielā pilsēta un tas nekādā veidā neietkmēs mūsu vilkmi un arī apkārtējā reģiona vilkmi, bet pie šī noteikuma, kas ir šobrīd, ja jūs sakāt, ka sliktāk nebūs, es neredzu nevienu argumentu, kas būs labāk  un tas spiež izdarīt secinājumu, ka uz šo brīdi, pie varianta, kad mēģina izdzīt cauri šādu reformu ar domu, ka pēc tam, kur jūs liksieties, jāsaprot, kas tad ir tas labums, ko iegūst šie cilvēki gan apkārtējos novados, gan arī mūsu pilsētas iedzīvotāji, tāpēc mans priekšlikums ir balsot par republikas pilsētas statusa saglabāšanu Jēkabpilij.”

Arī deputāts Aigars Nitišs atbalstīja priekšlikumu rosināt Jēkabpilij saglabāt lielās pilsētas statusu. “Priekšlikums atbalstīt Jēkabpili kā republikas pilsētu sasauktos ar Sēlijas novada veidošanas priekšlikumu, jo negrib jau novadi mums pievienoties. Viņi pauž savu viedokli, viņi uztraucās, ka viņiem maza ietekme, būs maza naudas plūsma viņu virzienā, mazāka kā līdz šim un šāda lēmuma atbalstīšana būtu arī zināms miers tuvākā apkārtnē,” norādīja Aigars Nitišs. 

Ar balsu vairākumu Jēkabpils dome gan finanšu komitejas sēdē, gan domes ārkārtas sēdē atbalstīja pašvaldību lietu ministrijas piedāvāto un Jēkabpils mēra rosināto variantu, ka tiek veidots Jēkabpils novads, kur kā centrs ir pilsēta, tai pievienojot – Salas, Jēkabpils, Krustpils, Aknīstes un Viesītes novadus. Par VARAM piedāvāto Jēkabpils novadu, apvienojot ar pilsētu apkārtējos novadus – Jēkabpils, Krustpils, Salas, Aknīstes un Viesītes, balsoja Aivars Kraps (GKML), Kristīne Ozola (Neatkarīgā deputāte), Leonīds Salcevičs (JRP), Māris Dimants (JRP), Aleksandrs Deinis (JRP), Broņislavs Ivanovskis (Saskaņa), Nikolajs Anuškevičs (Latgales partija), Signe Bērziņa (Neatkarīgā deputāte), pret balsoja – Raivis Ragainis (LZP), Aigars Nitišs (LZP), Līga Kļaviņa (LZS), Andrejs Gavrilovs (Saskaņa), atturējās - “Mārtiņš Svilis (LRA).

[Rediģēts teksts, saīsināta informācija]

Komentāri (0-5/5)

 • Sods
  13.12.2019 17:32
  Sēž iekšā bēda mazliet
 • Pastnieks
  13.12.2019 11:13
  ......būtu labi, kad arī opozīciju partijas domātu par iedzīvotājiem. Un neliktu savus politisko mēŗķus augstāk par iedzīvotāju interesēm. Lielakas perspektīvas ir lielākiem veidojumiem. Un atgriezties vecā rajona teritorijas, būtu tikai valstiski izdevīgāk. Tas vai tālākos novada nostūros viss norītēs ātri un operatīvi, būs atkarīgs no tiem cilvēkiem, kas tur darbojās. Ņemiet vērā kad esošajā apvienošanā 45 deputāti neiegū ssavus mandātus. Lūk ir aŗi lielie šūmētāji.
 • Hhh
  13.12.2019 07:41
  Jebkurā gadījumā lauku apvidi atkal zaudēs. Skumji, ka domājam tikai par pilsētām.
 • Sesks
  13.12.2019 06:11
  Lasu un brīnos par mūsu " viedajiem" prātiem: pašvaldību vilkme... ha ha ha , Leonīd , vilkme ir skurstenim, traktoram , tavam zirgam un varbūt sievai vai pārējām sievietēm, bet ne tam , kam tu to piedēvē. Izrādās naudu nevis jānopelna , bet jāatrod un jādabū, zēni un meitenes, ko jūs pīpējat? Mums pašvaldībās un valdībā cilvēki tikai par savu kabatu domā, nevis par to , ko cilvēkiem stāsta. Kauns, nu tiešām kauns par jums!
 • viesis
  12.12.2019 22:54
  Ragaini brauc pie savas partijas biedra uz Ventspili. Aizved maizīti.

Atstājiet komentāru