2020.gada 27. septembris

Ēdolfs, Ilgonis

Jēkabpilī privātmāju īpašniekiem veiks pārrēķinu maksai par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu

Jēkabpilī privātmāju īpašniekiem veiks pārrēķinu maksai par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu

Tiekoties preses konferencē ar vietējo mediju pārstāvjiem, SIA “Jēkabpils pakalpojumi” valdes priekšsēdētājs Guntars Leitāns informēja, ka saistībā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas pieņemto lēmumu par jauno “Vidusdaugavas SPAAO” sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu ir mainījies arī uzņēmuma piemērotrais sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifs. Guntars Leitāns informē, ka tarifs ir samazinājies, no oktobra tas ir 18,53 eiro par m3 ar PVN, iepriekš bija 19,83 eiro. Viņš norāda, ka nav atšķirību rēķinos privātmāju un daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašniekiem. Bet privātmāju iedzīvotājiem, kuri avansā ir samaksājuši līdz gada beigām, veiks pārrēķinu. No nākamā gada janvāra pie pirmā rēķina viņiem būs redzama pārmaksa. Būs norādīts arī kārtējais maksājums, kas atbilstoši tiks samazināts par pārmaksāto summu. Tas būs redzams rēķinos. 

Nākamās tarifa izmaiņas ir gaidāmas  no 2020. gada 1. janvāra, jo tad būs jauns tarifs poligonam “Dziļā vāda” saistībā ar dabas resursu nodokļa pieaugumu. Šobrīd nodoklis ir 43 eiro, bet no 2020.gada 50 eiro.  Guntars Leitāns vēl nezināja nosaukt jaunā tarifa summu, bet minēja, ka aptuveni tas varētu būt 19,05 eiro ar PVN par m3.

Atstājiet komentāru